Роздрукувати сторінку

Чернівецький коледж дизайну та економіки, ЧКДЕ

« Назад

Чернівецький коледж дизайну та економіки  є державним вищим учбовим закладом першого рангу кваліфікації, який відповідно до Конституції України, закону України «Про вищу освіту» надає право жителів України на освіту не зважаючи на стать, расову і національну приналежність, соціальний і майновий ранг, рід  та вид занять, світоглядних переконань, віросповідання, місця проживання.

Чернівецький-коледж-дизайну-та-економіки ЧКДЕ

 Історія створення ЧКДЕ 

8 березня 1902 року крайове керівництво Буковини одержало копію указу Міністерства внутрішніх справ Австрії від 13 лютого 1901 року про домовленість між окресленим міністерством і австрійським Червоним Хрестом про утворення на Буковині жіночого Ордена, який в першу чергу мав би за ціль піклування за хворими з ціллю поліпшення державної санітарної служби при надзвичайних ситуаціях, епідеміях в мирний час. Про це було оповіщено митрополита Буковини. Члени Ордена мали створити добровільну плідну роботу в місцевих громадських лікувальних установах, де вони мали змогу здобути досвід сестер милосердя.

Крайове керівництво Буковини пристало на пропозицію міністерства і Червоного Хреста і запропонувало митрополії Буковини створити жіночий Орден в м. Чернівці. 

14 лютого 1904 р. митрополія Буковини надіслала проект Положення жіночого монастиря на Буковині, який мав би формуватися на гроші православного релігійного фонду: добровільні пожертви покровителів. 

Положення жіночого монастиря формувалося з 19 пунктів. Після утвердження Статуту монастиря постало питання про будівлю. Митрополит Буковини Володимир Репта за персональні гроші придбав приміщення і віддарував його монастиреві. Ця будівля була перереконструйована згідно з монастирськими вимогами. 

В 1908 р. була створена часовня. 11/24 травня часовня і монастир були освячені митрополитом Буковини Володимиром Рептою.

26 жовтня 1908 р. виконавчий комітет ландтагу Буковини проаналізував доповідь православного релігійного фонду Буковини про купівлю 4 земельних парцелів на вул. Егергассе (сьогодні вул. Гребінки), які нараховували 10893 м2 для вимог жіночого монастиря, в будівлях якого у майбутньому був розміщений текстильний технікум (сьогодні коледж дизайну та економіки). 

Після завершення Другої Світової війни у 1945 році ЧКДЕ знову здійснив свою діяльність. Державі, яка перебувала в руїнах, необхідні були спеціалісти. 

При закладі утворюються групи зі зменшеним терміном навчання. Приміщення в ремонті, на швидку руку робляться парти і лавки, в класах пахне вапном і шинельною тканиною, велика кількість студентів – демобілізовані воїни. Бібліотечний фонд не створений, немає посібників, конспекти записуються на газетах.

В гуртожитку студенти ночують по черзі, по змінах, на матрацах. 

І все-таки... Здійснився перший випуск 1947 року. Молодь жила вірою, надією, ентузіазмом, і важкі періоди відступали. 

Здійснили роботу виробничі майстерні, формувався побут у гуртожитку, утворювалися учбові класи. 

Влітку 1949 р. здійснилося об’єднання  текстильного технікуму з трикотажно-швейним. 

90-і роки. Україна стала вільною суверенною країною. 

Прийшов якісно новітній етап становлення учбового закладу, в якому сталися глибинні зміни у навчання спеціалістів. 

Здійснення певного об’єднання підсумків економічного, науково-технічного, виробничо-технологічного і педагогічного прогнозування спонукало учбовий заклад, розпочинаючи з 90–х років, зупинити набір на кваліфікації, які не мали перспективи, змінити напрями формування фахівців з врахуванням ринку праці, в підсумку чого за указом МОН України від 12.06.2007 № 484 учбовий заклад реорганізовано у Державний вищий освітній  заклад «Чернівецький коледж дизайну та економіки».

Чернівецький-коледж-дизайну-та-економіки, ЧКДЕ

 Місія Чернівецького коледжу дизайну та економіки

Місією ЧКДЕ є покращення суспільних та персональних вимог м. Чернівці і Чернівецького регіону в одержанні учнями загальноосвітніх шкіл неповної вищої освіти зі здобуттям освітньо-спеціалізованого рангу молодшого фахівця. 

Важливі завдання Чернівецького коледжу дизайну та економіки:

- проведення навчальної роботи з сертифікованих кваліфікацій, яка забезпечує формування спеціалістів освітньо–спеціалізованого рангу молодшого фахівця і відповідає положенням вищої освіти; 

- проведення креативної, творчої, культурно–виховної, спортивної та оздоровчої роботи; 

- забезпечення здійснення державного замовлення та договорів на формування спеціалістів з вищою освітою; 

- опанування попиту на деякі кваліфікації на ринку праці і сприяння одержанню роботи студентів; 

- забезпечення культурного і духовного становлення особистості, формування осіб, які здобувають освіту в Коледжі, в руслі українського патріотизму і шани до Конституції України; 

- формування високих етичних норм, атмосфери добра і взаємоповаги у відношеннях між співробітниками, педагогами та студентами; 

- перепідготовка та збільшення спеціалізацї кадрів, просвітницька робота; 

- утворення певних умов для практичної освіти студентів; 

- забезпечення здобуття  студентами професійних здібностей згідно з навчальними положеннями, формування їх до професійної праці; 

- збільшення освітньо–морального рангу жителів. 

Чернівецький коледж формує спеціалістів з таких кваліфікацій: 

- Фінанси і кредит; 

- Бухгалтерський облік; 

- Планування та створення промислових виробів; 

Форми навчання ЧКДЕ:

- денна, заочна.

Чернівецький-коледж-дизайну-та-економіки

Перспективи продовження навчання студентами Чернівецького коледжу у вищих учбових закладах ІІІ – IV рангу кваліфікації: 

ЧКДЕ вдало підтримує контакти з такими учбовими закладами як: КНТУД, ЧНУ ім. Ю. Федьковича, ЧТЕІ КНТЕУ, Хмельницький національний університет, Санкт–Петербурзька художньо–промислова академія, Національна академія Державної податкової службі України, Львівська національна академія мистецтв, Переяслав-Хмельницький педагогічний університет ім. Г. Сковороди та ін. 

Кожного року до 30% студентів ЧКДЕ за можливостями вступають до учбових закладів ІІІ-ІV рангу кваліфікації, в тому числі за зменшеною тривалістю навчання. 

Отже, Чернівецький коледж дизайну та економіки – це сучасний заклад, який завжди чекає на талановитих, креативних студентів, надаючи їм перспективу для розвитку.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!