Роздрукувати сторінку
Главная \ База готових робіт \ Готові роботи з технічних дисциплін \ Роботи з технічних дисциплін \ Комп’ютерне забезпечення статистичних методів дослідження

Комп’ютерне забезпечення статистичних методів дослідження, як навчальна дисципліна

« Назад

Комп’ютерне забезпечення статистичних методів дослідження – навчальна дисципліна, яка займається добором і впровадженням програмного забезпечення для реалізації методів статистичних досліджень.

Комп’ютерне забезпечення статистичних методів дослідження – наука про методику застосування інформаційних технологій при проведенні статистичних досліджень.

Комп’ютерне забезпечення статистичних методів дослідження – це предмет, що вивчає технологію збирання, опрацювання й деталізації інформації, зібраними статистичними методами дослідження, засобами комп’ютерної техніки.

статистичні методи дослідження

Статистичні методи дослідження – це способи збирання кількісних даних з метою з’ясування реального стану явища, об’єкта, процесу.

Комп’ютерне забезпечення статистичних методів дослідження дозволяє зробити процес збирання даних від різних респондентів гнучким, швидким, паралельним, автоматизованим. Таким чином, це сприяє заміні рутинної праці людини на роботу програмного забезпечення. Організатор дослідження у такому випадку керує процесом через людино-комп’ютерний інтерфейс.

Для збирання й обробки даних, зібраних за допомогою статистичних методів дослідження, можуть використовуватись програми загального або спеціального призначення. Ці програми можуть бути встановлені на персональному комп’ютері конкретного користувача – організатора дослідження або ж бути у відкритому доступі в мережі Інтернет.

Предметом навчальної дисципліни Комп’ютерне забезпечення статистичних методів дослідження є різні види й форми проведення досліджень у різних сферах людської діяльності, а об’єктом – прикладне програмне забезпечення, ресурси всесвітньої мережі, комп’ютерне обладнання, які забезпечують обробку даних, зібраних статистичними методами дослідження.

забезпечення статистичних методів дослідження

Освітня значимість предмета Комп’ютерне забезпечення статистичних методів дослідження визначається активним впровадження у практику статистичних обстежень інформаційних технологій, що й визначається завданнями вивчення дисципліни Комп’ютерне забезпечення статистичних методів дослідження:

- опанування передових технологій обробки даних;

- розширення практичних умінь роботи із програмним забезпечення загального призначення – текстовими редакторами, електронними табличними і графічними процесорами;

- поглиблення навичок роботи з мультимедійним обладнанням, яке використовується для публічного оголошення результатів досліджень;

- оволодіння навичками роботи з прикладними програмним забезпеченням спеціального призначення, а саме: комп’ютерними програми розрахунку статистичних показників, перевірки статичних гіпотез, статистичного аналізу;

розширення інформаційно-цифрової компетентності шляхом опанування методики роботи з хмарними сервісами, які можна застосувати у статистичних методах досліджень.

Вищезазначені завдання конкретизують мету вивчення дисципліни Комп’ютерне забезпечення статистичних методів дослідження, що полягає у компетентному використанні інформаційних технологій для автоматизації й оптимізації процесу збирання й опрацювання статистичних даних.

Комп’ютерне забезпечення статистичних методів дослідження знаходить відображення у працях Штефан С.В., Орліва А.І., Чупрова А.А., Гнеденко Б.В.

Чіткими є міжпредметні зв’язки дисципліни Комп’ютерне забезпечення статистичних методів дослідження з інформатикою та комп’ютерною технікою, статистикою, математикою, математичною статистикою, обробкою даних, алгоритмами, інформаційними системами та мережами, експертними системами.

Цікаво, що елементи статистики трапляються ще у дохристиянські часи, зокрема у Старому Заповіті Біблії, де вказується кількість воїнів у загонах різних племен. Крім того, незважаючи на автоматизацію статистичних методів досліджень, у суспільстві існує стереотип недовіри до статистики, яку називають «брехливою» наукою. Так от комп’ютеризація статистичних методів дослідження покликана цей стереотип зламати.

комп’ютеризація статистичних методів дослідження

Отож, предмет Комп’ютерне забезпечення статистичних методів дослідження автоматизує процес збирання, опрацювання даних будь-яких емпіричних досліджень.

Звісно, що не кожен студент, здобуваючи освіту, має достатньо часу для написання різних наукових робіт. Як знайти вихід із цієї ситуації? Треба негайно звертатися в ІЦ KURSOVIKS, де можна швидко зробити практичну або курсову з курсу Комп’ютерне забезпечення статистичних методів дослідження.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!