Роздрукувати сторінку

Чернігівський національний технологічний університет, ЧНТУ

« Назад

Чернігівський державний технологічний університет, ЧДТУ пропонує своїм студентам отримати професійну технічну освіту для роботи на підприємствах області.

Чернігівський національний технологічний університет ЧНТУ

Сучасний університет включає 9 факультетів, 47 кафедри, центр післядипломної освіти та Підвищення кваліфікації, аспірантуру та докторантуру. В ЧДТУ є науково-технічна бібліотека, редакційно-видавницький відділ, найкращі умови для навчання та проживання студентів створює адміністративно-господарська частина.

Заклад знаходиться за адресом: м. Чернігів, вул. Шевченка, 95.

Ректор університету: Шкарлет Снргій Миколайович.

Чернігівський технологічний університет проводить підготовку бакалаврів за такими напрямками:

Економіка:

- Фінанси і кредит;

- Облік і аудит.

Менеджмент:

- Менеджмент;

- Товарознавство і торговельне підприємництво.

Факультет електронних та інформаційних технологій:

- Електронні системи та пристрої;

- Електротехніка та електротехнології;

- Комп'ютерна інженерія.

Механіко-технологічний факультет:

- Інженерна механіка;

- Машинобудування;

- Зварювання;

- Автомобільний транспорт.

ЧНТУ

Заочний факультет:

- Фінанси і кредит;

- Облік і аудит;

- Менеджмент;

- Товарознавство і торговельне підприємництво;

- Електротехніка та електротехнології;

- Електронні системи та пристрої.

В університет не стоїть на місці і займається науковими діяльностями. В 2012 році було представлено близько 10 робіт.

Чернігівський державній університет має студентську раду яка намагається зробити умови для  самореалізації студентів і формування у них організаторських навичок, лідерських якостей, відповідальності за результат своєї праці. На базі відпочинку "ЮНІСТЬ" щорічно проводиться посвята першокурсників.

Можна з впевненістю сказати, що колектив і самі студенти закладу дуже організаційні так як в університеті проводиться багато масових заходів, ось ще один з них:  В університеті був проведений віденський бал який був організований зусиллями як простих мешканців Чернігова так і адміністрацією закладу. Також щорічно проводиться виступ команд КВК до дня сміху. Красуні також можуть позмагатися за титул «Міс університет» і на цьому не закінчується життя Чернігівського державного технічного університету.

Наукова бібліотека Чернігівського державного технологічного університету - одна з найбільших університетських бібліотек, володіє великою багатопрофільної колекцією вітчизняних і зарубіжних документів, включаючи документи на електронних носіях; розвиненим довідково-пошуковим апаратом, базами даних, електронними бібліотечними та довідково-пошуковими системами, іншими видами інформаційних ресурсів, до яких організовує доступ користувачів.

Громадська місія бібліотеки полягає в наступному: бібліотека покликана забезпечувати всебічну інформаційну підтримку діяльності університету з надання якісних освітніх послуг, розвитку наукових досліджень, формуванню інтелектуально і духовно розвиненої особистості. Використовуючи сучасні інформаційно-освітні технології, різноманітні форми і методи інформаційно-бібліотечного обслуговування, бібліотека сприяє максимально комфортному і ефективному доступу користувачів до інформації відповідно до їх потреб.

Чернігівський національний технологічний університет, ЧНТУ

На сучасному етапі основними завданнями бібліотеки є:

- створення комфортного інформаційно-освітнього середовища для користувачів бібліотеки, розвиток інформаційних сервісних та інших видів послуг, підвищення культури обслуговування;

- доступність інформаційних ресурсів бібліотеки, підвищення ефективності їх використання, у тому числі за рахунок розширення мережевого доступу до повнотекстових ресурсів бібліотек та інших генераторів інформаційних ресурсів, включаючи корпоративні каталоги, бази даних і електронні бібліотеки (ЕБ); формування власної ЕБ;

- активне впровадження нових інформаційно-комп'ютерних технологій в усі сфери діяльності бібліотеки;

- сприяння моральному, естетичному вихованню особистості, розвитку її творчого потенціалу, формуванню стійкого інтересу до читання;

- створення і вдосконалення динамічної системи управління бібліотекою на основі принципів менеджменту якості.

У структурі НБ - 5 абонементів, 5 спеціалізованих читальних зали, кафедральні бібліотеки, зусилля яких спрямовані на якісне обслуговування користувачів. Бібліотека організовує книжкові, ілюстративні та віртуальні виставки, презентації книг та інформаційних ресурсів, літературні вечори, конкурси та зустрічі з цікавими людьми; пропонує читачам додаткові сервісні послуги: ксерокопіювання, сканування, роздрук на принтері, редагування списків літератури до наукових робіт, роботу в Інтернет та інше.

Бібліотекою створено власний сайт, на якому представлений електронний каталог, інформація про бібліотеку, її інформаційних продуктах і послугах. За допомогою сайту надаються віддалений доступ до повнотекстових баз даних власної генерації. Відвідувачі сайту мають можливість скористатися послугами безкоштовної віртуальної довідкової служби.

У спеціалізованих підрозділах бібліотеки - електронному читальному залі, читальному залі для наукової роботи - надається віддалений доступ до повнотекстових закордонним і вітчизняним баз даних (БД): Science; Springer; журналам Оксфордського університету - Oxford University Press, Американського хімічного товариства - American Chemical Society, Американського інституту фізики - American Institute of Phisics.

У Науковій бібліотеці ЧДТУ успішно впроваджена автоматизована інформаційна бібліотечна система "ІРБІС", автоматизовані процеси комплектування та обробки фондів, книговидачі читачам, здійснюється віддалений замовлення літератури через електронний каталог на сайті бібліотеки. Функціонує локальна мережа, в яку входить 104 персональних комп'ютера, для читачів організовано 42 автоматизованих робочих місця.

Ведуться і підтримуються різні бази даних, у тому числі Електронний каталог обсягом понад 360 тис. Бібліографічних записів. В останні роки активно формується повнотекстова електронна бібліотека, яка складається з колекцій:

- публікацій співробітників університету;

- повних текстів авторефератів дисертацій науковців та викладачів.

З метою навчання користувачів пошуку професійної інформації бібліотекою створена багаторівнева система формування інформаційної компетентності різних груп читачів. Бібліотека проводить спеціальні заняття, тренінги, семінари, консультації для студентів, аспірантів, викладачів.

У бібліотеці працює великий високопрофесійний колектив. 90% співробітників мають вищу освіту. У бібліотечному співтоваристві працівники НБ ЧДТУ зарекомендували себе як висококваліфіковані фахівці. Статті співробітників постійно публікуються в професійній пресі. Виступи і доповіді про досвід роботи бібліотеки з різних напрямків користуються підвищеним інтересом як на регіональних, міжвузівських, так і на міжнародних конференціях.

Чернігівський національний технологічний університет

Отже, Чернігівський державний технологічний університет, ЧДТУ – сучасний навчальний заклад Чернігівського регіону з підготовки технологічних працівників.

З повагою ІЦ “KURSOVIKS”!