Роздрукувати сторінку

Черкаський державний технологічний університет, ЧДТУ

« Назад

Історичне минуле Черкаського державного технологічного університету, ЧДТУ

ЧДТУ

Історія цього навчального закладу надзвичайно багата та цікава, сповнена цікавими подіями та явищами. Історія перші свої витоки розпочинає із 1960 року. У той час розпочав своє функціонування Черкаський загально технічний факультет, який належав Київському технологічному інституту харчової промисловості. Цей заклад освіти готував спеціалістів для обслуговуючої сфери діяльності. Цей заклад освіти на сьогоднішній день став надзвичайно популярним серед абітурієнтів, завдяки наполегливій праці педагогічних працівників та передовому досвіду попередніх поколінь студентів та викладачів.

Вперше навчальний заклад очолив видатний діяч Черкащини та всієї України Лещенко Дмитро Дмитрович. У той час він був технічних наук та приніс досить велику користь закладу освіти. Чимало зусиль директора було докладено на утворення та зміцнення цього закладу освіти у системі вищих навчальних закладів нашої країни.

Саме у ті часи регіони Черкаської області відчували гостру нестачу інженерів-будівельників, які могли своєю освітою відповідати бурхливому розвиткові того часу. У зв’язку з цим приміщення навчального закладу стало структурним підрозділом Київського інженерно-будівельного інституту. У той час спеціальність інженера-будівельника у цьому навчальному закладі здобували лише 500 осіб, але які в подальшому стали досить відомими спеціалістами у цій галузі.

Докорінно профіль навчального закладу змінився на початку зими у 1979 році. Тоді навчальний заклад увійшов до складу Київського політехнічного інституту. Саме з цього часу була розпочата підготовка висококваліфікованих фахівців із різних сфер діяльності господарства народу.

Черкаський державний технологічний університет вперше відкрив свої двері у 2001 році.

Протягом 50 років існування навчального закладу освіту отримали понад 40 тисяч висококваліфікованих фахівців.

Нині у університеті навчається 7450 студентів. Навчальний заклад має II-IV рівень акредитації. Навчальний заклад займає 145 місце серед кращих навчальних закладів України та 97 місце за рейтингом університетів «Scopus».

Черкаський-державний-технологічний-університет ЧДТУ

Контакти Черкаського державного технологічного університету, ЧДТУ

Адреса: Черкаська обл., м. Черкаси, бульв. Шевченка, 460, 18006.

Телефон: (047) 271-00-92.

Сайт: chdtu.edu.ua.

Факультети ЧДТУ

- будівельний факультет;

- факультет комп’ютеризованих технологій машинобудування та дизайну;

- факультет електронних технологій;

- факультет харчових технологій та сфери обслуговування;

- факультет економіки та управління;

- факультет інформаційних технологій та систем;

- лінгвістичний факультет;

- факультет по роботі з іноземними студентами.

Черкаський-державний-технологічний-університет, ЧДТУ

Будівельний факультет Черкаського державного технологічного університету

Цей факультет університету розпочинається із заснування загально-технічного факультету Київського інженерно-будівельного інституту. На той час у регіоні були присутні проблеми, які вимагали швидкого рішення. Для вирішення цих проблем і був створений цей факультет. Студенти факультету засвоювали систему необхідних знань та практичних умінь.

Навчальний процес факультету здійснюється завдяки функціонуванню семи навчальних кафедр.

На факультеті здійснюється підготовка бакалаврів та спеціалістів різних напрямків діяльності. На кафедрах працюють освічені педагогічні працівники.

Факультет комп’ютеризованих технологій машинобудування та дизайну здійснює підготовку до майбутньої професійної діяльності за освітніми рівнями бакалавра, спеціаліста та магістра. Фахівці, які формуються на цьому факультеті відповідають усім сучасним вимогам нашого суспільства.

