Роздрукувати сторінку
Главная \ Права студентів \ Розділ 2. Права студентів в конфліктних ситуаціях

Розділ 2. Права студентів в конфліктних ситуаціях

Все частіше зустрічаємося із проблемою несправедливості з боку викладацького складу під час навчального процесу. Прояви такого явища досить різноманітні, проте, мабуть найгостріше постає проблема отримання від викладача пропозиції надати неправомірну вигоду. Спочатку проблема здається завуальованою, і такою, що не стосується конкретного студента, допоки його не торкнеться.

національний комітет

Наявність у Кримінальному Кодексі України досить жорсткої санкції за вимагання неправомірної вигоди, на......


02. Дії студента у випадку необ’єктивного оцінювання

Оцінювання у процесі навчання - це вид діяльності з установлення цінності досягнутого студентом рівня знань за час вивчення дисципліни. Визначення цінності відбувається шляхом порівняння початкового рівня з досягнутим і досягнутого рівня з еталоном.

перевірка результатів знань

У студентів часто виникає проблема, коли їхня думка про власний рівень знань протилежна думці викладача, який......


Постійно спостерігаємо випадки відрахування студента із вищого навчального закладу. Питання забезпечення дотримання законних прав та інтересів студентства ВНЗ України тісно переплітаються із реалізацією конституційного права на вищу освіту. Державні органи, відповідальні за прийняття законодавчих актів, маючи за мету захистити права та інтереси студентів, деталізує права і обов’язки викладаючи їх зміст у Законі, підзаконних нормативно – правових актах та локальних актах. Варто знати, за яких випадків, студента може бути відраховано. Відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти № 245.

Студентка дізналася про відрахування

Пункт 14 вищезазначеного положення передбачає, що студента може бути відраховано з ВНЗ:.....


Виселення – це вилучення житлової площі у особи у примусовому порядку і виступає крайнім заходом, що застосовується лише у випадках та порядку, що передбачені законом.

виселення з кімнати гуртожитку

Студенти з інших міст, відповідно до статті 127 Житлового Кодексу України, при поступленні до......


Проходячи коридорами навчальних закладів, можна чути різні розмови між студентами. Одні діляться з товаришами враженнями від проведеного практичного заняття, інші ведуть розмову на будь-яку вільну тему, треті знаходяться в стані обурення в силу певних обставин. Однією з причин такого обурення може виступити і зневага з боку викладача, що проявляється у вживанні останнім нецензурної лексики під час практичного заняття щодо певного студента.

неценгзурна лексика вживання

Студенти звичайно не можуть пропустити  факт певних недоліків з боку викладача, адже викладач – це....


Викладач, як взірець високої культури повинен не лише доносити студентам власні погляди та переконання, але й уміти вислухати думку студента. Часто трапляються випадки, коли викладач, настільки занурений у власний предмет і власні погляди на правильність ситуації, вірність саме його думок, що не допускає їх спростування, тим більше коли такі спростування лунають із уст студентів. Деякі студенти вирішують краще змовчати перед таким викладачем, так би мовити, щоб не завдавати собі зайвих проблем. Тому краще погоджуватися із сказаним викладачем та відповідати також таким чином. як бажає того викладач. Більш рішучі студенти все таки вступають у суперечку із викладачем, намагаючись переконати його в тому, що студентська думка також «має місце бути». Звичайно, як ми зазначали вище, така ситуація викладачем малодопустима, тому назріває конфлікт, який іноді доходить до абсурду, та полягає у диспуті викладач-студент, тоді коли за паном навчальної програми має відбуватися практичне заняття, обговорення проблемних питань а оцінювання студентів. як запорука отримання гарних балів на екзамені, відповідно до болонської системи.

висловлення викладачем власних поглядів

В даному випадку, прямо говоримо про порушення викладачем усталених норм викладацької етики, зокрема таких.......


