Роздрукувати сторінку

Фінанси залізничного транспорту, як навчальна дисципліна

« Назад

Останнім часом особливу актуальність набули питання, пов'язані з формуванням видів діяльності з точки зору їх фінансової спроможності. Програма структурної реформи на залізничному транспорті визначила такі види діяльності: вантажні перевезення, надання послуг інфраструктури, надання послуг локомотивної тяги, пасажирські перевезення у приміському сполученні і т.д. Організація фінансів за цими видами діяльності склали основу вивчення курсу «Фінанси залізничного транспорту».

 

 

Навчальна дисципліна «Фінанси залізничного транспорту» з урахуванням специфіки залізничного ВНЗ є однією з найбільш необхідних при підготовці економістів за спеціальністю «Фінанси і кредит». Предмет її вивчення — система фінансово-кредитних відносин, що складаються в залізничній галузі в умовах її структурної реформи на засадах холдингу. Дана система - важлива складова частина ринкових відносин, що включає практично всі основні інструменти реалізації державної економічної політики.

залізнична галузь, фінанси залізничного транспорту

Дисципліна «Фінанси залізничного транспорту» входить до числа обов'язкових дисциплін загальнопрофесійного циклу і націлена на розширення фінансового кругозору студентів, зокрема, у сфері корпоративних галузевих фінансів.

Вивчення даного курсу дозволить студентам освоїти специфічну термінологію, використовувану в фінансовому секторі залізничного транспорту, ознайомитися з основами українського законодавства та внутрішніми документами компанії, що регулюють фінансово-кредитні відносини залізничного транспорту.

Особливістю викладання предмету є використання статистичних даних і фактів сучасної фінансово-господарської практики залізничної галузі, викладених у галузевих журналах та інших ЗМІ.

функції фінансів залізничного транспорту

Завдання дисципліни «Фінанси залізничного транспорту» полягає в тому, щоб навчити студентів, використовуючи фундаментальні теоретичні знання, виробити вміння аналізувати і прогнозувати основні виробничо – фінансові показники для прийняття фінансових рішень, а також розбиратися в актуальних проблемах фінансової системи залізничної галузі в умовах структурної реформи.

Головна мета курсу — формування у студентів навичок з фінансових розрахунків в сфері бюджетування на прикладі окремих структурних підрозділів залізничного транспорту, а також поглиблене вивчення проблем становлення, розвитку та вдосконалення всіх видів фінансових відносин холдингу в сучасних умовах.

Зазначена мета досягається за допомогою освоєння наступних компетенцій студентами:

– розкриття сутності і функцій фінансів залізничного транспорту, їх економічної ролі в умовах ринкових відносин;

– висвітлення найважливіших напрямів фінансово-кредитної політики залізничної галузі;

– систематизація елементів і засад механізму формування і розподілу фінансових ресурсів як всередині галузі, так і при взаємовідносинах із державним бюджетом;

– прищеплення навичок конкретних обчислень і аналізу результатів на основі фінансової звітності підприємств залізничного транспорту;

– пошуку конкретних даних у фінансових джерелах, з використанням журналів, газет, довідково-інформаційних систем, ресурсів Інтернет тощо.

фінансова звітність підприємств залізничного транспорту

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Журавель А.І., Маслов Н.Н., Коробов Ю.І. та ін.

Отже, якщо Вам необхідно купити курсову роботу чи статтю з курсу «Фінанси залізничного транспорту» звертайтесь у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Колектив висококваліфікованих спеціалістів Вам швидко та за помірну ціну допоможе у цьому.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!