Роздрукувати сторінку

Чернівецький медичний коледж Буковинського державного медичного університету, ЧМК БДМУ

« Назад

Історія Чернівецького медичного коледжу БДМУ

Чернівецький медичний коледж БДМУ - один з найдревніших учбових закладів України створений в 1811 році, як акушерська школа.

 Чернівецький-медичний-коледж-Буковинського-державного-медичного-університету, ЧМК-БДМУ

За 200 років свого становлення Чернівецький медичний коледж БДМУ став знаним не тільки на Буковині, але й у всій Україні як поважний за віком, відомий своїми випускниками, визнаний притаманними тільки йому традиціями і гарною модерною учбово-методичною структурою.

Учбовим закладом випущено тисячі молодших медичних фахівців: медсестер, фельдшерів, медичних лаборантів, які своєю працею кожен борються за життя та здоров'я своїх пацієнтів.

З 1997 року коледж очолює Кулик О. Ф. - кандидат медичних наук, доцент, член ученої ради медуніверситету, нагороджений нагрудною відзнакою «Відмінник освіти України», Почесною нагородою Верховної Ради України, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України, Почесними відзнаками МОН та МОЗ України, лауреат премії ім. Б. Л. Радзиховського, автор 56 наукових робіт, 6 учбово-методичних посібників, має 5 посвідчень на раціоналізаторські пропозиції.

Спеціальності Чернівецького медичного коледжу Буковинського державного медичного університету

Коледж проводить формування спеціалістів на базі основної та повної загальної середньої освіти за навчально-спеціалізованим рангом «молодший фахівець» за кваліфікаціями:

- «лікувальна діяльність»;

- «сестринська діяльність»;

- «лабораторна діагностика»;

- «акушерська діяльність».

За освітньо-спеціалізованим рангом «бакалавр» за кваліфікацією:

- «сестринська діяльність».

З 2006 року двічі відбувався набір на навчання студентів із вадами зору на кваліфікацію «сестринська діяльність» напряму «медична сестра з масажу». За сприяння адміністрації коледжу та завдяки наполегливій праці викладачів на базі гуртожитку Чернівецького медичного коледжу створено учбово-виховний комплекс, де навчалися і проживали студенти з вадами зору (інваліди по зору І , ІІ груп). При наявності даного контингенту абітурієнтів навчальний заклад готовий відновити набір на цю спеціальність.

Нині учбово-виховний процес в закладі забезпечує 108 високоосвічених педагогів, поміж них 7 канд. наук, 7 кандидатів. Викладацький колектив має високий науково-методичний потенціал, який реалізується у розробці нормативної документації, створенні учбових посібників та учбово-методичного забезпечення предметів.

Предметні (циклові комісії) ЧМК БДМУ

Навчання студентів відбувається 12 предметними (цикловими) комісіями, якими керують високоосвічені педагоги-спеціалісти вищої кваліфікаційної категорії:

- загальноосвітніми;

- гуманітарними;

- природознавчими;

- соціально-економічними;

- вузькими;

- санітарно-гігієнічними;

- акушерськими;

- терапевтичними;

- педіатричними;

- хірургічними;

- сестринських дисциплін;

- фізичного виховання.

Викладачі коледжу спрямовують свої сили на створення модерної методології освіти, яка сприяє становленню професійних знань і умінь студентів, конкурентоспроможних на національному ринку праці.

Коледж активно підтримує контакти з професорсько-педагогічним колективом Буковинського державного медичного університету, закладами регіону і України.

ЧМК-БДМУ

Матеріально-технічна структура Чернівецького медичного коледжу Буковинського державного медичного університету

Педагоги та студенти Чернівецького коледжу мають змогу користуватися бібліотекою та читальними залами Буковинського державного медичного університету, його учбовими класами, спортивним залом, палацом «Академічний».

Учбовий заклад має три освітні приміщення з відповідними доклінічними класами, аудиторіями, в яких є потрібна чисельність обладнання для забезпечення наочності викладання предметів, клінічні бази в 29 лікувально-профілактичних установах Чернівців.

В учбовому процесі у двох комп'ютерних кабінетах, навчальних аудиторіях використовується 86 комп'ютерів. Всі вони об'єднані в локальну мережу з правом доступу в світову систему Internet та під’єднані  до мережі Wi-Fi. На сайті коледжу організовано дистанційне навчання у програмі Moodle. Це дає можливість проводити комп'ютерне тестування з дисциплін та підготовку до ліцензійного іспиту «КРОК М», користуватися банком інформації з лекційного матеріалу всіх дисциплін навчального плану.

Студенти займаються науково-дослідною діяльністю, приймають участь у науково-практичних семінарах на основі Буковинського державного медичного університету та інших учбових закладах України.

