Роздрукувати сторінку

Правомірність мобілізації студентів

« Назад

Ситуація, яка склалася в Україні на сьогодні поставила питання перед великою кількістю студентів вищих навчальних закладів і безперечно схвильованими батьками, щодо того, чи можуть бути студенти мобілізовані до лав Збройних Сил України з метою захисту держави.

мобілізація студентів

Щоб пояснити ситуацію та запобігти будь-яким непорозумінням варто перш за все звернутися до законодавчих актів, якими і врегульовано відповідний порядок проведення мобілізації.

Посилаючись на статтю 1 Закону України « Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» мобілізацією виступають заходи, що здійснюють для того, щоб перевести національну економу, діяльність органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації на здійснення власних функціональних обов’язків в особливих умовах. Стосовно Збройних Сил України та решти військових формувань засади їх організації та діяльності переводять на воєнний час.

Стаття 23 вищеназваного Закону наводить перелік осіб, які не можуть бути піддані мобілізації. Для більшої ясності ми повністю розкриємо зміст цієї статті. Так, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації:

1. особи, які є військовозобов’язаними, проте вони закріплені на мобілізаційний період чи на період воєнного стану за державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями;

2. особи, які є тимчасово непридатними до проходження військової служби, згідно з висновком військово-лікарської комісії (встановлюється шестимісячний термін непридатності, після чого відбувається чергова військово-лікарська комісія);

3. чоловіки, які утримують дітей віком до 18 років (трьох і більше) (такі чоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди тільки за місцем проживання);

4. жінки та чоловіки, що утримують повнолітню дитину, яка є інвалідом I чи II групи, до досягнення нею 23 років;

5. усиновителі, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років (такі особи можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди і тільки за місцем проживання);

6. особи, що постійно доглядають за особами, які мають потребу у такому догляді, відповідно до законодавства України та коли відсутні інші особи, що такий догляд можуть надавати;

7. особи, які являються народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим;

8. інші військовозобов'язані або окремі категорії громадян у передбачених законами випадках.

право студентів на мобілізацію

Для нас вагомим є положення наступної частини вказаної статті про те, що  призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають також студенти та аспіранти, які навчаються на денній формі навчання.

Крім того, Президентом України було підписано Закон   № 1575-VII, яким внесено змін до деяких законодавчих актів, зокрема Закону України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-XII, уже згадуваного нами сьогодні Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" від 21.10.1993 № 3543-XII. У Законі зазначено, що студенти, курсанти, слухачі, стажисти,  клінічні ординатори, аспіранти, докторанти, а також науково-педагогічні працівники отримують гарантії  по збереженню за ними місць у навчальних закладах, на час перебування на військовій службі під час мобілізації.

права студентів при строковій службі

Крім того, за громадянам, які перервали процес навчання у зв’язку з мобілізацією також зберігаються види соціального і матеріального забезпечення, їм також встановлюється менший розмір оплати за  навчання та надається право на відстрочку для здачі іспитів чи проходження державної атестації на необхідний період.

Проте попередні два абзаци ми розкрили для тих студентів, які все ж здобуваючи освіту у вищих навчальних закладах виявили бажання пройти військову службу, у решті випадків, у випадку отримання за місцем проживання повістки з військкомату, варто чи то студенту чи то батькам всього лиш сповістити про наявність статусу студента.

Проте варто зазначити, що студентський статус не гарантує того, що студент ніколи не буде брати участь у бойових діях. Повертаючись до аналізу нормативно правових актів, варто зазначити, що звільнення від призову поширюється на випадки, коли в державі не запроваджено воєнний стан. Коли ж воєнний стан все ж таки запроваджується до призову будуть залучені всі військовозобов’язані.

Також серед українських політиків звучить така думка, щодо необґрунтованості призову осіб 18 річного віку, оскільки останні ще не мають належної військової підготовки, протяжність якої становить не менше ніж три місяці. не пройшли ще жодної воєнної підготовки, яка зазвичай має тривати щонайменше три місяці.

мобілізація

Тому на даний час, можемо впевнено сказати, що позаяк наявністю власного бажанню, студенти не можуть бути мобілізовані до лав Збройних Сил іншим чином.