Роздрукувати сторінку

Студентське самоврядування за кордоном

« Назад

Якщо ви знайомі з цим поняттям або вже є членом студентської ради - респект. Якщо це вираз вам нічого не говорить - це вже проблема.

самоорганізація студентів

Тому, що студентське самоврядування - це реальний шанс для кожного студента навчитися зав'язувати ділові контакти, вести переговори, отриматидосвід проведення заходів. А роботодавці дуже цінують співробітників, у яких є організаційний досвід...

Саме у студентському самоврядуванні знайомляться і працюють люди, яким у недалекому майбутньому доведеться змінити світ.

Однак студентське самоврядування переживає сьогодні нелегкі часи, і причини для цього різні.

По-перше, самі студенти. Давайте скажемо чесно - переважна більшість з них пасивні і явно заражені інфантилізмом. Студент не готовий і не хоче витрачати час не на себе, коханого. Та й світ навколо дуже жорстокий. З іншого боку, для будь-якої діяльності життєво необхідні фінансові кошти - а на дворі криза. Якщо студент і зуміє заробити грошей, то дай бог щоб вистачило на власне виживання, куди там до скарбнички громадської організації.

студентська рада

Є ще одна дуже серйозна проблема студентського самоврядування - цілком зрозуміле небажання деяких «дорослих» посадових осіб рахуватися з думкою молодого покоління, нехай навіть якщо воно висловлено в колективній формі.

Загалом, «діти» начисто втратили навички самоорганізації, а дорослим грати «в демократію» колись і не вистачає терпіння. Саме тому самими тихими й мовчазними членами вчених рад, як правило, є представники студентських організацій. Думкою їх цікавляться в останню чергу, представники це чудово розуміють і воліють висловлюватися тільки в тому випадку, коли це потрібно начальству і начальство за це може виділити гроші. Ось і усе самоврядування...

Між тим у колективів студентських груп є досить великі права, завдяки яким вони можуть вирішити дуже багато проблем. Так що варто навчитися користуватися цими правами. Завдяки студентському самоврядуванню ці колективи мають повне право:

Не тільки самостійно обирати старост, але й усувати їх від обов'язків. Для цього достатньо звернутися в деканат з пропозицією про затвердження рішення, прийнятого колективом студентської групи.

Студентські колективи мають повне право висувати власних кандидатів на присвоєння стипендій - іменних та персональних;

Звертатися до стипендіальної комісії з клопотанням про призначення персональної надбавки до стипендії студентам за активну участь у життєдіяльності Вузу (між іншим, можна і клопотати про зняття цієї надбавки);

Можна вносити пропозиції в профком та про розподіл місць у гуртожитку;

Студентські колективи мають право вносити пропозиції і подавати запити в органи адміністрації ВНЗ з усіх питань, що стосуються безпосередньо їх життєдіяльності групи;

Студентський колектив може наполягти на покаранні або навіть відрахування студентів груп з питань, не пов'язаних з неуспішністю - для цього потрібно представити в деканат чи ректорат обґрунтований мотиваційний лист. А може з допомогою такого листа клопотати про поновлення на навчання.

Що стосується закордону, розглянемо студентське самоврядування у Німеччині.

Серед європейських країн, де особлива увага в державній політиці приділяється проблемам молоді, в тому числі і студентської молоді, ми обрали Німеччину як країну, що має солідну правову, економічну і соціальну базу для державної підтримки молоді у ВНЗ.

Студентське самоврядування у ВНЗ Німеччини є вираженням свободи студентів, має давні традиції. Своїми коренями сягає в систему привілеїв університетів, коли студенти і професорсько-викладацький склад «самоуправлялись».

Тривала історія розвитку студентського самоврядування у ВНЗ Німеччини, обумовлена соціально-педагогічними передумовами, пов'язаними з науково-технічним, політичним, економічним та соціальним розвитком німецької держави, збільшенням кількості вузів, і як наслідок зростанням числа студентів сприяла оформленню студентства в соціальну групу і створенню студентських спільнот і об'єднань. Це, насамперед, середньовічні студентські земляцтва, буршеншафти (корпорації), які стали прообразами студентського самоврядування у вузах Німеччини і першим досвідом самокерованої діяльності.

