Роздрукувати сторінку

Чернівецький факультет Національного університету "Одеська юридична академія", ЧФ НУ ОЮА

« Назад

Чернівецький інститут НУ ОЮА – це сучасний заклад, який надає високоякісну освіту не лише студентам регіону, але й усієї України.

Чернівецький-інститут-Національного-університету-Одеська-юридична-академія, ЧФ-НУ-ОЮА

Історія заснування ЧФ НУ ОЮА

Чернівецький юридичний інститут був утворений як Учбово-консультаційний центр ОЮА у м. Чернівці у 2001 р. згідно з указом МОН України та академії для формування спеціалістів за заочною формою навчання.

У 2004 році в Учбово-консультаційному центрі у м. Чернівці указом ОНЮА утворено юридичне училище для формування молодших фахівців-юристів, яке через 2 роки було перейменоване в юридичний коледж.

Згідно з указом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України у 2011 р. Учбово-консультаційний центр був змінений у Чернівецький факультет та Чернівецький юридичний коледж НУ "ОЮА".

У 2014 році Чернівецький факультет реорганізовано у Окреме функціональне відділення «Чернівецький юридичний інститут НУ "ОЮА" відповідно до постанови НУ «ОЮА» № 2643-61 від 28 липня 2014 року.

Чернівецький-інститут-Національного-університету-Одеська-юридична-академія

Завдання Чернівецького юридичного інституту

Важливим функціональним завданням Університету є забезпечення якості формування фахівців на рівні світових потреб. Впровадження головних засад Болонського процесу має на меті врахування національних підходів до проведення навчання, змісту освіти, традицій у формування майбутніх спеціалістів з вищою освітою.

В основу стратегії становлення Університету впроваджено такі завдання, як:

- осучаснення та всестороннє удосконалення учбового процесу та освіти;

- перехід до інтерактивної моделі з ціллю забезпечення високої якості формування спеціалістів;

- приєднання до європейської та міжнародної навчальної спільноти, здійснення Болонської декларації;

- активне становлення науково-дослідної діяльності та посилення впливу її підсумків на розв’язання проблемних етапів у законодавстві та правозастосовній роботі;

- підвищення виховних компонентів у формуванні спеціалістів на базі постійної цілеспрямованої діяльності щодо становлення у студентів духовності, патріотизму, усвідомленого відношення до навчання, фізичного удосконалення;

- утворення комфортних матеріально-побутових умов для здійснення учбового процесу, праці педагогів і робітників, закріплення науково – педагогічних кадрів.

Навчання будується за циклами формування: бакалавр – спеціаліст – магістр із застосуванням інноваційних учбових технологій, у т.ч. інтерактивних методів.

В інституті на основі юридичного коледжу проводиться навчання молодших фахівців.

В закладі діє кафедра військового навчання.

Чернівецький-інститут-Національного-університету-Одеська-юридична-академія ЧФ-НУ-ОЮА

Педагогічний колектив Чернівецького інституту Національного університету "Одеська юридична академія"

В закладі сформовано міцний кадровий потенціал. Наукові ранги та вчені звання мають 346 педагогів. Поміж них докторів наук, професорів – 52 чоловіки, канд. наук, доцентів – 294 чоловіки.

Із професорсько-педагогічного колективу 6 чоловік вибрані дійсними членами та членами-кореспондентами галузевих академій, 17 педагогам і робітникам надано почесні ранги України.

Міжнародне співробітництво Чернівецького юридичного інституту НУ ОЮА

Міжнародні контакти є одним з головних положень діяльності Національного університету «ОЮА». Становлення міжнародних зв'язків і співробітництва відбувається у контексті включення до світового і міжнародного навчального середовища, здійснення положень Болонської декларації.

НУ «ОЮА» має міцні наукові контакти з іноземними учбовими закладами.

В процесі співробітництва з іноземними учбовими закладами зв’язків відбувається обмін планами науково-дослідних робіт і досвідом наукової діяльності, сумісне створення наукових праць, рецензування наукових праць, обмін науковою інформацією та літературою, участь у діяльності спеціалізованих рад по захисту дисертацій та інше.

Заклад є членом Міжнародної асоціації університетів (з 1998 року) та Європейської асоціації публічного права (з 2008 року), підписантом Magna Charta Universitatum (з 2004 року).

Співробітництво з світовими установами сприяє обміну інноваційними освітянськими методиками та практиками.

Отже, Чернівецький інститут НУ ОЮА – це сучасний заклад, який надає високоякісну освіту не лише студентам регіону, але й усієї України.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!