Роздрукувати сторінку

Окремі аспекти співробітництва ВНЗ Закарпаття з Європейськими

« Назад

Задекларований на офіційному рівні євроінтеграційний курс України із стратегічною метою вступу нашої держави до ЄС потребує постійної роботи з практичної реалізації обов’язків нового східного сусіда ЄС в рамках європейської політики сусідства та можливого статусу асоційованого члена загальноєвропейської спільноти у політичній, економічній, культурній та освітній сферах.

УжНУ, навчальні заклади Закарпатської області

Провідні навчальні заклади Закарпатської області приділяють особливу увагу інтеграції в міжнародну систему освіти і науки шляхом їх реформування й вдосконалення, діяльності у напрямі наближення до стандартів і практики ЄС, в тому числі з урахуванням вимог і принципів Болонської декларації. Географічне розташування Закарпаття, можливість і досвід вищих навчальних закладів провідних постсоціалістичних країн Центрально-Східної Європи – Польщі, Чехії, Словаччини та Угорщини щодо цілеспрямованого здійснення поетапних кроків в сфері освіти з метою інтеграції до ЄС, що становить значний інтерес не тільки для наших університетів, а й України в цілому, стали визначальними у виборі стратегії міжнародного співробітництва та стратегічних партнерів.

На регіональному рівні євроінтеграційні процеси у сфері освіти та науки характеризуються достатньо високою активністю. Три найважливіші та  найбільші вищі навчальні заклади Закарпаття – Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет», Закарпатський державний університет, Мукачівський державний університет – упродовж усіх років незалежності України проводять велику роботу по налагодженню тісних контактів з більшістю європейських країн за різними напрямками наукової та навчальної співпраці, обміну досвідом, студентського обміну.

Одним із найголовніших напрямів міжнародної співпраці ДВНЗ Ужгородського національного університету (УжНУ) є участь у міжнародних освітніх і наукових програмах та проектах.

У 2013 році УжНУ направив у закордонні відрядження 329 фахівців, аспірантів і студентів, в тому числі за прямими договорами – 145 (найбільше порівняно з іншими країнами) перебували у різних видах відряджень у наукових і навчальних закладах  Словаччини, а також 71 особа - в Угорщині. Щорічно у Пряшівському університеті (Словаччина) на включеному навчанні та на мовних курсах перебувають студенти словацького відділення. Крім того, студенти різних факультетів, які володіють угорською мовою, мають можливість три місяці навчатись у ВНЗ Угорщини. Молоді вчені університету впродовж останніх років виборювали стипендії Міжнародного Вишеградського фонду з метою стажування у вищих навчальних закладах Словаччини, Угорщини, Чехії та Польщі.

Спільні наукові дослідження проводяться структурними підрозділами та різними факультетами: кафедри фізичного факультету виконували спільні дослідження з науковцями університету Паіс Васко (м. Більбао, Іспанія), з фахівцями Інституту фізики твердого тіла і оптики у Будапешті та Дебрецені (Угорщина); медичний факультет проводив спільні наукові дослідження з працівниками науково-дослідного центру лікарні Сундвал (Швеція), науковці філологічного факультету проводять спільні наукові дослідження з вченими Університету Матея Бели в м. Банська Бистриця (Словаччина).

В університеті навчаються студенти інших країн, адже обмін студентами це важливий напрям європейської інтеграції, який закладений у принципи Болонської декларації. Хоча на кінець 2012-2013 років в УжНУ налічувалось лише близько 70 іноземних студентів (громадяни Словаччини, Угорщини, Польщі, Болгарії, Чехії, Німеччини, Ізраїлю, Грузії, Ірану, Росії та країн СНД), одначе це є свідченням поступового визнання нашої освітньої системи на міжнародному рівні.

Аналіз показників і тенденцій міжнародного, а в першу чергу європейського, співробітництва попередніх років вказує на те, що найбільший університет регіону поступово наближається до європейської спільноти, прагне інтегруватись у її освітні, наукові та культурні процеси.

Закарпатський державний університет (ЗакДУ). ЗакДУ уклав та успішно виконує понад 30 угод про міжнародне співробітництво в сфері освіти і науки з вищими навчальними закладами та науковими установами Словаччини, Чехії, Польщі, Румунії, Угорщини, Франції, Німеччини та США.

Спільно з Братиславським економічним університетом та Кошицьким народногосподарським факультетом згаданого університету в 2011/2012 навчальному році започатковано спільну підготовку магістрів з економіки для студентів ЗакДУ, які отримали дипломи бакалавра. По завершенню навчання студенти отримають дипломи магістрів (інженерів) словацького та відповідно українського навчальних закладів.

