Роздрукувати сторінку

Коледж Буковинського університету, КБУ

« Назад

Загальна інформація про Коледж Буковинського університету

Коледж-Буковинського-університету, КБУ

Коледж Буковинського університету формує спеціалістів на основі неповної загальної середньої освіти з наданням освітньо-спеціалізованого рангу  „молодший фахівець” та з одночасним одержанням повної загальної середньої освіти згідно з  ст.30 Закону України „Про освіту” і розпорядження „Про навчально-спеціалізовані ранги (ступеневу освіту)”.

Коледж-Буковинського-університету

Завданнями Коледжу БУ є:

- здійснення навчальної роботи, яка включає учбовий, виховний, дослідницько-пошуковий, культурний, методичний напрямки діяльності;

- забезпечення умов для опанування системою знань про людину, природу і суспільство; становлення соціально сформованої, креативної особистості; становлення морально, психічно і фізично здорового покоління жителів; становлення громадянської позиції; патріотизму, персональної гідності, спроможності до трудової роботи, відповідальності за свою долю, долю суспільства, країни і людства; формування високих етичних норм, атмосфери добра і взаємоповаги у відношеннях між робітниками, педагогами та студентами;

- забезпечення здобуття студентами знань у певній сфері і формування їх до професійної праці.

КБУ

Коледж Буковинського університету здійснює навчальну роботу за такими кваліфікаціями:

- Правознавство;

- Фінанси і кредит;

- Бухгалтерський облік.

В закладі діє підрозділ загальноосвітнього навчання, в якому студенти, що поступили до учбового закладу на основі неповної загальної середньої освіти (9 класів), отримують повну загальну освіту. Учбовий процес здійснюється на базі запровадження новітніх педагогічних технологій, що гарантують високоінтенсивне і міцне оволодіння знань, спрямованих на становлення розумної, гармонійно сформованої особистості, спроможної до постійного поновлення знань, професійної мобільності та швидкого пристосування до змін у становленні суспільства.

З ціллю розвитку умінь студентів функціонують секції художньої творчості, спортивні гуртки, КВК.

Коледж-Буковинського-університету КБУ

Отже, Коледж Буковинського університету – це сучасний заклад освіти, який надає усім бажаючим високоякісні знання, застосовуючи новітні методи навчання.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!