Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Студент \ Студент \ Наукова робота студентів у системі професійної підготовки

Наукова робота студентів у системі професійної підготовки

« Назад

Сьогодні суспільство знаходиться на такому рівні розвитку, що в першу чергу характеризується великою кількістю змін, котрі відносяться до усіх сфер життя людини.

НДР, наукова робота студентів

Швидкий темп соціально-економічних перетворень в країні, зміна ціннісних орієнтацій в суспільстві, що збільшується обсяг інформації і намітилася тенденція до розширення управлінських функцій у професійній діяльності зумовили зміну вимог, що пред'являються суспільством до системи вищої професійної освіти в питаннях підготовки майбутніх фахівців.

В сучасні дня досить часто стають вагомими вміння фахівця адекватно сприймати складні ситуації життя, знати закономірності її оптимального використання, прогнозувати результати діяльності, використовуючи свій інтелектуальний і творчий потенціал.

науковий студентський гурток, НДРС

У матеріалах Болонського семінару (Словенія, 2004, Берген, 2005 та ін.) Зазначається, що вища освіта повинна ставати все більш конкурентоспроможним, а тому знання швидко застарівають, це протиріччя може бути подолане за допомогою гнучкої системи освіти.

вища освіта, студенти

Воно включає в себе наступні компоненти:

- процес формування якостей, навичок, умінь науково-дослідної діяльності у студентів від курсу до курсу з урахуванням особливостей ВНЗ, факультету та спеціалізації (з якою метою і що формується);

- систему методів, форм і засобів формування даних якостей, навичок, умінь (як і через що формувати);

- систему і структуру суб'єктивно-об'єктивних зв'язків у процесі формування якостей, навичок, умінь НДРС (хто формує і у кого формується, якого взаємодії формуючого та формуються);

- ефективність процесу, системи та підсистеми НДРС (з яким ефектом).

науковий гурток, НДР

Даний компонент розчленовується на:

- ефективність масового охоплення студентів НДР;

- ефективність впливу НДРС на розвиток творчих здібностей і оволодіння методами індивідуальної та колективної творчості;

- ефективність якісного змісту і вкладу студентів в науку;

- ефективність впливу суб'єкта на об'єкт процесу формування якостей, навичок, умінь НДР;

- ефективність методів, форм і засобів на процес формування суб'єкта творчості.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!