Університетською традицією є проведення міжнародних конференцій та симпозіумів із питань інтеграції вищої освіти і науки України в європейський освітньо-науковий простір. Протягом останніх дев’яти років Закарпатський державний університет спільно з Міністерством освіти і науки України та іноземними вузами-партнерами провів 20 міжнародних науково-практичних конференцій. Учасниками таких конференцій стали науковці з України, Словаччини, Угорщини, Румунії, Польщі, Німеччини, США, Росії, інших країн світу.

За тематичною спрямованістю конференції присвячені проблемам ступеневої підготовки фахівців з вищою освітою та формування систем кваліфікацій як на ринку України, так і за кордоном в контексті Булонської декларації та Лісабонської стратегії.

Відповідно до укладеної програми обміну та стажування студентів та аспірантів щорічно студенти Закарпатського державного університету проходять стажування у різних вищих навчальних закладах та наукових установах Словацької Республіки та Румунії. Протягом останніх років у Словаччині пройшли таке стажування 124 студенти ЗакДУ. Згідно підписаної угоди між Закарпатським державним університетом та краєзнавчим музеєм м. Сату Маре (Румунія) студенти факультету міжнародних відносин проходять там мовну та країнознавчу практику.

Мукачівський державний університет (МДУ). МДУ співпрацює в галузі освіти, науки і техніки із закордонними вузами, організаціями та промисловими підприємствами. В рамках міжнародного співробітництва науковцями різних кафедр університету досягнуто домовленості та підписано угоди про науково-технічну та творчу співпрацю, зокрема: проведення спільних конференцій і симпозіумів, стажування викладачів, навчання аспірантів і студентів, здійснення наукових досліджень. Також вуз співпрацює із Будапештським інститутом легкої промисловості.

У галузі природничих наук, створення нових технологій та техніки кафедрою природничих дисциплін МДУ ведеться плідна робота по реалізації спільних наукових експериментів із науковцями Інституту високих тисків Академії наук Польщі в сфері оптоелектроніки та приладів газового аналізу; ведуться переговори з Інститутом стратегічних досліджень (м. Будапешт, Угорщина) для участі МДУ в роботі спільного технопарку з упроваджень інноваційних технологій та з Дебреценським університетом (Угорщина) по створенню спільної наукової лабораторії. Результати такої співпраці вже показали зацікавленість сторін брати участь у спільних проектах в межах Сьомої рамкової програми Європейського Союзу.

Закарпатський державний університет, ДВНЗ Ужгородського національного університету

У галузі економіки кафедрою обліку, аналізу та аудиту укладені угоди про співпрацю – обмін кадровими спеціалістами в галузі, що становить спільний інтерес, взаємне стажування наукових працівників, проведення спільних науково-практичних конференцій, видання спільних збірників наукових праць з Північним університетом Байа Маре в Румунії (факультет суспільствознавства, кафедра економічних дисциплін); Братиславським економічним університетом (підприємницько-господарський факультет, кафедра обліку та фінансів).

Кафедрою маркетингу МДУ підтримуються зв’язки з Ніредьгазьким університетом в Угорщині (проведення спільних семінарів та науково-практичних конференцій з питань двостороннього транскордонного співробітництва, ведуться переговори щодо підписання угод із співробітництва з питань міжнародної логістики). Фахівці з маркетингу співпрацюють з Інститутом соціальних проблем Словацької Академії наук.

Кафедра фізичного виховання МДУ бере участь в проекті «Врядування в питаннях ВІЛ/СНІДУ» Програми розвитку ООН в Україні, діяльність якого спрямована на вдосконалення профілактичної роботи щодо недопущення поширення ВІЛ-інфекції, утвердження здорового способу життя та формування захищеної поведінки у студентської молоді засобами освіти.

Отже, три провідні вищі навчальні заклади Закарпатської області проводять значну роботу з розвитку міжнародного співробітництва з багатьма країнами світу, однак основними серед них упродовж останніх років є Словаччина, Угорщина, Польща та Румунія, що слід визнати традиційним для нашого регіону.

Головні напрямки такого співробітництва: наукова та культурна співпраця, обмін студентами і науковцями, спільні наукові дослідження. Розвиток таких форм міжнародних відносин на регіональному рівні та на рівні окремих навчальних закладів сприяє поступовій інтеграції української освіти в європейський простір, оскільки дає можливість спрямовувати зусилля на найбільш перспективних напрямах наукових досліджень, удосконалювати навчальні програми, забезпечувати обмін фахівцями-науковцями та студентами.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!