Роздрукувати сторінку

Характеристика ОСС в Україні

« Назад

осс суми, органи студентського самоврядування

З метою набуття досвіду роботи зі студентами, співпраці з адміністрацією, налагодження контактів з іншими ОСС України, студентські лідери Вінниччини є постійними учасниками місцевих, обласних, всеукраїнських:

- форумів;

- конференцій;

- тренінгів з лідерства;

- шкіл-семінарів зі студентського самоврядування.

Найбільше практичних знань, умінь та навичок учасники отримали під час систематичного проведення наступних заходів:

- Школа лідерства студентського самоврядування, м. Київ (організатори – лідери ОСС університету «КРОК»);

- Міжнародна конференція органів студентського самоврядування, м. Львів;

- Всеукраїнська студентська конференція, м. Суми;

- Літня школа-семінар зі студентського самоврядування, АР Крим (організатор – Артем Михайлюк).

Саме тому, лідери працюють пліч-о-пліч, перебувають у процесі взаємодопомоги і довіри. Наслідком чого є:

- створення спільної електронної скриньки;

- висвітлення подій та обмін думками на сторінках внутрішньо-вузівських газет.

Принцип організації спільних фестивалів, святкових концертів, ток-шоу, вечорів.

Співпраця з молодіжними та громадськими організаціями, державними установами, бізнес-структурами, що забезпечує участь у проектах, спільну організацію програм:

• випуск інформаційного довідника «Студентам про студентське самоврядування»;

організація семінарів та тренінгів із розвитку лідерських якостей у студентських активістів;

літній відпочинок студентів у таборах;

• сезонна робота.

Ефективність діяльності органів студентського самоврядування насамперед залежить від особистості самих лідерів, їх мотивації та необхідних управлінських навиків.

осс житомир, студентські лідери, ОСС в Україні

На основі спостереження, бесіди, тестування, проведення непараметричної соціометрії, лідерами ОСС Вінницького соціально-економічного інституту університету «Україна» визначені основні методи формування студентських лідерів, пошук та активізація яких передбачає системний та цілеспрямований процес:

• Розробити та провести анкетування серед студентів щоб виявити їх захоплення та залучити до організації і проведення різноманітних заходів.

• Провести в студентських групах соціометрію для виявлення лідерів. Краще використати непараметричну форму і захопити усі сфери студентського життя — навчальну роботу, спорт, дозвілля, художню самодіяльність.

• Для виявлених лідерів розробити певний блок методик для визначення рівня прояву емфатичних, комунікативних, організаторських здібностей, особистісних якостей особистості, щоб при обрахуванні отриманих показників з числа опитуваних виділити студентів-організаторів та виконавців. При досліджені типологічних особливостей особистості варто використати опитувальник за К.Г. Юнгом, для діагностики схильності особистості до конфліктної поведінки — тест К. Томаса, для дослідження темпераменту –— опитувальник ЕРІ (за Айзенком), для дослідження акцентуацій характеру — опитувальник Х. Смішка, для виявлення комунікативних і організаторських здібностей — КОЗ-2, для діагностики міжособистісних стосунків — опитувальник Т. Лірі.

• З виявленими студентськими лідерами провести тренінги із лідерства, особистісного розвитку.

• Залучати лідерів до участі у різноманітних форумах, семінарах зі студентського самоврядування.

• З метою підвищення активності роботи в органах студентського самоврядування варто оперувати різними методами заохочення: наданням пільг при отриманні путівок для відпочинку, флаєрів, нагородження дипломами, преміювання тощо.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!