Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Студентське життя \ Студентське життя \ Аналіз соціологічного підходу до поняття „студентське самоврядування” - суспільний феномен

Аналіз соціологічного підходу до поняття „студентське самоврядування” - суспільний феномен

« Назад

Становленню професійно-особової позиції студента і розвитку їх автономності сприяє організація у ВНЗ студентського самоврядування.

самоуправління, система студентського самоврядування у ВНЗ

Під системою студентського самоврядування у ВНЗ розуміється цілісний механізм, що дозволяє студентам брати участь в управлінні ВНЗ своєю життєдіяльністю через колегіально взаємодіючі органи самоврядування, - на усіх рівнях управління ВНЗ, у тому числі самоврядування в гуртожитках, а також громадських студентських організаціях.

Головне в зміні сенсу студентського самоврядування полягає в тому, що воно набуває соціально-практичного характеру, обумовленого необхідністю свідомого, відповідального відношення студентів до можливостей і перспектив свого професійного і культурно морального самовизначення.

Студентське самоврядування виникло паралельно із створенням вищої школи, а саме в часи заснування університетів середньовічної Європи. Протягом розвитку освітньої системи термін "університет" мав інше значення і стосувався тільки студентського колективу і не мав відношення до викладачів.

У країнах Західної Європи вже в першій половині ХIХ століття громадська діяльність студентів стала однією із складових частин суспільно-політичного життя.

Студентське самоврядування в Російській імперії бере свій початок з другої половини XIX-поч. ХХ століття. Учні не лише вирішували питання, пов'язані з навчанням, а й мали безпосередній зв'язок із задоволенням суспільних інтересів. Для цього були створені різні студентські організації, які на початку ХХ століття стали значною ланкою суспільно-політичного руху.

З приходом радянської влади створилася така впливова молодіжна організація як комсомол. Основним завданням комсомолу було збереження інтернаціональних, революційних, бойових і трудових традицій КПРС. Студенти брали участь у міжнародному русі прогресивного студентства.

З розпадом СРСР комсомол втратив свою ідеологічну цінність і студенти були змушені знайти нову форму об'єднання для самореалізації та повноцінної участі в житті університетів. За часів незалежності України студентське самоврядування набуває нової форми. Яскравим втіленням цього стає Всеукраїнська студентська рада - найвидатніша частина студентського самоврядування, яка переходить на новий якісний рівень самоврядування. Його метою є сприяння розвитку студентського самоврядування, налагодження співпраці органів державної влади та місцевого самоврядування з об'єднанням студентів.

суб'єкти студентського самоврядування у ВНЗ

Істотне значення для розвитку студентського самоврядування має Закон України "Про внесення змін до закону України" Про вищу освіту "з питання студентського самоврядування" 2010 року. Він закріплює основні положення участі студентів в організації управління університетом.

У сучасній постановці студентського самоврядування проглядаються зараз три основних складових:

- Студентське самоврядування - як умова реалізації творчої активності і самодіяльності в навчально-пізнавальному, науково професійному і культурному відношенні.

- Студентське самоврядування - як реальна форма студентської демократії з відповідними правами можливостями і відповідальністю.

- Студентське самоврядування як засіб (ресурс) соціально-правового самозахисту.

Отже, безпосередніми суб'єктами студентського самоврядування у ВНЗ  виступають студентський колектив ВУЗу, колективи факультетів, курсів (потоків) та академічних (навчальних) груп.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!