практика студентських рухів

Розвитку студентського самоврядування сприяли студентські ліберально-демократичні, молодіжні, соціально-католицькі, соціально-економічні рухи. Практика студентських рухів пізніше стає дієвим фактором студентів у боротьбі за свої права. Коли вищі школи з самофінансованих і самоврядних поступово перетворюються в державні, студенти втрачають право на участь в управління вузом. Безправ'я, скрутне економічне і соціальне становище студентів, за винятком корупційних студентів, у складі яких були представники вищого суспільства, сприяють формуванню соціальної самосвідомості студентів, студентської культури, традицій. Єднання студентів в рамках народної боротьби за національну єдність держави, створення парламентської системи управління державою, призвело студентів до ідеї створення студентського самоврядування.

З початку XIX століття починається прогресивна боротьба студентів за створення та заснування на правовій основі студентського самоврядування.

В даний час Основний закон, «Рамкові закони про вуз» гарантують самоврядування у вузах. У відповідності з цим студенти мають право самостійно регулювати свої справи в рамках законів і своїх статутів.

В основі студентського самоврядування в Німеччині лежить розвиток самоврядування на місцевому рівні в різних громадських організаціях, у тому числі в освітніх установах. Поряд з системою управління у вузах Німеччини розвивалася система самоврядування, яка на сучасному етапі у ВНЗ поділяється на академічне й студентське самоврядування. Між ними існує тісний взаємозв'язок, так як студентське самоврядування має своїх представників в академічному сенаті і раді факультеті, а професорсько-викладацький склад і керівництво ВНЗ може бути присутнім на конференціях, з'їздах, зборах студентів.

Специфіка студентського самоврядування у вузах Німеччини проявляється і на рівні змісту діяльності, яка включає в себе наступні напрямки: організаційно-структурний; науково-освітній; господарсько-фінансовий; соціально-сервісний; культурно-спортивний; міжнародний.

Організаційно-структурна діяльність органів студентського самоврядування, до яких відносяться: студентський парламент, загальний студентський комітет, студентська рада (колишні землі НДР), реферати (відділи), рада об'єднання фахівців, спрямована на забезпечення функціонування студентського самоврядування за певними правилами статуту. Кожен орган має свою технологічну характеристику і методи діяльності.

клітинка суспільного життя

Науково-освітній напрям пов'язаний з активною участю органів студентського самоврядування в освітній політиці вузу, обговоренні питань якості освіти, наданні допомоги у науково-дослідній діяльності студентів молодших курсів, їх адаптації до освітнього процесу у ВНЗ.

Господарсько-фінансова діяльність студентського самоврядування пов'язана з розподілом державних дотацій і соціальних внесків студентів, які спрямовуються ними на реалізацію ініціативних проектів, придбання проїзних квитків, користування інфраструктурою ВНЗ, підтримку соціальних рухів, організацію культурно-спортивних заходів, надання сервісних послуг.

Соціально-сервісний напрям представлено діяльністю з організації та проведення мовних курсів, складання картотеки вакансій робіт та пропозицій житла, організації і продажу канцтоварів, копіювальних послуг, реалізації тандем-проектів, організації майстерні по дрібному ремонту, організації консультаційних пунктів для молодих сімей та консультацій з правових, навчальним та фінансових питань.

Культурно-спортивний напрямок студентського самоврядування здійснюється в плані культурних заходів: доповіді, театральні вечори, концерти, відвідування виставок та ін. Спортивні заходи націлені на організацію різних секцій з різних видів спорту.

Міжнародний напрям діяльності є інноваційною практикою щодо інших видів діяльності. Це пов'язано з розширенням міжнародних зв'язків між державами. Студентське самоврядування встановлює контакти з метою співпраці та обміну досвідом щодо питань студентського самоврядування за кордоном за підтримки держави, ВНЗ та служб по обміну студентами. Крім того,студентське самоврядування надає допомогу іноземним студентам у вузах Німеччини.

В результаті дослідження розвитку студентського самоврядування у ВНЗ Німеччини нами виділені елементи позитивного досвіду, які можуть бути враховані в процесі модернізації студентського самоврядування в українських вузах:

• надання більшої академічної свободи, як наслідку самостійної діяльності в рамках студентського самоврядування;

• систематизацію нормативно-правої бази щодо студентського самоврядування;

• розвиток соціально-орієнтованої діяльності студентського самоврядування;

• розробка і впровадження різних моделей студентського самоврядування в ВНЗУкраїни;

• розширення сфери взаємодії студентського самоврядування з інститутом управління ВНЗ;

• допомога з боку держави, органів місцевої влади та керівництва ВНЗ у реалізації ініціативних проектів студентського самоврядування, розвитку міжнародної діяльності з закордонними органами студентського самоврядування з метою обміну досвідом.

Студентське самоврядування - це маленька клітинка суспільного життя і щоб зберегти свободу і демократію серед студентів її слід удосконалювати.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!