Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Навчання в ВНЗ України та за кордоном \ Навчання в ВНЗ України та за кордоном \ Введення інноваційних технологій у навчально-виховний процес у ВНЗ України

Введення інноваційних технологій у навчально-виховний процес у ВНЗ України

« Назад

Із розвитком комп’ютерних технологій, інновації всебічно поширилися у суспільне життя: науку, освіту, культуру, політику. Одним із шляхів модернізації освітньої системи України є впровадження у навчально-виховний процес вищих навчальних закладів інноваційних педагогічних технологій і методів.

інноваційні технології у навчально-виховний процес

Ефективним для модернізації вищої технічної освіти є впровадження у навчальний процес ВНЗ інноваційних методів викладання.  Проблеми інноваційних технологій і методів у сучасній вищій освіті актуальні, оскільки посилилася тенденція до гуманізації і гуманітаризації змісту технічної освіти, ліцензовано нові навчальні дисципліни і як наслідок – потреба в науково-педагогічних працівниках, які б змогли забезпечити інноваційний підхід до реалізації цих тенденцій під час навчально-виховного процесу. Показово, що викладачі отримали можливість створювати і втілювати власні інноваційні методики. Проте слід враховувати, що існує жорстка конкуренція між державними і недержавними ВНЗ, а це надає можливість студентам навчатися там, де є інноваційний потенціал і висока якість освіти. Усі ці зміни активізували потребу оновлення і вдосконалення освітнього середовища ВНЗ.

Концепцію розвитку національної інноваційної системи, яка передбачає законодавчі, структурні, функціональні інституції, котрі задіяні в процесі створення і застосування наукових знань і технологій і визначають умови для забезпечення інноваційного процесу. Мета її – формування умов для підвищення продуктивності навчального процесу та конкурентоспроможності фахівців, модернізації національної освіти, підвищення рівня інноваційної активності, застосування передових технологій, методів організації та управління господарською діяльністю для покращення добробуту людини та забезпечення стабільності економічного зростання. Безумовно, важливою є система вищої технічної освіти, головне призначення якої  формування конкурентоспроможного, висококваліфікованого фахівця, який володіє компетенціями, що відповідають сучасним потребам.

інноваційні технології у освіті

У педагогічній науці проаналізовано інноваційні методи викладання, спрямовані на ефективне засвоєння знань студентами, розвиток їх інтелекту, набуття умінь і навичок, досвіду самоосвіти, наукової роботи, набуття якостей, які сприятимуть творчій самореалізації.

Рушієм інноваційної діяльності у ВНЗ є викладач, адже суб'єктивний аспект основний під час розроблення, впровадження, пропагування нових нетрадиційних методів викладання. Креативний викладач експериментує, щоб створити ефективну методику навчання, коригує її, вдосконалює, пропонує нові методи. Основна умова такої діяльності - інноваційний потенціал викладача.

Наприклад, велике значення для підготовки майбутніх інженерів відіграють нестандартні заняття, які викликають зацікавлення в усіх студентів, сприяють інтелектуальному розвитку й моральному вихованню. Нестандартні заняття стимулюють пізнавальну самостійність, творчу активність і ініціативу студента. Впроваджений досвід  щодо нестандартних уроків і створення класифікації нестандартних занять для технічних ВНЗ: заняття-змагання (вікторини, конкурси, семінари-аукціони, практичні заняття типу математичний, геометричний тощо КВК і брейн-ринги; заняття огляду знань (практикуми-заліки, консультації, заняття взаємного навчання, студент у ролі викладача проводить семінарське заняття, студент у ролі фахівця дискутує з колегою по роботі та ін.); заняття комунікативної спрямованості (практикуми-диспути, конференції, телелекції); заняття-імітаційно-моделюючі ігри (імітація фахової діяльності, виконання ролей за сценарієм); лекції-подорожі; лекції-візуалізації; лекції вдвох; лекції із заздалегідь можна сформулювати певні вимоги щодо найкращого поєднання традиційних і інноваційних методів навчання.

інноваційні технології, інновації в освіті

Отже, використання інноваційних методик у навчальному процесі ВНЗ  створює умови для ефективної самореалізації особистості майбутнього фахівця технічного профілю. Значною мірою це залежить від педагогічної майстерності викладача у ВНЗ технічного спрямування, від прояву його толерантності в навчально-виховному процесі.

З повагою "ІЦ "KURSOVIKS"!