Поселяючись до кімнати гуртожитку, на студента покладається чимало обов’язків щодо порядку проживання, проте гарантуються права. Чітко не знаючи їх, студент мимоволі дозволяє іншим особам вчиняти порушення щодо реалізації студентом власних прав. Перш за все, поговоримо про таке конституційне право студента, яке закріплено і в Конституції України, право на недоторканність житла.

конкурс на найкращу кімнату в гуртожитку

Відповідно до частини 1 статті 30 Основного Закону не допускається проникнення до житла чи до....


Залежно від відношення викладача до власної дисципліни встановлюються і власні вимоги щодо провадження практичного заняття, проведення оцінювання, контрольних (модульних) робіт, а також порядок відпрацювання пропущених занять. Наявні випадки, коли викладачі забороняють студентам відпрацьовувати пропущені семінарські зайняття, мотивуючи такі дії тим, що викладач працює протягом часу виділеного на викладання предмету на семінарі, і не повинен витрачати власний час на приймання відпрацювання, тим більше якщо студент не бажає навчатися і пропускає заняття без поважних причин. Проте інколи викладач не бажає приймати відпрацювання і тоді, коли наявні поважні причини. Звичайно така ситуація обурює студентів, і вони прагнуть захистити власні права, звертаючись до різноманітних інстанцій.

Викладач лається на студента

Ми розглянули внутрішні акти різноманітних вищих навчальних закладів України з метою встановити, чи.......


На протязі навчального року перед студентами можуть поставати різноманітні ситуації. Деякі з них взагалі здаються абсурдними, проте все ж таки інколи мають місце. Про одну з них хочемо поговорити і ми. Зайшовши на сайти  обговорень студентів, звертаємо увагу на таку тему, як прихід викладача на практичне заняття у нетверезому стані.

Нетверезий стан за столом

Багато студентів висміюють такі ситуації, говорячи........


Часто задаємося запитанням, наскільки правомірними є дії викладача по видаленню студента із аудиторії де проходить чи то лекційне, чи то практичне зайняття в силу різних обставин, наприклад, перешіптування студентів між собою, певні суперечності у поглядах з викладачем, що переростають у конфлікт, порушення дисципліни будь-яким чином, списування під час контрольної (модульної) роботи, гра на планшеті, телефоні та інші дії.

Списування 2

Викладацький склад, їхнє ставлення до власного предмета різняться, так само як і....


Студенти постійно намагають полегшити власне навчання, а надто воно полегшується відсутністю практичного заняття. У такому випадку не потрібно відповідати і тим паче не потрібно готувати нічого нового на наступне заняття. Одним із таких полегшень виступає так зване правило 15 хвилин, яке нібито існує у багатьох Вищих навчальних закладах країни. Дане правило означає, що у разі відсутності викладача на занятті протягом перших 15 хвилин від початку, студенти групи мають право залишити аудиторію і заняття буде вважатися таким, що не відбулося з вини викладача.

Запізнення

Проте чи є це так, та які все таки наслідки такого правила, як.........


Всі ми дивимося телебачення, різні ток-шоу, серіали і так далі, і нерідко можемо спостерігати обговорення теми сексуальних домагань. Ми також вирішили підняти дану тему, адже вона не відноситься до студента допоки він не стане її головним героєм. Проблема сексуальних домагань у храмі науки стосується як чоловіків, так і жінок. Проте, безперечно, в переважній більшості випадки потерпають саме студентки.

Студентка

Дана тема замовчується, адже з одного боку про це говорити соромно, з іншого –........


Ситуація, яка склалася в Україні на сьогодні поставила питання перед великою кількістю студентів вищих навчальних закладів і безперечно схвильованими батьками, щодо того, чи можуть бути студенти мобілізовані до лав Збройних Сил України з метою захисту держави.

мобілізація студентів

Щоб пояснити ситуацію та запобігти будь-яким непорозумінням варто перш за все.......