Чернівецький-медичний-коледж-БДМУ

Виховна діяльність у Чернівецькому коледжі БДМУ

На становлення та формування особистості направлена постійна виховна праця зі студентами.

Одним з напрямків виховної діяльності в закладі є формування у студентів високих естетичних смаків:

- здійснення конкурсів «Міс коледжу», «Містер коледжу», «Українкою я народилася», «Студент року»;

- участь в обласних та загальноукраїнських турнірах, конкурсах «Чисті роси», «Рідна пісня», «Ліра Гіппократа».

Студенти Чернівецького коледжу є:

- Конкурсантами Загальноукраїнського фестивалю авторської пісні та співаної поезії молодих авторів і виконавців;

- Призерами обласного фестивалю «Рідна пісня»;

- Переможцями обласного конкурсу «Чисті роси» (2011);

- Переможцем Гран-прі Всеукраїнського фестивалю-конкурсу мистецтв, студентів-медиків «Ліра Гіппократа - 2010».

З року в рік студентська молодь Чернівецького коледжу БДМУ разом з викладачами наполегливо проводить різноманітні виховні заходи, ціллю яких є відтворити колорит українських народних свят, зберегти їх в модерному житті, щоб не забути і передати подальшим поколінням як дорогоцінний скарб української спадщини. Це Андріївські вечорниці, Різдво, Маланка, Великдень, День вишиванки.

В учбовому закладі окреслена чітка структура студентського самоврядування, функціонує студентська рада, члени якого організовують виховні заходи, дні здоров'я, активно приймають участь в акціях милосердя, є членами волонтерської групи, вже четвертий рік поспіль активно співпрацює з благодійною організацією "Буковинська мрія".

В Чернівецькому коледжі діє загін милосердя «Турбота» по наданню допомоги літнім людям.

Значне місце в учбово-виховному процесі займає виховання у студентів гордості за вибрану спеціальність, становлення персональних розумових можливостей. Цьому сприяють:

- Дні знань з предметів;

- Професійні конкурси «Найкращий за спеціальністю»;

- «Найкраща медична сестра регіону».

В учбовому закладі створені 6 спортивних секцій, в яких займаються більше 300 студентів: з волейболу, баскетболу, легкої атлетики, настільного тенісу, атлетичної гімнастики, футболу. Збірні закладу приймають участь у міських та обласних турнірах поміж ВНЗ I-II рангів кваліфікації, де здобувають переможні місця.

За плідний вклад у підвищення іміджу освіти і науки України Чернівецький медичний коледж БДМУ удостоєний дипломом громадської акції «Флагмани освіти і науки України» (2010, 2012). Це говорить про те, що заклад займає одне з визначних місць поміж медичних установ  України.

Чернівецький-медичний-коледж-Буковинського-державного-медичного-університету

Міжнародне співробітництво Чернівецького медичного коледжу Буковинського державного медичного університету

Але для високоефективного становлення учбового закладу потрібно вдосконалювати міжнародне співробітництво, важливою ціллю якого є становлення позитивного світового іміджу. За минулі роки заклад вдало підтримує контакти з вищими учбовими закладами, клініками США (штат Юта), Франції, Австрії, Швейцарії. Міжнародне співробітництво Чернівецького медичного коледжу БДМУ здійснюється в різноманітних формах, як офіційно, від імені закладу, так і по лінії окремих вчених, педагогів.

Головними напрямками є:

- офіційні контакти між закладом та іншими організаціями;

- здійснення конференцій з міжнародною участю та участь у наукових форумах за кордоном;

- стажування педагогів та студентів в зарубіжних установах.

Згідно з сертифікатом в 2013 році на основі коледжу створено навчально-тренувальний центр «Авео» з підготовки осіб, які не мають медичної освіти, з надання домедичної допомоги в екстремальних ситуаціях (для працівників МНС, МВС та інших категорій).

Тисячі високоосвічених молодших медичних фахівців є студентами коледжу, поміж яких велика кількість видатних учених і громадських діячів. Вони керують лікувально-профілактичними установами регіону, діють головними та старшими медичними сестрами та акушерками лікарень і пологових будинків, завідують ФАПами.

З ціллю формування всебічно розвинених, конкурентоздатних молодших медичних фахівців, важливими завданнями педагогічного колективу є:

- запровадження в учбово-виховний процес інноваційних технологій;

- опанування модерною методологією навчання;

- поглиблення практичної підготовки;

- активізація діяльності з талановитою молоддю;

- збільшення наукового потенціалу педагогів і студентів.

Отже, Чернівецький медичний коледж БДМУ – це сучасний заклад, який формує кваліфікованих спеціалістів у галузі медицини.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!