Роздрукувати сторінку
Главная \ Всі ВНЗ України та їх рейтинг \ ЗВО (ВНЗ) Чернігівської області. Рейтинг ЗВО (ВНЗ) Чернігівської області \ ЗВО (ВНЗ) Чернігівської області та їх рейтинг \ 14. Чернігівський промислово-економічний коледж Київського національного університету технологій та дизайну, ЧПЕК КНУТД

Чернігівський промислово-економічний коледж Київського національного університету технологій та дизайну, ЧПЕК КНУТД

« Назад

Чернігівський промислово-економічний коледж Київського університету технології та дизайну, ЧПЕК КУТД пропонує своїм студентам отримати якісну освіту в області технології та дизайну для роботи на підприємствах області та країни.

Чернігівський промислово-економічний коледж Київського національного університету технологій та дизайну, ЧПЕК КНУТД

Заклад був створений в 1962 році мав назву Чернігівський вечірній механіко-технологічний технікум.

З 1997 року заклад отримав I-II рівень акредитації. В цьому ж році ВУЗ змінив назву на Чернігівський державний механіко-технологічний технікум. За час свого існування технікум  підготував більше 8.5 тис чоловік.

КНУТД – напевно є єдиним навчальним закладом, який готує фахівців для текстильної, хімічної промисловості північного регіону України, а також техніків-електриків і бухгалтерів для економіки держави.

Директор ЧПЕК Гайдей О. О. дійсний член Української Академії наук, заслужений працівник освіти України, має навчальні посібники та наукові публікації.

Методично-навчальний процес очолює більше 50 викладачів,29 з них викладачі вищого ступеню,5 викладачів-методистів,12 осіб мають державну нагороду «відмінник навчання України».

Студенти щорічно приймають участь в обласних конкурсах і завжди декілька учнів являються стипендіатами різних конкурсів.

Матеріально-технічна база коледжу має 3 учбових корпуси, майстерні, гуртожиток на 150 осіб, актовий зал, бібліотека з читальним залом, спортивний комплекс,22 учбових кабінети,15 лабораторій. Кабінети та лабораторії мають необхідні для навчання умови, учбові стенди. Студенти беруть активну участь у науково-дослідній роботі та роботі предметних гуртків.

Чернігівський промислово-економічний технікум має 3 відділи:

- механіко-технологічний;

- електротехніка та економіка;

- загальноосвітніх дисциплін.

8 дисциплін:

- гуманітарних і соціально-економічних дисциплін;

- природничо-наукової підготовки;

- спеціальних механічних дисциплін;

- спеціальних хімічних дисциплін;

- спеціальних електротехнічних дисциплін;

- обліково-аналітичних та економічних дисциплін;

- стандартизації;

- фізичного виховання.

На даний час в закладі навчається 500 студентів на денній та заочній формі навчання. Студенти мають змогу приймати участь в волонтерських рухах, в роботі студентського самоуправління, який допомагає формувати гармонійно розвинуту особистість, орієнтує студентів на одержання гарних знань, стимулює прагнення до здорового способу життя, орієнтують на розвиток здібностей.

Формування творчої молоді тісно пов'язане з відродженням нації, демократизацією суспільства, поглиблення самоврядування, що припускає висунення молоді на керівні посади в різних сферах суспільства. Перший крок є участь студентства у студентському самоврядуванні коледжу, відділеннях, групах.

Кожного року студенти коледжу відзначають різні знаменні дати. Знаменними стали «Міс університет», день студента, акція «Шкідливим звичкам скажемо «ні!»».

Не менш важливими стали змагання з футболу, волейболу, пауерліфтингу, баскетболу з закладами І-ІІ ступенями акредитації Чернігівської області.

Чернігівський промислова-економічний коледж підготовлює спеціалістів за такими спеціальностями:

Автоматика та управління:

- монтаж, обслуговування засобів та систем автоматизації технологічного виробництва.

Машино будівництво та металообробка:

- Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої промисловості;

- Обслуговування та ремонт обладнання підприємств хімічної та нафто газопереробної промисловості.

Хімічна технологія та інженерія:

- Виготовлення виробів і покриттів із полімерних матеріалів.

Економіка та підприємництво:

- Бухгалтерський облік.

Електротехніка та електромеханіка:

- Монтаж та експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд.

Велику роль відіграють виховні заходи, основні завдання:

- Розвиток пізнавального інтересу, творчої активності мислення;

- Виховання потреби здобувати знання та бути готовим їх застосовувати, володіти практичними діяльностями;

- Розвиток технічної творчості студентів, заохочення до наукової та дослідницької діяльності.

В Чернігівському промислово-економічному коледжі Київського університету технології та дизайну є напрямок національно-патріотичного виховання, основні напрямки:

- Вивчення бойових традицій;

- Виховування любові до рідної землі, її історії, відновлення та збереження історичної пам’яті;

- Формування мовної культури;

- Формування національної свідомості.

Громадсько-правове виховання:

- Формування політичної та правової культури особистості;

- Виховання поваги до Конституції України;

- Залучення студентів до волонтерських рухів, залучення до участі у добровольчих заходах.

Морально-етичне виховання:

- Формування почуттів власної гідності;

- Становлення етики.

Естетичне виховання:

- Розвиток естетичних потреб і почуттів, творчої діяльності;

- Пропаганда художнього слова, творів мистецтва.

Трудове виховання:

- Формування особистості яка свідомо та творчо ставиться до праці;

- Розвиток умінь самостійно та ефективно працювати;

- Прищеплення любові до обраної професії.

Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя:

- Формування знань і навичок фізичної культури;

- Фізичне, духовне та психологічне загартування;

- Створення умов для активного відпочинку студентів.

Екологічне виховання:

- Почуття відповідальності за екологію рідної землі;

- Оволодіння знаннями та практичними вміннями раціонального природокористування.

Всі ці напрями допомагають студентам оволодіти певними навиками, чомусь навчитися, можливо з кимось обговорити теми.

ЧПЕК КНУТД

Отже, Чернігівський промислово-економічний коледж Київського університету технології та дизайну, ЧПЕК КУТД можна віднести як до гарного вищого закладу який піклується не тільки основними напрямами своєї роботи, а і фізичним станом своїх студентів.

З повагою ІЦ “KURSOVIKS”!