Роздрукувати сторінку

Самоменеджмент вільного часу і дозвілля

« Назад

Самоменеджемент вільного часу є схемою індивідуального освоєння вільного часу студента. Студентство як освічена соціально-культурна макрогрупа молоді особливо гостро відчуває відбуваються негативні зміни в житті: криза інституту праці, різку соціальну стратифікацію населення, реформи в системі вищої освіти, що позбавляють російську молодь гарантованого права на безкоштовну освіту. Ці деструктивні тенденції суспільного розвитку фіксуються соціологами, що відзначають зростання прагматичних, індивідуалістичних цінностей у молоді і студентства.

Культурологи кваліфікують дану ситуацію як криза культурної ідентичності студентів, педагоги заявляють про необхідність пошуків вирішення виховних молодіжних проблем. Фахівці соціокультурної діяльності фіксують проблему деструктивних тенденцій в дозвільній поведінці та культурно-дозвіллєвої діяльності та молоді і студентів. Саме тому, проблема формування власного дозвільного часу є досить вагомою серед студентів сьогодення.

самоменеджмент вільного часу і дозвілля

Сенс самоменеджменту дозвілля полягає в споживанні і засвоєнні вже створених культурних і художніх образів і творів (у широкому сенсі слова: прилучення до культури). У той же час помилково розглядати дане поняття настільки вузько, оскільки вивчаючи або знайомлячись з цікавими для себе явищами, студент розширює свій кругозір. Все те, що отримує студент в процесі дозвіллєвої діяльності трохи відрізняється від знань і навичок, отриманих в процесі навчання. У деяких випадках навчальний і дозвільний процеси доповнюють один одного, в інших випадках навпаки. Як показує досвід розвитку особистості майбутнього фахівця, створення умов для її самореалізації, не завжди можуть бути забезпечені лише в рамках навчального процесу. Тому навчальний процес є важливою складовою майбутнього фахівця.

Матеріал, який студенту необхідно освоїти в процесі навчання, не у всіх випадках представляє для нього інтерес. Дозвільний простір відрізняється значно більшою свободою, і тут молода людина вибирає саме те, чого він готовий з цікавістю присвячувати свій вільний час. Високий ступінь зацікавленості в обраному питанні передбачає досягнення високих результатів та розширення кругозору. Саме в дозвіллєвих заняттях, коли молода людина по справжньому захоплений, відбувається розвиток його творчого потенціалу, формування особистості, здатної до саморозвитку та самореалізації.

У студентських колективах дозвілля є істотним ланкою соціального виховання особистості, стимулом його творчого, інтелектуального, фізичного розвитку, процесом, спрямованим на поглиблення і розширення знань, гуманізацію почуттів і вчинків.

Індивідуальний самоменеджмент дозвілля припускає, що студент отримує знання наодинці з самим собою. Значне місце в даному виді дозвілля займає робота з інтернетом і книгами. Але останні роки студенти стали набагато менше читати друкованих книг. Найчастіше тексти книг викачуються в інтернеті абсолютно безкоштовно. Пошук текстів в інтернеті значно простіше, ніж пошук книг в магазинах.

Важливо сказати, що в студентському дозвіллі має місце бути навчальний процес. В окремих випадках інтерес до навчального процесу перетікає в дозвілля. Це відбувається тоді, коли студент, вивчаючи який або предмет або готуючись до семінару, настільки перейнявся темою питання, що продовжив його вивчення у вільний час. Таке явище можна назвати ще однією особливістю студентського дозвілля. Коли абітурієнт вибирає спеціальність, він вибирає ту професію, яка йому найбільш цікава. Отже, процес навчання сам по собі стає для студента цікавим заняттям, яке в навчальний час залишається навчальним процесом, а у вільний час перетворюється в дозвілля.

Самоменеджмент студентів

Таким чином, можна зробити висновок, що суть самоменеджменту дозвілля полягає в споживанні і засвоєнні вже створених культурних і художніх образів і творів, котрі кожен студент сам для себе має змогу організувати.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!