Роздрукувати сторінку
Главная \ Права студентів \ Розділ 2. Права студентів в конфліктних ситуаціях \ 08. Дії студента у разі заборони викладача відпрацювати пропущені заняття з поважних причин та при відсутності таких

Дії студента у разі заборони викладача відпрацювати пропущені заняття з поважних причин та при відсутності таких

« Назад

Залежно від відношення викладача до власної дисципліни встановлюються і власні вимоги щодо провадження практичного заняття, проведення оцінювання, контрольних (модульних) робіт, а також порядок відпрацювання пропущених занять. Наявні випадки, коли викладачі забороняють студентам відпрацьовувати пропущені семінарські зайняття, мотивуючи такі дії тим, що викладач працює протягом часу виділеного на викладання предмету на семінарі, і не повинен витрачати власний час на приймання відпрацювання, тим більше якщо студент не бажає навчатися і пропускає заняття без поважних причин. Проте інколи викладач не бажає приймати відпрацювання і тоді, коли наявні поважні причини. Звичайно така ситуація обурює студентів, і вони прагнуть захистити власні права, звертаючись до різноманітних інстанцій.

Викладач лається на студента

Ми розглянули внутрішні акти різноманітних вищих навчальних закладів України з метою встановити, чи відповідають такі дії викладача писаним актам, адже викладач, крім власних поглядів повинен дотримуватися правил встановленим адміністрацією ВНЗ.

Ознайомившись із такими положеннями, дійсно можемо бачити, що майже у кожному закладі окремим розділом містяться зазначені порядок відпрацювання семінарських та практичних занять. Зазначено, що у разі пропуску семінарських занять без поважних причин, студенти їх мають право відпрацювати на додатковій сесії. У випадку пропуску занять за наявності поважних причин або коли на практичному занятті студент отримав незадовільну оцінку він має право виправити ситуацію протягом двох тижнів.

Щоб підтвердити наявність поважних причин студент має подати відповідну заяву, де зазначається, яку саме навчальну дисципліну ( дисципліни) необхідно відпрацювати, коли було пропущено заняття, тематика, а також додається перелік документів, які підтверджують наявність поважної причини. В подальшому визначається час відпрацювання, проте, коли у визначений термін заборгованість залишається, то наступне відпрацювання може відбуватися лише на додатковій сесії. Якщо документом, який підтверджує відсутність на занятті, виступає медична довідка, то вона має бути подана до деканату навчального закладу протягом трьох днів з моменту її видачі, де вона реєструється у відповідному журналі. За наявності інших причин відсутності студента під час практичного заняття, мають відповідно бути подані інші документи.

Студент та викладач

Досить цікаві положення були нами проаналізовано при ознайомленні із Статутом Медичного інституту Сумського державного університету, Правилами внутрішнього розпорядку цього університету. Так, студенти медичного інституту можуть відпрацювати пропущені заняття лише з дозволу відповідної кафедри. Можемо зробити висновок вже з даного положення, що у разі  пропуску та заборони викладача прийти на відпрацювання, студент може звернутися до завідуючого кафедри, який і буде вирішувати питання про відпрацювання пропущення навчальних занять. У медичному інституті студент також повинен подати відповідні підтверджуючі документи, проте строк збільшений у порівнянні з попереднім випадком до п’яти днів з моменту їх отримання. Також має подаватися заява із проханням на дозвіл відпрацювання пропущеного заняття.

 Поважними причинами пропуску занять виступають незадовільний стан здоров’я, який в подальшому підтверджується медичною довідкою; неприбуття транспорту, у випадку, коли у студента відсутня можливість іншим чином добратися до навчального закладу (підтверджується довідкою, що видається начальником вокзалу, автостанції); виклик студента до правоохоронних органів чи до  військового комісаріату; участь студента у громадських заходах СумДУ або медичного інституту, відрядження; сімейні обставини, які деканатом визнані поважними.

Студент сперечається з викладачем

Зазначено також, що студентам заборонено пропускати заняття без поважних причин. Крім того, студента не допускають на заняття і внаслідок запізнення у випадку відсутності медичної форми. Заняття у такому випадку вважаються також пропущеними без поважної причини. Постає питання, що студентам робити у такому випадку. Відпрацювання занять, пропущених без поважних причин, здійснюється згідно "Інструкції щодо реалізації надання додаткової освітньої послуги, пов’язаної з відпрацюванням пропущених занять студентами медичного інституту". Проте варто зазначити, що такі положення містяться майже у кожному вищому навчальному закладі, передбачаючи власні особливості. Тому викладач при не допуску студента до перескладання керується виключно такими положеннями. Для кожного викладача кафедрою розроблено графік чергувань, не менше двох годин на тиждень, коли студенти можуть прийти на відпрацювання, а також на консультацію до викладача. Для відпрацювання пропущених занять з поважної причини у повному обсязі (година за годину) кожна кафедра на початку навчального семестру розробляє і затверджує в деканаті графік відпрацювання. Не допускається в час, відведений на відпрацювання пропущених занять з поважної причини у повному обсязі (година за годину), проведення заняття для ліквідації незадовільних оцінок.

Викладач

Тому можемо стверджувати, що кожний викладач, встановлюючи вимоги до студентів, керується не лише власними переконаннями, а й затвердженими правилами, а студенту варто лише ознайомитися з ними, щоб не виникали питань розбіжностей. Коли ж виявлено випадок невідповідності поведінки викладача, студент може звернутися на відповідну кафедру чи до деканату з відповідною заявою. Проте такі дії студента виправдані лише при наявності відповідного підтвердження поважності причин пропуску семінарського заняття.