Роздрукувати сторінку

Технічних предметів

Історія містобудування

Метою освоєння дисципліни «Історія містобудування» є підготовка науково мислячих, кваліфікованих фахівців, здатних у своїй практичній роботі вирішувати широке коло архітектурно-містобудівних проблем на високому професійному рівні.

У процесі навчання студенти отримують знання з історії українського і світового містобудівного мистецтва, творчо осмислюють містобудівний досвід різних історичних епох, географічних регіонів і національних культур, вчаться застосовувати набуті знання при збереженні і розвитку історично сформованих міст і ансамблів, а також в сучасному архітектурно-містобудівному проектуванні.

архітектурно-містобудівна-спадщина

Завдання дисципліни Історія містобудування...


Комп’ютерне забезпечення статистичних методів дослідження

Комп’ютерне забезпечення статистичних методів дослідження – навчальна дисципліна, яка займається добором і впровадженням програмного забезпечення для реалізації методів статистичних досліджень.

Комп’ютерне забезпечення статистичних методів дослідження – наука про методику застосування інформаційних технологій при проведенні статистичних досліджень.

Комп’ютерне забезпечення статистичних методів дослідження – це предмет, що вивчає технологію збирання, опрацювання й деталізації інформації, зібраними статистичними методами дослідження, засобами комп’ютерної техніки.

Комп’ютерне-забезпечення-статистичних-методів-дослідження

Статистичні методи дослідження – це способи збирання...


Економіка авіаційної галузі

Цивільна авіація використовується в цілях забезпечення потреб громадян і економіки держави в повітряних транспортних перевезеннях. Цивільна авіація, яка реалізує повітряні перевезення пасажирів, багажу, пошти та інших вантажів за плату, відноситься до комерційної цивільної авіації. Цивільна авіація, яка використовується на безоплатній основі, відноситься до авіації загального призначення. Галузь цивільної авіації утворюють підприємства і організації незалежно від форм власності, юридичні та фізичні особи, які здійснюють, забезпечують або обслуговують процес перевезення пасажирів і вантажів організацією повітряного руху.

Метою дисципліни «Економіка авіаційної галузі» є формування у майбутніх фахівців економічного мислення, вивчення економічної науки і вміння проводити економічну оцінку, прийняття організаційно-управлінських рішень. Системне вивчення економіки авіаційно-космічної промисловості в ринкових умовах.

галузь-цивільної-авіації

Завдання дисципліни...


Фінанси залізничного транспорту

Останнім часом особливу актуальність набули питання, пов'язані з формуванням видів діяльності з точки зору їх фінансової спроможності. Програма структурної реформи на залізничному транспорті визначила такі види діяльності: вантажні перевезення, надання послуг інфраструктури, надання послуг локомотивної тяги, пасажирські перевезення у приміському сполученні і т.д. Організація фінансів за цими видами діяльності склали основу вивчення курсу «Фінанси залізничного транспорту».

Навчальна дисципліна «Фінанси залізничного транспорту» з урахуванням специфіки залізничного ВНЗ є однією з найбільш необхідних при підготовці економістів за спеціальністю «Фінанси і кредит». Предмет її вивчення — система фінансово-кредитних відносин, що складаються в залізничній галузі в умовах її структурної реформи на засадах холдингу. Дана система - важлива складова частина ринкових відносин, що включає практично всі основні інструменти реалізації державної економічної політики.

залізничний-транспорт

Дисципліна «Фінанси залізничного транспорту» входить...