Роздрукувати сторінку

Переваги системи вищої освіти США

« Назад

Реформа вищої освіти в США мала іншу історію і соціальні корені, ніж у Європі. Аналіз історичних досліджень показує, що американська система вищої освіти сформувалася в сучасній формі між 1870-ми роками і початком XX ст.

система вищої освіти США, розвиток освіти в США

У США історично першим типом вищої освіти стала загальна вища освіта. Цей тип вищої освіти сформувався в коледжі «вільних мистецтв». На відміну від Європи американський коледж був незалежною від держави приватною корпорацією. Керівництво коледжем здійснювала не рада професорів, як в Європі, а опікунська рада або призначений цією радою президент. Такий коледж задовольняв освітні потреби середнього класу. У період формування коледжів вільних мистецтв США залишались аграрною країною, в якій не було значної потреби в професіоналах з вищою освітою. Для верств населення, що належали до середнього класу, вища освіта  була інструментом загального розвитку, а не підготовкою до певної професії як засобу до існування. Невелика кількість бажаючих продовжити вищу освіту одержувала фахову підготовку в Європі.

реформи вищої освіти в США

Стрімкий промисловий розвиток США привів до реформи вищої освіти. Вищі професійні школи (магістратура, аспірантура), побудовані за німецьким зразком, засновувались як незалежні від коледжів навчальні заклади. Але завдяки специфічним американським суспільно-політичним умовам коледжі вільних мистецтв частково збереглися, частково перетворилися на старші коледжі. Поступово на їх основі склався другий етап вищої освіти – спеціальна освіта широкого профілю (бакалаврат). Більш вузьку професійну спеціалізацію здійснювали вищі професійні школи (третій етап вищої освіти – магістратура і докторантура). Таким чином, американська система професійної освіти в процесі історичного розвитку об’єднала німецьку логіку академічної системи, що виділяла професію з інших видів людської діяльності за допомогою її наукового змісту, з англійською традицією, яка розглядала професійну підготовку як здобуття високого ступеня практичної компетентності в суспільно важливій сфері.

переваги системи вищої освіти США

На початку ХХ ст. до американської системи вищої освіти додався новий елемент – молодший коледж, який згодом перетворився на перший (загальноосвітній) етап вищої освіти. Спочатку молодші коледжі забезпечували підготовку технічних кадрів. Поступово вони перетворились на навчальні заклади, в яких загальна вища освіта (перші два курси університету) поєднувалась з підготовкою спеціалістів середньої ланки. У процесі історичного розвитку система вищої освіти розвинулася в багаторівневу систему, а її загальноосвітній елемент продовжував зберігатися і розвиватися.

вища освіта США

Отже, система вищої освіти США перетворилась на трирівневу систему з базовою ланкою молодшого коледжу як підготовчого навчального закладу. Викликана до життя реформами вищої освіти в Європі, використовуючи німецьку систему як модель, американська система вищої освіти розвинулася в цілком оригінальну систему і згодом сама стала об’єктом наслідування.

освіта США, навчання в США

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!