Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Студентське дозвілля \ Студентське дозвілля \ Соціально-виховна робота з студентською молоддю в системі дозвілля

Соціально-виховна робота з студентською молоддю в системі дозвілля

« Назад

Як будь-яка соціальна установа, університет завжди був і буде багатофункціональним. У його завдання входить і трансмісія культури, і підготовка професійних фахівців вищої кваліфікації, і загальна соціалізація молоді. Як би не визначали завдання університетської освіти його організатори та керівники (міністри, спонсори, ректори, менеджери та професора), поряд з явними функціями, університет завжди виконував і виконує не менш важливі латентні функції, до яких можна віднести і формування студентської субкультури. При цьому, на наш погляд, дана функція є проміжною між явними і латентними функціями університету.

дозвілля студентів, система дозвілля

Просторове зосередження протягом більш-менш тривалого часу значної кількості молоді, як не умовно це поняття, породжує у неї специфічну групову самосвідомість, причому цей образ ми протиставляємо як в поза університетському середовищі - державі, так і університетській адміністрації і професорам. Однак студентська субкультура - складне явище, в якому соціально-групові відмінності доповнюються і поглиблюються віковими.

В умовах трансформації суспільства сучасна українська молодь виявилася поставленої на межу двох культурних систем (колишньої «радянської» та культури незалежної України), що обумовлює феномен маргінального положення молодого покоління. Пошуки молоддю власного шляху в житті співпали з переосмисленням всіма верствами і поколіннями суспільства свого минулого, сьогодення і майбутнього. Вибір, який зробить молодь, значною мірою визначить вигляд ХХІ століття.

Криза освіти розвинулася на фоні кризи дитинства, який проявляється у скороченні народжуваності, високому рівні захворюваності дітей, зростанні злочинності, бродяжництва, соціальному сирітство, проявах дитячої проституції, наркоманії та ін. Все це вимагає спеціальної підготовки і особливих особистісних якостей майбутніх педагогів, незалежно від їх спеціалізації.

виховання студента, дозвілля студента

Соціально-виховна робота, організована в умовах педагогічного університету, має бути спрямована на ефективну реалізацію соціально правових, економічних, організаційних, виховних умов і гарантій для різнобічної самореалізації майбутніх фахівців у галузі освіти за допомогою редукції або комплексної роботи з подолання негативних соціальних проблем, у тому числі , і в студентському середовищі.

В основу розробки концепції соціально-виховної роботи були покладені фундаментальні ідеї культурологічного та системних підходів до вивчення явищ і процесів навколишнього світу; діалектика взаємозв'язку явищ і процесів, теорії та практики, єдності виховної допомоги, соціально-педагогічної підтримки і самодопомоги.

В результаті теоретичного аналізу та вивчення практики виховної роботи зі студентами виявлено ряд закономірностей організації соціально-виховної роботи зі студентами.

Основною ідеєю реалізації концепції соціально-виховної роботи в українських університетах стало створення і розвиток соціокультурної інфрастуктури університетів і формованого на її основі соціокультурного простору, що забезпечує вільний творчий розвиток студентів, їх соціальну охорону та захист, розробку програм, спрямованих на соціальну адаптацію майбутніх педагогів до мінливих умов життя; формування необхідних соціальних навичок, координація всіх структур вузу, а також громадських формувань у галузі соціального виховання студентської молоді.

Найважливішими принципами соціально-виховної роботи є: принцип гуманізму, принцип цілісності, принцип універсалізму, принцип соціально-педагогічного процесу, принцип єдності управління і самоврядування.

соціально-педагогічна підтримка студентів

Соціально-педагогічна підтримка студентів включає такі напрямки, як: інформаційне, правове, професійне, психологічне, бізнес і працевлаштування, медичне, рекреаційне, підтримка в особливих випадках (спеціальне).

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!