Роздрукувати сторінку
Главная \ Права студентів \ Розділ 2. Права студентів в конфліктних ситуаціях \ 11. Дії студентів у разі не приходу викладача на пару протягом 15 хвилин

Дії студентів у разі не приходу викладача на пару протягом 15 хвилин

« Назад

Студенти постійно намагають полегшити власне навчання, а надто воно полегшується відсутністю практичного заняття. У такому випадку не потрібно відповідати і тим паче не потрібно готувати нічого нового на наступне заняття. Одним із таких полегшень виступає так зване правило 15 хвилин, яке нібито існує у багатьох Вищих навчальних закладах країни. Дане правило означає, що у разі відсутності викладача на занятті протягом перших 15 хвилин від початку, студенти групи мають право залишити аудиторію і заняття буде вважатися таким, що не відбулося з вини викладача.

Запізнення

Проте чи є це так, та які все таки наслідки такого правила, як для студентів, так і для викладача.

Традиційно варто звернутися до різного роду правил, що затверджені адміністрацією вищого навчального закладу, для того, щоб зрозуміти, як же насправді варто діяти студентам у випадку відсутності викладача на семінарському занятті по закінченню 15 хвилин  від його початку.

Відповідно до Кодексу студента Черкаського факультету Національного університету « Одеська юридична академія зазначено, що  У разі нез’явлення  викладача на заняття протягом перших 15 хвилин, яке було вчасно повідомлено старосту, останній зобов’язаний повідомити про це деканат і надалі вчиняти дії відповідно до вказівок деканату. Проте, у випадку, неможливості отримати вказівки із деканату, студенти зобов’язані вести себе тихо, залишаючись в аудиторії.

У інших правилах зазначається, що староста академічної групи має поінформувати завідувача кафедри в разі відсутності викладача більше ніж 15 хвилин від початку пари.

Схожі положення про інформування чи то керівництва ВНЗ чи то керівництва кафедри мають місце у більшості внутрішніх актів навчальних закладів.

запізнення студента

Чому не варто застосовувати студентське тлумачення правила 15 хвилин. Саме тому, що запізнення викладача може бути спричинено різного роду обставинами, і не виключено випадки, коли викладач приходить на пару через півгодини від її початку. Деякі викладачі можуть з розумінням і певним почуттям гумору віднестися до таких дій студентів, проте звичайно є і такі викладачі, які повідомлять про випадок відсутності групи на заняття деканат, і тоді неприємності можуть бути у всієї групи. Відразу ж аналізуємо думку студентів, які вирішили залишити заняття, які вважають що всій групі непереливки бути не можуть, всіх не відрахують. Звичайно, ні, ніхто і не говорить про відрахування. Проте студенти, кожен з тих, хто покинув аудиторії, будуть зобов’язані написати доповідну на ім’я декана, яка буде знаходитися у особистій справі. А певна кількість доповідних визнається систематичним порушенням правил навчальної дисципліни, і як наслідок може потягти за собою через певний час відрахування. Тому варто бути обачними.

Для викладача такий не прихід на пару чи запізнення також може мати несприятливі наслідки, якщо відсутні поважні причини такого запізнення. Поважними визнаються причини наявності таких погодних умов, коли була відсутня можливість дістатися до місця роботи, незадовільний стан здоров’я, як викладача, так і інших осіб, які потребують його піклування, інші обставини, в тому числі і сімейні.

Втеча

Коли поважні причини відсутні, викладач може бути звільнений. Детально процедуру звільнення регламентує Кодекс Законів про працю України. У Єдиному реєстрі судових рішень наявна велика кількість судових справ, пов’язаних із звільненням викладачів по причині неявки на заняття протягом певного часу. Нами було проаналізоване одне з таких судових рішень, і можна зауважити, що вагому місце мають саме докази, які підтверджують факт запізнення. Наприклад, «…згідно акту та пояснень свідків, осіб які склали акт, доповідної записки заступника директора з навчальної роботи, викладач в цей день прийшов на другу пару о 9 год. 45 хвилин (запізнився на 15 хвилин) і не проводив другу пару. Друга пара розпочинається з 9 год. 40 хвилин до 10 год. 25 хвилин».

У зв'язку із зверненням з цього питання старости групи, завідуючий відділенням, відповідно до п. 4.8 Правил внутрішнього розпорядку навчального закладу, зробив заміну викладача і дав розпорядження викладачу, який прийшов на заміну, проводити заняття з двома підгрупами в аудиторії №…, куди була переміщена підгрупа викладача, який не з’явився. Факт нез'явлення викладача на другу пару для проведення занять підтверджується крім акту комісії від 30.10.20.. року, яка проводила перевірку в присутності студентів та викладачів на заняттях, доповідної записки особи 2 на ім’я директора також пояснювальною запискою викладача, який прийшов на заміну, та поясненнями в судовому засіданні заступника директора, завідуючого відділення, та старости групи.

запізнення на пару

Отже, варто зауважити, що вагомість причин запізнення має вирішальне значення як для студентів, так і для викладача. І у кожній ситуації варто діяти з приписами актів, а не керуючись власною думкою.