Факультет електронних технологій може здійснювати професійну підготовку понад 500 студентів. Викладачі факультету володіють якісними знаннями та уміннями професійної діяльності, які передають студентам факультету.

Педагогічний колектив Черкаського державного технологічного університету

Сьогодні викладачі навчального закладу є надзвичайно творчими та талановитими педагогічними працівниками, які здатні пожертвувати своїм вільним часом задля благополуччя своїх студентів. Викладачі навчального закладу досить творчо вирішують професійні педагогічні завдання. Викладачі навчального закладу беруть безпосередню участь у житті кожного студента.

Педагогічний колектив навчального закладу є надзвичайно дружнім та скріпленим. Співробітники навчального закладу ніколи не кинуть своїх товаришів та студентів на одинці із проблемами. Сьогодні студенти навчального закладу та випускники з надзвичайною теплотою у душі відгукуються про своїх життєвих наставників, адже саме вони відкривають студентам двері перед дорослим суспільним життям нашої країни.

Викладачі навчального закладу досить строго та одночасно із повагою навчають студентів. Не кожен викладач може поєднати у собі ці дві риси навчального процесу, а викладачі цього навчального закладу можуть здійснювати саме так свої професійні завдання.

Черкаський-державний-технологічний-університет

Навчальна діяльність Черкаського державного технологічного університету

Громадяни України та громадяни інших країн можуть здобувати професійні уміння на різних формах навчання. В університеті функціонують заочна, денна та екстернат. Навчання студентів протягом навчального року становить 52 тижні. Викладачі навчального закладу здійснюють навчальну роботу, шляхом використання різноманітних цікавих форм та методів організації навчальної роботи.

У навчальному закладі викладачі організовують лабораторну роботу студентів та практичну, на яких майбутні фахівці здобувають практичні уміння та навички майбутньої професійної діяльності. Не можливо не сказати і про використання у навчальній роботі навчального закладу лекцій, яка являється одним із основних видів навчальних занять, яка спрямована на надання студентам основних теоретичних знань та понять.

Викладачі навчального закладу досить часто у своїй професійній діяльності використовують семінарські заняття, на яких викладач та студенти разом вирішують, поставленні викладачем проблемні професійні завдання. Викладачі навчального закладу із окремими невстигаючими та малоуспішними студентами проводять індивідуальні заняття, на яких викладач пояснює окремі незрозумілі елементи та частини навчального матеріалу. Таку діяльність педагогічні працівники здійснюють заради престижності навчального закладу. Адже престиж навчального закладу залежить саме від якості знань та професійних умінь спеціалістів цього закладу освіти.

Вільний час від аудиторних занять студентської молоді ЧДТУ

Адміністрація цього освітнього закладу із надзвичайною відповідальністю відносяться до процесу організації дозвілля студентів університету. Вони розуміють, що саме вільний час студентів має неабиякий вплив на формування особистості, яка здатна нести відповідальність за свої дії та вчинки.

В університеті діють велика кількість творчих гуртків із найрізноманітнішим спрямуванням, завдяки чому кожному студенту навчального закладу надається можливість проявити свої здібності та можливості.

Студенти університету здібні та талановиті люди, які завжди беруть активну участь у різноманітних заходах культурологічного характеру. Також адміністрація навчального закладу кожен рік влаштовує для студентської молоді велику кількість цікавих та корисних заходів, спрямованих на формування всебічно розвиненої особистості кожного студента.

Самостійна робота студентів ЧДТУ

Досить велика кількість уваги педагогічних працівників університету приділяється організації самостійної роботи студентів, адже саме такий вид діяльності майбутнього фахівця сприяє формуванню у студентів почуття відповідальності за свою роботу. Іноді студенти університету займаються самостійним опрацюванням основних питань фахових предметів. Студенти навчального закладу із великим задоволенням виконують індивідуальні домашні завдання, готують реферати та повідомлення. Цей вид діяльності студентів допомагає їм впевнитися у собі та у своїх діях.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!