Роздрукувати сторінку

Будівельне матеріалознавство як навчальна дисципліна

« Назад

Матеріалознавство - це наука, що вивчає зв'язок складу, будови і властивостей матеріалів, закономірності їх зміни при фізико-хімічних, фізичних, механічних та ін. впливах.

«Будівельне матеріалознавство» займає особливе місце. Будівельні матеріали мають вирішальний вплив на техніко-економічну ефективність, безпеку будівництва та експлуатацію будівель і споруд. Будівельні матеріали становлять понад 50 % кошторисної вартості об'єктів. Дана дисципліна є першою інженерною дисципліною, яка закладає базу для вивчення спеціальних дисциплін – будівельних конструкцій, технології будівельного виробництва, економіки, управління та організації будівництва, архітектури та ін. Під час її вивчення виникають труднощі, пов'язані з незвичністю для колишніх школярів викладу курсу. Кожен матеріал має назву, структуру, показники якості або властивості, їх чисельні значення, способи виробництва, умови та особливості застосування і т.д. Все це треба знати, щоб вважати себе справжнім будівельником.

будівельне матеріалознавство, будівельні вироби

Метою освоєння дисципліни «Будівельне матеріалознавство» є отримання фундаментальних знань про властивості матеріалів, особливості поведінки будівельних матеріалів при експлуатації в екстремальних умовах (температура, вологість, знакозмінні температури).

Основні завдання навчання зводяться до наступних:

- сформувати у студентів уявлення про функціональний взаємозв'язок матеріалу і конструкції, що зумовлює вибір і оптимізацію властивостей матеріалу, виходячи з призначення довговічності і умов експлуатації конструкцій;

- вивчення складів, структури і технологічних основ отримання матеріалів, із заданими функціональними властивостями з використанням природної та техногенної сировини, інструментальних методів контролю якості та сертифікації на стадіях виробництва та споживання;

- розгляд матеріалів як елементів системи «матеріал-конструкція», що забезпечують функціонування конструкцій із заданою надійністю і безпекою;

- вивчення способів створення матеріалів з необхідними службовими властивостями, що включають відповідний вибір сировини, утилізацію відходів, методів переробки та оцінки їх якості, технологічних прийомів формування структури;

- вивчення системи показників якості будівельних матеріалів та нормативних методів їх визначення та оцінки з використанням сучасного дослідницького обладнання та статистичною обробкою даних.

сучасне будівництво

В рамках даної дисципліни студенти отримують поглиблені знання про основні властивості будівельних матеріалів, поведінку будівельних матеріалів при впливі високих температур, корозії будівельних матеріалів і шляхи підвищення корозійної стійкості, властивості будівельних матеріалів, що знаходяться у вологих умовах при знакозмінних температурах, використання будівельних матеріалів в радіаційно-захисних виробах і конструкціях.

Для успішного вивчення курсу студентам необхідно знати основи хімії, фізики, фізичної хімії, матеріалознавства, пожежно-технічних характеристик матеріалів мати уявлення про поверхневі явища та дисперсні системи.

Вивчення цієї навчальної дисципліни є основою для подальшого успішного опанування дисциплін професійного циклу (екологічні аспекти будівництва в північних кліматичних умовах, екологія виробництва будівельних матеріалів і виробів, проектування і будівництво будівель в північних кліматичних умовах, проектування і будівництво споруд, транспортної інфраструктури в північних кліматичних умовах) і важливою складовою при підготовці випускної кваліфікаційної роботи бакалавра за профілем «Виробництво і застосування будівельних матеріалів, виробів і конструкцій».

зміна властивостей матеріалів

Свої роботи дослідженню дисципліни присвятили наступні вчені: Воробйов В.А., Комар А.Г., Горчаков Г.І., Баженов Ю.М. та ін.

Якщо ви вивчаєте курс «Будівельне матеріалознавство» і Вам необхідна допомога в підготовці дипломних, презентацій та доповідей звертайтеся в компанію ІЦ Kursoviks.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!