Роздрукувати сторінку

Економіка авіаційної галузі, як навчальна дисципліна

« Назад

Цивільна авіація використовується в цілях забезпечення потреб громадян і економіки держави в повітряних транспортних перевезеннях. Цивільна авіація, яка реалізує повітряні перевезення пасажирів, багажу, пошти та інших вантажів за плату, відноситься до комерційної цивільної авіації. Цивільна авіація, яка використовується на безоплатній основі, відноситься до авіації загального призначення. Галузь цивільної авіації утворюють підприємства і організації незалежно від форм власності, юридичні та фізичні особи, які здійснюють, забезпечують або обслуговують процес перевезення пасажирів і вантажів організацією повітряного руху.

 

Метою дисципліни «Економіка авіаційної галузі» є формування у майбутніх фахівців економічного мислення, вивчення економічної науки і вміння проводити економічну оцінку, прийняття організаційно-управлінських рішень. Системне вивчення економіки авіаційно-космічної промисловості в ринкових умовах.

економіка авіаційної галузі, цивільна авіація

Завдання дисципліни: дати студентам знання сучасних економічних моделей підприємств авіаційно-космічної промисловості і галузевих ринків; вміння застосовувати вивчений методологічний апарат для прогнозування перспектив розвитку галузі та економічного обґрунтування вимог до перспективної продукції.

У результаті вивчення курсу «Економіка авіаційної галузі» студент повинен:

- мати уявлення про поточний економічний стан авіаційно-космічної промисловості в Україні і за кордоном; про комплекс економічних, технологічних, соціальних, політичних факторів, що визначають перспективи розвитку галузі.

- знати фактори формування попиту на продукцію галузі; основні галузеві особливості структури і поведінки витрат підприємств, фактори ризику розвитку підприємств авіаційно-космічної промисловості; галузеву специфіку структури ринків та ринкової конкуренції.

- вміти прогнозувати з використанням сучасних моделей економічні перспективи розвитку авіаційно-космічної промисловості в ринкових умовах; формувати економічно обґрунтовані вимоги до перспективної наукомісткої продукції галузі.

перспективи розвитку авіаційно-космічної промисловості

В рамках дисципліни «Економіка авіаційної галузі» студентами вивчаються основи раціонального використання та ефективного управління виробничими, трудовими, фінансовими, інвестиційними ресурсами у сфері виробництва і реалізації продукції підприємств цивільної авіації.

Зміст дисципліни будується на вивченні таких тем:

Тема 1. Авіаційно-космічна промисловість: підприємства та ринки

Тема 2. Виробничо-економічні показники української та зарубіжної авіаційно-космічної промисловості

Тема 3. Економічні особливості авіаційно-космічного машинобудування як галузі промисловості

Тема 4. Сукупний попит на авіатехніку: прогнозування і управління

Тема 5. Прогнозування попиту на конкурентних ринках авіатехніки. Маркетинг в авіаційно-космічній промисловості

Тема 6. Економічні проблеми організації інноваційної діяльності в авіаційно-космічній промисловості

Тема 7. Ринки післяпродажного обслуговування авіатехніки

Тема 8. Реалізація продукції авіаційної промисловості

Тема 9. Організаційна структура авіаційно-космічної промисловості

маркетинг в авіаційно-космічній промисловості

Свою увагу становленню та розвитку курсу приділяли такі науковці: Борисов Є.Ф., Дубровська Є.С., Магомедов А.М. та ін.

Отже, якщо Вам цікавий предмет «Економіка авіаційної галузі» і Ви його вивчаєте в університеті, але з якихось причин не маєте змоги виконати наукові роботи, звертайтеся у компанію ІЦ «KURSOVIKS». Вам швидко та за помірну ціну тут допоможуть написати курсову роботу чи розрахункову.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!