Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Студент \ Студент \ Мотиви вступу в ВНЗ сучасних студентів

Мотиви вступу в ВНЗ сучасних студентів

« Назад

Суттєвих розбіжностей у мотивації студентів в залежності від місця їх проживання до вступу у ВНЗ нами не виявлено. В усіх виділених за цим критерієм групах зберігаються тенденції, які характерні для студентів в цілому.

мотиви вибору навчального закладу, мотиви вибору

Однак забезпечити собі завдяки вступу до ВНЗ стабільний матеріальний статок у майбутньому прагнуть в першу чергу вихідці з міст.

Порівняння мотивації студентів з різних регіонів України не встановило суттєвих відмінностей. Однак цікаві тенденції виявлені завдяки кореляції мотивації вступу до вищого навчального закладу з матеріальним становищем родини респондентів

Порівняння мотивації студентів за профілем навчання дозволяє говорити, що ті, хто навчається у державному ВНЗ на контрактній основі більше за інших орієнтовані на отримання завдяки освіті матеріального статку у майбутньому. Крім того існує зв'язок між тим, як навчаються студенти і тим, чому вони вступили до ВНЗ. Якщо серед "відмінників" більшість отримує вищу освіту, щоб стати висококваліфікованим спеціалістом в обраній галузі або мати стабільний матеріальний статок у майбутньому. Друге місце серед мотивів "відмінників" займає можливість стати культурною людиною. Прагнуть матеріального статку у майбутньому і студенти, які погано навчаються, однак серед них більше тих, що формально ставляться до отримання освіти, прагнуть подовжити роки навчання, жити у великому місті та навчаються, бо на цьому наполягали батьки.

Проаналізувавши найголовніші цілі, які ставлять перед собою студенти приходячи до ВНЗ, ми дійшли висновку, що все більша частка студентів орієнтується на отримання професії, професійну самореалізацію. У більшій мірі так налаштовані студенти з матеріально забезпечених родин. Така мотивація студентів підтверджується стійким ставленням до обраної спеціальності та свідомим вибором ВНЗ, адже більше половини опитаних у цій групі знову згодні обрати ту ж спеціальність і той же ВНЗ.

Група, яку ми умовно назвали "фахівцями", займає більш активну позицію у навчанні та науковій діяльності порівняно з іншими студентами, серед них найбільше відмінників. Більш оптимістично налаштовані вони щодо майбутнього працевлаштування, більша частина цих респондентів розраховує по закінченні навчання знайти роботу, що буде їх влаштовувати. Студенти - "фахівці" після закінчення планують в першу чергу присвятити себе діяльності за фахом, науковій роботі та роботі у ВНЗ.

мотивація студентів, мотивації вступу

Мотивації молоді стосовно отримання вищої освіти обумовлені вихованням майбутнього студента у попередні роки, однак особливості змін у вищій школі (нова система вступу, кредитно-модульна система, навчальне навантаження, що зростає, перехід до підготовки бакалаврів та магістрів) впливають на вибір студентства. Мета, з якою молоді люди отримують вищу освіту, безпосередньо впливає на їх ставлення до навчання, наукову активність, обумовлюючи таким чином якість освіти, що отримується. Тому моніторинг освітніх мотивацій студентів потребує постійної уваги науковців.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!