Роздрукувати сторінку

Канівське училище культури і мистецтв, КУКіМ

« Назад

24.06.2015 08:40

Канівське училище культури і мистецтв – ВНЗ, в якому проводиться підготовка фахівців молодших спеціалістів, що підпорядковується Міністерству культури та туризму України. На даний час в училищі навчається близько 60 студентів. Навчання проводиться на денному та заочному відділеннях.

Канівське-училище-культури-і-мистецтв

Контакти Канівського училища культури і мистецтва

Адреса: Черкаська обл., м. Канів, вул. Федоренка, 28.

Телефон: (04736) 3-20-58.

Електронна пошта: kaniv-uk@ukr.net.

Сайт: http://kukim.org.

Історія КУКіМ

В 1957 році відповідно до наказу Міністра культури Української РСРКанівський технікум підготовки культурно-освітніх працівниківз м. Білгород-Дністровського був перенесений до м. Канева.

Наприкінці 1957 року було перейменовано в Канівське культурно-освітнє училище.

З кожним роком училище покращувало свою матеріально-технічну базу та розвивало навчальний процес.

З 1967 році училище починає проводити підготовку за спеціальністю «Хореографія» і «Народні інструменти».

Вже в 1980 році для училища будують новий корпус, який оснащений новими навчальним кабінетами, приміщеннями для зайняття хореографією, а також інші спеціалізовані кабінети.

В 1990 році навчальний заклад отримав назву Канівське училище культури, в якому в 1992 році відкривають нову спеціальність «Образотворче і декоративно-ужиткове мистецтво».

В 1992 році для училища будують студентський гуртожиток.

Спеціальність «Кіно-фото-відеосправа» була відкрита в 1997 році, з часом відкривають ще одну спеціальність «Бальна хореографія».

Канівськимучилищем культури і мистецтв навчальний заклад став називатися з 2001 року. В ньому в 2007 році відкривається відділ «Естрадний спів», а потім «Сучасна хореографія».

Лише в 2010 році училище отримало сучасну назву Канівське училище культури і мистецтв.

Канівське-училище-культури-і-мистецтв, КУКіМ

Структура Канівського училища культури і мистецта

Училище складається з наступних відділень:

1. відділ хореографії. З самого початку училища було засновано цей відділ,в ньому викладають уроки майстерності з танцю, техніку та принципи хореографічної діяльності. З 1981 року відділ було поділено на два напрямки: режисерський та хореографічний. Зараз цей відділ складається з досвідчених, талановитих та видатних працівників хореографії, які готують спеціалістів бути керівниками хореографічних колективів, сучасного, бального танцю, а також викладачів хореографії.

2. відділ художньої творчості. Цей відділ складається з окремих підрозділ за різними напрямками діяльності це: народне пісенне мистецтво, відділ акордеону та відділ духовних та естрадних інструментів. Нас сьогодні ці відділи мають видатних за творчих викладачів, які здійснюють підготовку майбутніх фахівці. До основних дисциплін, які викладаються цим відділом є: оркестровий клас, основи імпровізації, ремонті настройка інструментів та багато інших.

3. відділ образотворчого мистецтва. За все існування з відділу випустилася велика кількість спеціалістів, які зараз працюють у відомих колективах а групах. Відділ проводить підготовку спеціалістів за такими дисциплінами: живопис, малюнок, скульптура, основи кольорознавства, графіка. Студенти забезпечені практикою, яку проходять на базі училища чи інших навчальних закладах.

4. відділ бібліотечної справи. Бібліотекар – одна з найпотрібніших професій в навчальному процесі, тому училище готує майбутніх бібліотекарів, які будуть знатися в обслуговуванні бібліотеки, знати все документознавство та вести його в бібліотечній діяльності, вивчать автоматизовані технології в бібліотечній справі. Із розвитком комп’ютерних технологій, навчаться використовувати сучасні ресурси та технології в своїй діяльності.

Крім того, для забезпечення навчального процесу було створені циклові комісії (ЦК):

- ЦК базових та професійно-орієнтовних дисциплін;

- ЦК гуманітарних та соціально-економічних наук;

Репетиції, концерти, творчі зустрічі, конкурси, огляди – все це студенти коледжу культури і мистецтв поєднують із систематичним і наполегливим вивченням загальноосвітніх предметів. Адже, поряд з дипломом про вищу освіту, випускники коледжу отримують атестат про повну загальну середню освіту.

Досконале володіння професійними знаннями, педагогічною майстерністю викладачі комісії вдало поєднують з любов’ю до обраної професії та студентів. Вони забезпечують викладання таких дисциплін як українська мова та література, іноземна мова, основи інформатики, природничі науки, фізичне виховання, медико-санітарна підготовка, історія, філософія, соціологія, релігієзнавство, основи правознавства.

- ЦК музично-теоретичних дисциплін;

Професійна підготовка студентів музичних спеціалізацій не можлива без вивчення музично-теоретичних дисциплін. Викладачі циклової комісії музично-теоретичних дисциплін плідно працюють над удосконаленням методичного забезпечення предметів циклу. Вони є авторами ряду методичних розробок, навчальних посібників.

- ЦК фортепіано.

Циклова комісія фортепіано існує з перших років створення училища. Забезпечення навчальної та творчої роботи пов’язаних з музикою відділів училища – ось основна мета та зміст роботи колективу комісії.

Крім педагогічної та концертмейстерської роботи викладачами циклової комісії проводиться активна концертна діяльність. Творчі звіти, концерти, музичні вечори, інші мистецькі заходи училища, міста, регіону завжди проходять за активної участі викладачів комісії фортепіано.

Спеціальності Канівського училища культури і мистецтва

Училище поводить набірза такими спеціальностями молодшого спеціаліста:

1. Народна художня творчість. Після закінчення спеціальності студент може бути акомпаніатором, організатор культурно-дозвіллєвої діяльності, фахівець кіно-фото-відеосправи.

2. Бібліотечна справа. Здобувши диплом молодшого спеціаліста, спеціаліст може отримати посаду бібліотекар-бібліограф.

3. Хореографія.

4. Образотворче мистецтво. Спеціаліст має можливість бути керівником колективу образотворчого мистецтва, викладач.

Канівське-училище-культури-і-мистецтв КУКіМ

Тому, Канівське училище культури і мистецтв -це навчальний заклад, який проводить творчу підготовку спеціалістів. В ньому навчаються обдаровані, талановиті та здібні студенти які в майбутньому будуть славити нашу країни завдяки свої культурним та творчим здобуткам.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!