Роздрукувати сторінку

Технологія конструкційних матеріалів як навчальна дисципліна

« Назад

Курс «Технологія конструкційних матеріалів» є основоположною загальноінженерною дисципліною для спеціальностей машинобудівного профілю і служить базою для вивчення спеціальних технологічних дисциплін.

Матеріалознавство вивчає різні конструкційні матеріали, їх склад, будову і властивості, а також способи зміни їх властивостей в процесі обробки.

технологія конструкційних матеріалів

Зміст курсу представлено на принципі єдності основних, фундаментальних методів обробки конструкційних матеріалів: лиття, обробки тиском, зварювання, обробки різанням і фізико-хімічними методами. Ці методи в сучасній технології конструкційних матеріалів характеризуються різноманіттям традиційних і нових технологічних процесів.

Деталі машин і приладів за формою і призначенням досить різноманітні, і для їх виготовлення необхідні матеріали з різними властивостями.

Властивості конструкційних матеріалів багато в чому визначають технологію виготовлення виробів з них.

Основними матеріалами, з яких виготовляються деталі машин і приладів, були і залишаються метали, оскільки вони в основному мають більш високі міцностні властивості, ніж неметалеві матеріали, що забезпечує підвищену надійність і довговічність виробів. Однак, частка неметалевих матеріалів, що застосовуються в різних галузях техніки, постійно зростає. Деякі властивості неметалів, такі як низька щільність при достатній міцності, еластичність, хімічна стійкість та інші, у багатьох випадках роблять їх незамінними.

Цілі викладання курсу «Технології конструкційних матеріалів» - дати студентам необхідну загальноінженерну технологічну підготовку, закласти основи знань, необхідних як при роботі на виробництві, так і в науково-дослідних і проектних інститутах.

властивості матеріалу, конструкційні матеріали

Завдання освоєння дисципліни – формування у майбутніх бакалаврів системи знань про технології виробництва, вибір необхідних матеріалів, ступеня точності, якості поверхні і призначення технічних умов виготовлення деталей будівельних, дорожніх машин і обладнання.

Дисципліна «Технологія конструкційних матеріалів» відноситься до базової частини навчального плану.

Вивчення дисципліни «Технологія конструкційних матеріалів» вимагає основних знань, умінь і компетенцій по курсам:

- Матеріалознавство (класифікація сталей, чавунів та ін. сплавів);

- Хімія (використання законів протікання хімічних реакцій окислення і відновлення металів, поняття про константи рівноваги, періодична система елементів);

- Фізика (знання законів про агрегатний стан речовин і фазових перетворень основних законів електрики, фізичних властивостей металів у твердому і рідкому станах);

- Опір матеріалів (використання знання про процеси пружної і пластичної деформації під впливом навантажень і температур, про механічні властивості металів і сплавів).

Дисципліна «Технологія конструкційних матеріалів» є попередньою для курсу виробництво і ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин.

виробництво металів

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили наступні вчені: М.І. Перельман, І.В. Богадельникова, В.Ю. Мішин, Ю.Г. Григор'єв, А.В. Мітроніна, С.П. Завражнова та ін.

Якщо ви вивчаєте курс «Технологія конструкційних матеріалів» і Вам необхідна допомога в підготовці контрольних та інших видів робіт звертайтеся в компанію ІЦ Kursoviks.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!