Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Чернігівської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Чернігівської області \ ЗВО (ВНЗ) Чернігівської області та їх рейтинг \ 22. Козелецький технікум ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету, КТВМ БНАУ

Козелецький технікум ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету, КТВМ БНАУ

« Назад

Козелецький технікум ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету, КТВМ БНАУ пропонує своїм студентам якісну освіту в області ветеринарної медицини для подальшої роботи на підприємствах області в агропромисловому секторі.

Козелецький технікум ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету, КТВМ БНАУ

Адреса навчального закладу: вул. Сім'ї Розумовських, 41, смт Козелець, Чернігівська обл., 17000.

Спеціальності Козелецького технікуму ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету:

- Ветеринарна медицина;

- Сільське господарство;

- Лісове господарство.

Для забезпечення виконання освітніх програм в Козелецький технікум ветеринарної медицини обладнані 24 навчальних кабінети, 12 лабораторій, 5 комп'ютерних класів, 7 майстерень, бібліотека з читальним залом, електронна бібліотека з виходом в інтернет, в якій зберігаються електронні освітні ресурси технікуму, спортивний зал, функціонує методичний кабінет. 8 лабораторій оснащені сучасним високотехнологічним устаткуванням. 12 навчальних кабінетів і лабораторій мають мультимедійне обладнання. Для проживання учнів є упорядкований гуртожиток на 100 місць, їдальня на 120 посадочних місць.

В даний час у складі КТВМ БНАУ 3 факультети, 26 кафедр, лікувально-консультативний центр, адміністративно-господарські, соціально-побутові, спортивні та інші підрозділи. Підготовка фахівців в академії ведеться за 6 спеціальностями та 14 спеціалізаціями.

Козелецький технікум ветеринарної медицини має кваліфікованим професорсько-викладацьким складом, що забезпечує підготовку фахівців відповідно до вимог професійних освітніх програм. Чисельність професорсько-викладацького складу становить 166 осіб, з яких 142 (85,5%) мають вчені звання і ступені, у тому числі 43 (25,9%) доктора наук, професора. Кафедри очолюють доктори наук, професори.

Реалізація основних професійних освітніх програм підкріплена необхідним навчально-методичним та інформаційним забезпеченням, яке базується на використанні як традиційних, так і сучасних технологій навчання (модульно-рейтингових систем, олімпіад, конференцій, ділових ігор, читання проблемних лекцій, машинних і безмашинних методів контролю знань студентів , проведення занять у виробничих умовах).

Додаткова професійна освіта здійснюється шляхом підвищення кваліфікації керівних працівників та фахівців з вищою професійною освітою (спеціалістів сільського господарства, а також працівників державної служби, викладачів технікумів, коледжів та вузів).

В КТВМ БНАУ є оснащені спеціалізовані кабінети і лабораторії технічних засобів навчання, охорони праці, водопостачання, машинного доїння, електрообладнання, кормоприготування, фізіотерапії, ортопедії, рентгенології, електронної мікроскопії, комп'ютерні класи, а також навчальні музеї - патологоанатомічний, анатомічний, паразитологічний, зоологічний.

В Козелецькому технікумі ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету створено міжнародний відділ, який здійснює організацію та розвиток міжнародного співробітництва академії у сфері навчальної та наукової діяльності. В рамках цієї співпраці направлено документи в міжнародне Академічне Співтовариство (Нью-Йорк) на предмет реєстрації академії як члена спільноти та участі в його роботі. Є зв'язок з німецькою службою академічних обмінів (ДААД), американської університетської школою ветеринарної медицини, міжнародною асоціацією (Нідерланди), міжнародною організацією по захисту прав тварин "ІнтерНІЧ", факультетом ветеринарної медицини Істамбульского університету.

На виконання міжнародних угод, Козелецький технікум ветеринарної медицини здійснює підготовку ветеринарних лікарів та аспірантів для країн ближнього (Молдова) та далекого зарубіжжя (Африканські республіки, Ізраїль і деякі інші). В КТВМ БНАУ навчаються понад 2000 студентів з різних суб'єктів РФ, СНД і 18 країн світу (Республіка Чад, Ізраїль, Кенія, Ліван, Гана, Беніну, Ботсвана, Мозамбік, Гвінея-Бісау, В'єтнам, Замбія, Танзанія, Королівство Свазіленд, Іран, Ірак , Єгипет, Бурунді, Конго).

