Роздрукувати сторінку

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, СУЕМ

« Назад

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту - це багатоступеневий навчальний заклад з мобільною вертикальною та горизонтальною структурою, спрямованою на високу якість навчального процесу і наукової роботи. його метою є підготовка на основі інноваційних методів навчання висококваліфікованих фахівців, які зможуть працювати в умовах ринкової економіки.

СУЕМ

В університеті навчається понад5 тис. студентів, яких готують за 9 напрямами та 14 спеціальностями: економіка підприємства;фінанси; облік і аудит; економічна кібернетика, маркетинг, дизайн, менеджмент організацій, готельне господарство, туризм, переклад.

Контакти Східноєвропейського університету економіки і менеджменту

Адреса: вул. Нечуя-Левицького 16, м.Черкаси.

Телефон: (0472) 64-70-55.

Електронна пошта: suem@cim.uch.net.

Сайт: http://www.suem.edu.ua/uk.

Історія СУЕМ

За роки свого існування університет динамічно розвивався, впроваджуючи нові спеціальності та збільшуючи кількість студентів.

Спочатку він був зареєстрований як Інститут управління бізнесом (1992), потім як Черкаський інститут менеджменту (1998), Черкаська академія менеджменту (2002), а нині - Східноєвропейський університет економіки і менеджменту (2004) та має ІІІ-ІV рівень акредитації.

Східноєвропейський-університет-економіки-і-менеджменту СУЕМ

Структура та спеціальності СУЕМ

До складу університету входять: Інститут економіки та менеджменту, Інститут міжнародної та післядипломної освіти, Коледж економіки і управління, Юридичний інститут. Існує розвинена мережа осередків дистанційно-заочного навчання та філій.

Навчання здійснюється за багаторівневою системою: молодший спеціаліст - бакалавр - спеціаліст - магістр, за такими формами: денна, заочна та дистанційна; для абітурієнтів впроваджені підготовчі курси.

Найвищим органом управління університетом є Вчена рада, яку очолює ректор - доктор технічних наук, професор, лауреат Державної премії СРСР, академік Міжнародної інженерної академії РауфАхметовичАблязов.

Його відмінну фігуру та лідерські навички завжди привертають увагу. Йому вдається знайти однодумців, які допомагають йому жити мрією. У 1992 році, які бажають створити альтернативний вищий навчальний заклад, група вчених об'єднує прогресивно свої сили для досягнення спільної мети. Маючи великий досвід роботи у вищому навчальному закладі і великий досвід практичної діяльності вони стали засновниками першого приватного вищого навчального закладу в Черкасах. Вони намагалися сформувати концепцію вищого навчального закладу нового типу і обрали найпрестижніші спеціальності, які працювали над створенням навчальних програм для підготовки фахівців економіки України. Сьогодні Східноєвропейський університет економіки і менеджменту є великий багатофункціональний вищий навчальний заклад з відмінними перспективами подальшого розвитку.

Університет володіє потужною матеріально-технічною, інформаційною та навчально-методичною базою. Має наукову бібліотеку, що є однією з найкращих у регіоні, видавничий центр із сучасним поліграфічним обладнанням, зал синхронного перекладу, спеціалізовані комп'ютерні лабораторії та аудиторії, лабораторію психологічного тренінгу, спортивно-тренажерний зал з новітнім обладнанням, медичний центр, студентське кафе "Вікно в Париж". У цьому році введено в експлуатацію новий корпус університету.

Східноєвропейський університет економіки і менеджменту йде шляхом постійного оновлення форм і методів організації навчального процесу, пошуку оптимальних шляхів його удосконалення, своєчасної відмови від застарілих та неефективних методик.

На сьогодні в навчальному процесів ВНЗ успішно співіснують традиційні форми організації навчання (лекції, лабораторні, семінарські, практичні, індивідуальні заняття, консультації та ін.) і принципово нові (читання авторських курсів, проведення рольових (ділових ігор, дистанційне навчання), які виникли у зв'язку з необхідністю оптимізації, інтенсифікації та демократизації навчального процесу.

Це один з тих університетів,який вперше випробовував існування кредитно-модульної системи в навчальному процесі. Саме ця система є європейським зразком навчального процесу, що дає можливість визнання української системи на міжнародному рівні.

У 2004 p. ректора СУЕМ, доктора технічних наук, професора Р.А. Аблязов нагороджено найвищою відзнакою Фонду Міжнародних премій орденом Миколи Чудотворця І ступеня та премією "Інтелект нації".

Університет активно підтримує міжнародні зв'язки з навчальними закладами США, Німеччини, Великобританії; укладено угоди про партнерство та співробітництво в галузі освітньої діяльності, обміну студентами та викладачами з Алабамським (США), Каїрським (Єгипет) та Біпостоцьким університетами (Польща)

Східноєвропейський-університет-економіки-і-менеджменту, СУЕМ

Навчання в Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту

В університеті запроваджено кредитно-модульну та дистанційну технології навчання Університет має розгалужену мережу центрів дистанційно-заочного навчання та філій, що готують фахівців з базових спеціальностей університету.

В Інституті міжнародної та післядипломної освіти здійснюється підготовка іноземних студентів до вступу в університет, здобуття другої вищої освіти (менеджмент, економіка підприємства, облік і аудит), курсова підготовка (перукарське мистецтво, стилістика, візаж, дизайн інтер'єру, англійська та німецька мови). навчання здійснюється за контрактними умовами, діє система пільг. За особливі успіхи у навчанні студентам університету виплачується іменна ректорська стипендія.

У 2006 р. було введено в дію новий корпус Східноєвропейського університету з комп'ютерними лабораторіями, підключеними до мережі Інтернет, залом дистанційної освіти, кабінетом синхронного перекладу. Для реалізації проекту дистанційного навчання у навчальний процес обладнано систему дистанційної освіти "Прометей" та систему відео-конференц зв'язку, що працює в режимі телеконференцій, встановлено інформаційно-аналітичну систему "Аверс", пакет прикладних програм "Деканат.

До послуг студентів бібліотека, спортивно-тренажерний зал з новітнім обладнанням, студентське кафе Вікно в Париж , кіноконцертний зал, гуртожиток.

Основними напрямами діяльності університету є забезпечення навчально-організаційною роботою, проведення олімпіад та конференції, ведення міжнародної діяльності та співробітництво з іншими навчальними закладами, проведення підготовки наукових кадрів: аспірантура, методичний кабінет, магістратура, а також забезпечення виховною та профорієнтаційною роботою.

Східноєвропейський-університет-економіки-і-менеджменту

Вартість навчання в Східноєвропейському університеті економіки і менеджменту

Для галузі знань "Менеджмент та адміністрування"- 9500 гривень.

Для галузі знань "Економіка та підприємництво" -7000 гривень.

Для галузі знань "Специфічні категорії"- 10000 гривень.

Тому, Східноєвропейський університет економіки і менеджменту – навчальний заклад, який дає базові знання для майбутніх управлінців, які бажають займатися господарською діяльністю.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!