Роздрукувати сторінку

Болонський процес і розвиток вищої школи в Україні

« Назад

Для входження нашої держави до єдиного європейського та світового освітнього простору необхідно реалізувати мету Болонської декларації 1999 р.:

Болонський процес і розвиток вищої школи в Україні

- вивести вищу освіту і науку європейських країн на значно вищий рівень якості і конкурентоспроможності, що забезпечить підвищення інноваційного потенціалу економіки;

- підвищити привабливість Європи як місця здобуття освіти;

- сформувати у молоді Євросоюзу спільну європейську ідентичність.

Болонський процес

Основу освіти Болонського процесу становлять три напрями:

- запровадження двох освітніх кваліфікацій (бакалавра і магістра);

- запровадження системи переносу і накопичення кредитів, що визначають обсяги навчальної роботи, виконаної студентом, з метою забезпечення прозорості і зрозумілості кваліфікацій (дипломів) та обсягів підготовки;

- розробка узгоджених механізмів забезпечення якості освіти.

Аналізуючи подальшу хронологію подій Болонського процесу, слід зазначити, що після підписання Болонської декларації вже традиційно кожних два роки мали місце зустрічі (конференції) міністрів освіти європейських країн, які долучилися до процесу створення європейського простору вищої освіти.

якість освіти, Болонський процес

Основними завданнями цих зустрічей  було проаналізувати здобутки та розробити плани подальших дій щодо досягнення шести цілей, зазначених у Болонській декларації, а саме:

- забезпечення двоступеневої вищої освіти за моделлю 3+2 роки з уніфікованою назвою дипломів “бакалавр” і “магістр”;

- узгодження змісту та обсягу роботи студентів через впровадження кредитно-модульної системи навчання, відображення відповідних результатів у додатках до дипломів;

- розширення освітніх і наукових обмінів, тобто забезпечення мобільності студентів, викладачів, науковців;

- модернізація підходів до забезпечення та діагностики якості навчання;

- забезпечення працевлаштування всіх випускників вищих навчальних закладів через полегшення доступу до європейського ринку праці;

- підвищення привабливості європейської вищої освіти  для студентів з інших країн світу.

Отже, національна система освіти є невід’ємною складовою розвитку суспільства і впливає на відновлення наукового потенціалу суспільства, соціалізації індивіда та сприяє соціальній мобільності. Завдяки виконанню комплексу заходів із підвищення економічної ефективності у галузях професійно-технічної та вищої освіти зокрема і збільшенню зусиль щодо науково-методологічного та методичного супроводу модернізації освітньої сфери та її ресурсного забезпечення загалом, можливим є підвищення ефективності діяльності установ освіти в Україні, що є запорукою прогресу, суспільного відтворення, економічного і соціального розвитку держави.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!