Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Студент \ Студент \ Особливості підтипів відмінників в навчанні

Особливості підтипів відмінників в навчанні

« Назад

У структурі зовнішньо обумовленої мотивації найбільш виразним, особливо для студентів-психологів, є мотив, що пояснює професійний вибір порадою батьків. При цьому чим вищий процентний показник цього чинника (відповідно, відмінники − 18,1%; студенти, що вчаться на «добре», − 22,8%, студенти, що вчаться на «задовільно», − 31,5%), тим нижча успішність.

професійний розвиток, успішність у навчанні

На наш погляд, такі дані – додаткове підтвердження висновку про те, що самостійність у професійному самовизначенні сучасних юнаків і дівчат, усвідомлений вибір ними майбутньої  спеціальності значною мірою обумовлюють їхню успішність у навчанні.

У свою чергу, висока успішність, міцні знання виступають для студентів вагомим чинником професійного розвитку. Одночасно спостерігається істотне зниження ролі сімейних традицій, порад учителів і друзів в орієнтації на професію для всіх категорій успішності студентів.

Аналіз зіставлення ситуативних мотивів й успішності досліджуваних виявив досить неоднорідну картину. Як на факультеті психології, так і на економічному факультеті досить високим виявилося представництво студентів-юнаків, що пояснюють свій вибір небажанням служити в армії.

Можна виділити зв’язок мотивації у діяльності з такими показниками, як функціональний зміст діяльності, особистісні властивості працівника, у тому числі його ставлення до спеціальності, ціннісні орієнтації.

студенти відмінники, відмінники

Щоб виявити ступінь задоволеності студентів обраною спеціальністю, учасникам опитування було запропоновано висловити свою думку про спеціальності, виходячи з запропонованої А.Г. Здравомисловим і В.А. Ядовим класифікації:

– спеціальність мені дуже подобається;

– спеціальність мені скоріше подобається, ніж не подобається;

– до своєї спеціальності ставлюся байдуже;

– спеціальність мені скоріше  не подобається, ніж подобається;

– спеціальність мені зовсім не подобається;

– важко відповісти.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!