Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Студент \ Студент \ Розвиток педагогічної практики та становлення нових форм навчання

Розвиток педагогічної практики та становлення нових форм навчання

« Назад

Педагогічна практика проводилась цікаво і змістовно. Студенти-практиканти широко використовували на своїх уроках наочні посібники, таблиці, ілюстрації, додатковий матеріал. Оцінка уроків студентів свідчить про серйозне ставлення до роботи і практикантів, і їхнього керівництва (Студенти самостійно проводили до 110 уроків). Проте, в звітах керівників практики іноді зазначалось, що майбутні вчителі недостатньо володіють методикою перевірки знань учнів, використання наочних посібників, подачі домашнього завдання та ін.

 науковий гурток, форми навчання, студенти-практиканти

Перші зрушення відбулись і в методах навчання. Бригадно-лабораторні методи використовувались вибірково. Активізувалась індивідуальна та самостійна робота студентів. Належну увагу приділили лекційній формі навчання. Крім лекцій проводились колоквіуми, практичні та семінарські заняття.

Бажаючи покращити навчальну роботу та підняти рівень підготовки спеціалістів вищої школи, деякі викладачі ставили питання про надання студентам права вільного відвідування лекції. Висловлювались різні аргументи. Прихильники вільного відвідування занять переконували своїх колег у тому, що таким чином у студентів звільниться час для самостійної роботи, розвиватиметься творчий підхід до роботи, сформується відчуття відповідальності. Одначе більшість викладачів та працівників вищої школи підходила до цього питання з реалістичних позицій та звертала увагу опонентів на те, що система вільного відвідування занять внесе дезорганізацію в навчання. Крім того, під час навчання в інституті або університеті молода людина отримує поняття про трудову дисципліну, відповідальність та обов’язки.

У той же час, удосконалювалась й робота з контролю якості викладацької діяльності. Окрім загальновживаних та вже звичних прийомів, таких як відкриті лекції, взаємовідвідування занять, різні форми звітності, почали запроваджувати контроль у вигляді стенографування лекцій. На початку ці заходи покращували якість навчання, адже за умов відсутності підручників, наочності, методологічного забезпечення стенограми лекцій були вкрай необхідні. Але в наступні роки, стенограми почали використовувати як знаряддя тиску на творчі неординарні особистості, якими були найкращі представники професорсько-викладацького складу України.

Кафедрам педагогіки було доручено розробити програму спецсемінару, основу змісту якого становили такі питання: суть процесу навчання, завдання і методи комуністичного виховання, завдання і методи вивчення і узагальнення педагогічного досвіду. Спецсемінар у цілому сприяв формуванню у студентів умінь самостійно ставити і вирішувати певні проблеми педагогічної науки.

Політико-виховна і культурно-масова робота серед студентів здійснювалась в різних напрямках. Декани факультетів завчасно складали розклад екзаменів, який потім затверджувався навчальною частиною. Вимоги до студентів висувалися серйозні. Оцінюючи студентські форми викладу, контроль під час екзаменів здійснювався систематично через деканів, завідуючих кафедрами та навчальною частиною. В основному студенти добре готувалися до екзаменів, але були випадки, коли деякі екзамени переносили на осінь.

Активізувалась і наукова робота студентів однією з форм її організації стало утворення наукових гуртків та товариств. Студентські наукові гуртки організовувалась по курсам. Керівництво ВНЗ та центральних органів усіляко підтримували та заохочували їх діяльність, а викладачі надавали теоретичну та методологічну допомогу. Створення наукових студентських організацій повинно було набувати загальнодержавного розмаху. Зокрема, було засноване Всесоюзне товариство в справі поширення політичних та наукових знань.

наукова робота, створення наукових студентських організацій

Щорічно на студентських науково-технічних конференціях заслуховувалися доповіді студентів, а найкращі направлялися на республіканські та всесоюзні конференції.

Формування навичок самостійної наукової роботи відбувалося також у процесі виконання курсових та дипломних робіт, участі студентів у наукових товариствах. Студентські наукові дослідження виконувалися в тісному зв’язку з планами науково-дослідної роботи навчальних закладів та також спрямовувалися на вирішення практичних завдань.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!