Головне завдання бібліотеки Козелецького технікуму ветеринарної медицини - повноцінне і оперативне забезпечення навчального процесу необхідною літературою, допомога в підготовці та розвитку майбутніх фахівців.

Бібліотека користується інформаційними ресурсами в усіх напрямках сільського господарства, представленими у вигляді бібліотечного фонду, довідково-пошукового апарату, баз даних, бібліографічною продукції, оснащена сучасною комп'ютерною технікою.

Площа бібліотеки складає 878 кв. м. Фонд бібліотеки налічує 535 тис. Примірників книг і підписки на 95 найменувань періодичних видань.

Підписка на періодичні видання здійснюється відповідно до рекомендацій державних освітніх стандартів і заявками факультетів та підрозділів академії, редагується і оформляється один раз на рік.

Обсяг бібліотечного фонду має постійну тенденцію до збільшення і комплектується згідно з державним освітнім стандартом, завданням навчального процесу і цілям науково-дослідної роботи академії. Інформацію про всі виданнях відображена в електронному та традиційних (алфавітний, систематичний і комплексно-системний) каталогах.

З придбанням у 2009 році автоматизованої програми ІРБІС бібліотека приступила до формування своєї інформаційної бази. Паралельно з обробкою, обліком та оформленням надійшла літератури традиційним способом, здійснюється аналітична обробка вхідного потоку документів, в результаті якої запис документа в електронному каталозі включає повний бібліографічний опис, галузевої рубрикатор і коротку анотацію. Вводяться в електронний каталог і друковані праці вчених академії з повним описом бібліографічних даних.

Відділ комплектування та наукової обробки літератури здійснює велику роботу по формуванню системи каталогів і картотек, широко і всебічно розкривають фонд бібліотеки.

Абонемент наукової інформації представляє навчальну, наукову, довідкову літературу, журнали, дисертації, автореферати, вчені записки і праці інших вузів.

Абонемент навчальної літератури, що виконує важливу роль у сприянні навчальному процесу укомплектований підручниками, навчальними посібниками, CD-дисками та іншими виданнями, використовуваними в навчальному процесі.

На абонементі художньої літератури зібрані видання творів класиків вітчизняної та світової літератур різних жанрів.

У фонді читального залу представлена навчальна, наукова, довідкова література за профілем академії, журнали, дисертації, представлені до захисту. У комп'ютерах читального залу встановлена програма для пошуку літератури в базі даних електронного каталогу.

У довідково-бібліографічному відділі зосереджені довідники, галузеві енциклопедії (медична, ветеринарна, історична та інші), реферативні журнали, мовні словники, рідкісні книги і бібліографічні покажчики, що інформують про нову літературу.

Бібліотека Козелецького технікуму ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету має річний доступ до електронних видань видавництв "Лань", "Юрайт" і Polpred.com, сформованим на підставі прямих договорів з правовласниками навчальної та навчально-методичної літератури.

У рік бібліотека обслуговує понад 2 тис. читачів - це студенти, викладачі, аспіранти, а також фахівці, які працюють над проблемами, пов'язаними з сільським господарством. Важливе місце в системі обслуговування читачів займають виставки нових надходжень, тематичні та до знаменних дат.

Бібліотечний фахівець покликаний допомогти освоїти основи інформаційної культури. Потреби читача формуються виходячи з інноваційної діяльності, сучасних технологій навчання в академії. В умовах швидкого збільшення обсягу інформаційних ресурсів, доступних через мережу посилюється значення бібліотечного фахівця, як інформаційного посередника між новими довідковими ресурсами і читачами.

КТВМ БНАУ

Отже, Козелецький технікум ветеринарної медицини Білоцерківського національного аграрного університету, КТВМ БНАУ – сучасний навчальний заклад ветеринарного спрямування в Чернігівській області.

З повагою ІЦ “KURSOVIKS”!