Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Чернівецької області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Чернівецької області \ ЗВО (ВНЗ) Чернівецької області та їх рейтинг \ 23. Чернівецький юридичний коледж Національного університету "Одеська юридична академія", ЧЮК НУ ОЮА

Чернівецький юридичний коледж Національного університету "Одеська юридична академія", ЧЮК НУ ОЮА

« Назад

Історія створення Чернівецького юридичного коледжу

Чернівецький-юридичний-коледж-Національного-університету-Одеська-юридичн-академія, ЧЮК-НУ-ОЮА

Згідно з постановою МОН України у серпні 1997 року був утворений учбовий комплекс вищих та професійних учбових закладів на основі Юридичного інституту ОДУ і вищого професійного училища № 1. Це був перший освітній комплекс такого рангу в Україні. Постановою Президента України від 2 грудня 1997 була утворена Одеська державна юридична академія, в структурі якої продовжило свою роботу училище.

Для ранньої спеціальної спрямованості учнів, застосування засобів ступеневої освіти, забезпечення загальнодержавних і регіональних необхідностей у високоосвічених кадрах, поновлення змісту освіти розпорядженням Вченої ради академії у квітні 1998 року на базі училища № 1, що було включене до структури учбового комплексу академії як її функціональне відділення, було сформовано юридичне училище. Статут про училище було утверджено на засіданні Вченої ради академії, узгоджено з керівництвом освіти Одеської державної адміністрації та утверджено МОН України. У січні 2006 року згідно з Законом України «Про вищу освіту» і розпорядженням «Національної доктрини становлення освіти в XXI столітті» з ціллю високоякісного збільшення рівня формування спеціалістів юридичне училище було змінено в юридичний коледж. Так, випереджаючи час і передуючи включення України в єдиний міжнародний навчальний простір, Президент Одеської юридичної академії академік Ківалов С.В. стояв на засадах становлення нових пріоритетів у навчанні високоосвічених юристів до практичної роботи.

Сьогоднішній стан ЧЮК

На сьогоднішній час юридичний коледж є науковим, учбово-методичним та виховним функціональним відділенням Національного університету «ОЮА», суб'єктом навчальної роботи, яка проводиться для формування фахівців з неповною вищою освітою за кваліфікацією «Правознавство» та спеціалізацією молодшого фахівця на основі загальної середньої освіти. Тривалість навчання в Юридичному коледжі 3 роки очної форми навчання, або 4 роки заочної форми з одержанням повної загальної середньої освіти; зі зменшеною тривалістю освіти – 2 роки заочної форми навчання з одночасним одержанням в загальноосвітній школі повної загальної середньої освіти.

Формування молодших фахівців відбувається за кошти бюджетних та позабюджетних рахунків. Вступ до юридичного коледжу відбувається методом конкурсного відбору за підсумками вступних екзаменів. У закладі створена денна та заочна форма навчання. Виховна діяльність в коледжі відбувається згідно з «Концепцією національного виховання студентів юридичного коледжу», що надає можливість формувати спеціалістів з високими професійними та моральними характеристиками.

Матеріально-технічна структура Чернівецького юридичного коледжу Національного університету "Одеська юридична академія"

Студенти закладу здобувають освіту у новому триповерховому приміщенні, загальна територія якого нараховує 4859 кв. м., що розташовується за адресою: провулок Бісквітний, 3, в якому нараховується 45 аудиторій, з них 5 комп'ютерні, в яких обладнано 75 модерних комп'ютерів.

Також облаштований спортивний комплекс, що охоплює в себе різні спортивні зали: тренажерні, тенісні, фітнес - зали та інші.

Крім цього, студенти користуються спортивною структурою і стадіоном, кортом спортивного комплексу закладу. Завдяки спортивній матеріально-технічній структурі, а також високоосвіченим педагогам фізичного виховання (всі педагоги фізичного виховання майстри спорту або канд. у майстри спорту) студенти Юридичного коледжу здобувають переможні місця на світових, міських та обласних турнірах і фестивалях. При закладі функціонує модерне кафе на 200 чоловік.

Вивчення юридичних та гуманітарних предметів проводиться професорсько-педагогічним колективом університету, а загальноосвітніх - штатними педагогами закладу. Штатні педагоги Юридичного коледжу беруть активну участь у республіканських, обласних, міських науково-практичних конференціях, а також формують студентів 1-го курсу до участі в конкурсах з загальноосвітніх предметів.

Студенти ІІ і ІІІ курсів, за можливістю, відвідують лекції з юридичних предметів англійською мовою. Поміж 51 науково-педагогічних робітників, які навчають в закладі, 18 канд. наук, 7 старших педагогів вищої кваліфікації, що надає можливість здобути високих рейтингів рівня знань студентів. За період становлення в юридичному коледжі навчали такі визначні вчені НУ «ОЮА», як замісник кафедри морського і митного права, проф. Є.В. Додін; замісник кафедри філософії, проф. О.А. Івакін замісник кафедри світового права, проф. М.Ю. Черкес.

Інформаційне забезпечення навчальної роботи відбувається бібліотекою університету, книжковий фонд якої нараховує понад 500 тис. екземплярів модерної наукової, учбово-методичної та художньої літератури, понад 2 тис. періодичних видань. Студенти закладу користуються читальним залом бібліотеки закладу, що нараховує 300 чоловік і діє до 19 годин, беручи до уваги вихідні дні, що надає студентам змогу у будь-який період одержати потрібну книгу та інформацію. Таким чином, для студентів закладу університетом сформовані всі умови для високоякісного навчання, занять спортом та культурного дозвілля. За минулі декілька років педагогічним колективом створено 100% учбово-методичне забезпечення освітнього процесу формування молодших фахівців - юристів. Потрібно зауважити, що в цій діяльності приймають участь всі педагоги, що забезпечують навчання молодших спеціалістів.

Після завершення Юридичного коледжу Національного університету «ОЮА» студенти одержують диплом молодшого фахівця та продовжують навчання в Національному університеті «Одеська юридична академія» з ІІІ курсу очної форми або IV курсу заочної форми навчання або можуть діяти на місцях в судових і правоохоронних структурах України, структурах юстиції та прокуратури, місцевих Радах, у підрозділах кадрів, юридичних службах закладів, установ та організацій, які не вимагають повної вищої освіти.

Утворення Юридичного коледжу НУ «ОЮА» є кроком у переході до ступеневої динамічної системи формування спеціалістів. Сформовані завдання перед юридичним коледжем щодо навчання високоосвічених кадрів є важливою вимогою сьогоднішнього часу.

Отже, Чернівецький юридичний коледж робить усе для того, щоб його випускники були високо затребуваними фахівцями на ринку освіти.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!