Роздрукувати сторінку

Черкаська філія Європейського університету, ЧФ ЄУ

« Назад

Черкаська філія Європейського університету – відокремлений підрозділ, який проводить підготовку молодших спеціалістів при Європейському університеті.

Черкаська-філія-Європейського-університету ЧФ-ЄУ

Контакти ЧФ ЄУ

Адреса: м. Черкаси, вул. Смілянська, 83.

Телефон: (0472) 63-09-71.

Електронна пошта: postmaster@cherkasi.e-u.in.ua.

Сайт: http://cherkasi.e-u.in.ua.

ЧФ-ЄУ

Загальні відомості про Черкаську філію Європейського університету

З 2001 оку навчальним закладом керує Шпильовий Віктор Андрійович. Свою діяльність Черкаська філія здійснює на основі ліцензії, надану Міністерством освіти і науки в 2014 році. Навчальний заклад відповідає всім стандартам та вимогам для проведення освітнього процесу. Навчання здійснюється на основі європейської освіти за кредитно-модульною системою.

Проводиться підготовка спеціалістів за освітньо-кваліфікаційними рівнями: бакалавр й спеціаліст на підставі ліцензії та сертифікату Державної акредитаційної комісії Міністерства освіти і науки України.

Начальний процес забезпечують 80 викладачів, до яких належать доктори, професори, доценти, кандидати наук, а також Заслужені працівники викладацької сфери.

Черкаська філія проводить підготовку за такими спеціальностями:

1. Економіка підприємства.

2. Фінанси і кредит.Підготовка фахівців у галузі фінансів і кредиту, які здатні творчо використовувати свої знання і вдосконалювати свої професійні навички в будь-який, навіть найскладніший економічні та соціальні умови.

3. Менеджмент і адміністрування. Випускники мають можливість займати такі посади: керівники підприємств будь-якої галузі господарства. Фахівці розроблюють бізнес плани, а також створюють всі умови для кращого розвитку бізнес-фірми.

4. Комп'ютерні науки.

5. Інформаційні управляючі системи і технології.

Черкаська-філія-Європейського-університету, ЧФ-ЄУ

В Черкаській філії рішенням Вченої ради Європейського університету функціонує 3 кафедри:

1. кафедра фінансів, обліку і аудиту

Нині кафедру очолює доцент Шпильовий Віктор Андрійович. Він розвиває кафедру, запроваджуючи нові інноваційні технології. Створює всі необхідні сприятливі умови для навчання.

Навчальний процес забезпечують досвідчені та активні викладачі, які є професорами та кандидатами економічних наук.

За весь час існування з кафедри випустилося близько 500 студентів, які зараз є спеціалістами своє справи.

Основні дисципліни, які викладаються на кафедрі: менеджмент, організація виробництва, адміністрування, податкове та фінансове право.

2.кафедра економіки та менеджменту

Кафедрою керує Шпильова Віра Олексіївна.

Підготовка спеціалістів на кафедрі ґрунтується на досить потужних висококваліфікованих науково-педагогічних кадровихздібностях.

Кафедрою економіки та менеджменту підготовлено: 520 бакалавр та 431 спеціаліста зі спеціальності "Менеджмент організацій" та "Економіки підприємства".

На кафедрі працюють, 1 доктор наук, 9-х кандидатів наук та шість старших викладачів.

3. кафедра математичних, комп’ютерних і соціально-гуманітарних дисциплін

Кафедра проводить такі напрямки роботи: система автоматизованого проектування цифрових систем, проводить діагностику напівпровідникових запам'ятовуючих обладнань, інструментальні засоби для синтезу тестів верифікації моделей цифрових систем, що містять вбудовану пам'ять.

Фахівців до майбутньої діяльності готує досвідчений педагогічний склад, який надає студентам необхідна знання та навички. До педагогічного складу входять:професори та кандидати наук та викладачі вищої категорії.

Черкаська-філія-Європейського-університету

Отже, Черкаська філія Європейського університету є осередком Європейського університету, який проводить підготовку за економічними напрямками, які є важливими в даний час. Кожен бажаючий може звернутися до університету та обрати йому потрібну професію.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!