Роздрукувати сторінку

Буковинський університет, БУ

« Назад

Історія заснування Буковинського університету

Заклад має індивідуальну, коротку, але яскраву подіями історію. За період становлення учбовий заклад пройшов через такі події:

1995 р.

- одержано сертифікат на право проведення навчальної діяльності.

Буковинський-університет, БУ

1998-1999 рр.

- реорганізація назви на “Чернівецький фінансово-юридичний коледж”;

- державна атестація спеціальності “Правознавство”;

- видозмінено назву на “Чернівецький фінансово-юридичний інститут”;

- одержано сертифікат на формування спеціалістів ІІІ рангу кваліфікації з спеціальності “Інтелектуальні системи прийняття рішень”;

- інститут став конкурсантом Національного проекту “Золота книга української еліти”.

2002 р.

- сертифіковано формування фахівців ІІІ рангу кваліфікації спеціальностей “Облік і аудит”, “Фінанси”.

2003-2004 рр.

- інститут став призером світових фестивалів “Модерна освіта в Україні-2003” та “Освіта і кар'єра-2003”.

2005 р.

- одержано сертифікат на формування магістрів з кваліфікації “Фінанси”;

- реорганізовано назву на “Буковинський інститут”.

2006 р.

- перейменовано назву на ПВНЗ “Буковинський університет”;

- одержано сертифікат на формування магістрів з кваліфікацій “Облік і аудит” та “Інтелектуальні системи прийняття рішень”;

- Буковинський університет сертифіковано за рангом вищого закладу освіти ІІІ рівня;

- здійснено Світову науково-практичну конференцію “Інтелектуальні системи прийняття рішень та інформаційні технології”;

- перший випуск магістрів з фінансів.

2007 р.

- Буковинський університет сертифіковано за рангом вищого закладу освіти ІV рангу;

- створено аспірантуру з кваліфікації – Формування продуктивних сил і регіональна економіка.

2008 р.

- створено аспірантуру з кваліфікації – Інформаційні технології;

- Буковинський університет включено до Державного реєстру вищих учбових закладів України.

2009 р.

- укладено договори про контакти з чеськими, словацькими та польськими закладами;

- опубліковано “Вісник юридичної клініки Буковинського університету”;

- здійснено студентський науково-теоретичний семінар “Питання становлення суспільної свідомості студентської молоді в умовах демократичного формування України”.

Буковинський-університет БУ

Учбово-наукова діяльність у Буковинському університеті

Буковинський університет – вищий учбовий заклад нового покоління комерційної форми власності, який входить до державного реєстру. За період свого становлення заклад досяг державного визнання. За очною і заочною формами в закладі здобуває освіту більше тисячі студентів.

Учбово-наукову діяльність забезпечує педагогічний колектив, який формується зі 170 високоосвічених професорів, доцентів, педагогів, фахівців-практиків. Буковинський університет має сильну науково-дослідну структуру, він є ініціатором здійснення світових науково-практичних семінарів з інтелектуальних систем прийняття рішень та відтворення господарського комплексу регіону. Креативні досягнення професорсько-педагогічного колективу та студентів віднаходять своє втілення у створеному університетом персональному друкованому фаховому виданні, утвердженому ВАК України “Збірник наукових праць. Економічні науки”.

В закладі діє 3 підрозділи (економічний, юридичний, комп'ютерних систем і технологій), аспірантура, коледж, підрозділ загальноосвітньої підготовки.

Буковинський університет має бібліотеку з книжковим фондом більше 35 тисяч екземплярів, електронну науково-методичну бібліотеку, студентські кафетерії, комп'ютерні аудиторії, дискотеку. Закінчено спорудження нового учбового приміщення на 1000 студентів. Кожного року заклад підвищується, здобуває все нові й нові рейтинги, покращує матеріально-технічну структуру, збільшується науковий потенціал викладацького складу, авторитет і визнання серед наукових та освітянських кіл суспільства. Колектив закладу з впевненістю дивиться в майбутній день.

Буковинський-університет

Педагогічний колектив БУ

Науково-педагогічні співробітники Буковинського університету кожного разу впроваджують новітні підходи і методи до професійно-практичного формування спеціалістів на основі становлення соціального партнерства з промисловцями і підприємцями. Зокрема, традицією стало здійснення “Ярмарку кар'єри” одночасно з презентацією студентських наукових досліджень з тематики, яка актуальна для Буковинського регіону. Буковинським університетом керує регіональна спілка Всеукраїнської громадської організації “Співтовариство ІТ-директорів України”, головна ціль якої – поєднання професіоналів та розповсюдження інформаційних технологій і методів та засобів їх високоефективного застосування.

Університет підтримує контакти з роботодавцями регіону, які сприяють студентам у пошуку роботи і здійсненні виробничої та переддипломної практики. Студенти закладу діють в різноманітних сферах народного господарства, приймаючи участь у формуванні, становленні та входження економіки нашої країни у світовий економічний простір. В учбовому закладі утворено всі умови для становлення креативної особистості. На основі закладу діють “Юридична клініка”, де під управлінням досвідчених спеціалістів студенти здобувають досвіду практичної діяльності, секції “Комп'ютерної графіки та веб-дизайну”, “SIFE-Підприємницької ініціативи”, “Англійський клуб”, “Інтерлінгва”.

За рейтингом серед вищих учбових закладів України контрактної форми власності Буковинський університет включено до “Золотої книги української еліти”. Заклад є постійним діячем Міжнародної виставки “Модерна освіта в Україні” та одержав дипломи Міністерства освіти і науки України “За плідний вклад у реалізацію освіти України”, “За швидкі темпи формування матеріально-технічної структури”, “За публікацію підручників і учбових посібників нового покоління”.

Отже, Буковинський університет – це сучасний заклад, який завжди представлений на світовому освітньому ринку у перших рядах.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!