Роздрукувати сторінку

Молодіжні рухи та студентське самоврядування

« Назад

Молодіжні рухи в усьому світі мають тривалу історію розвитку, вони стали практичними засобами самореалізації для багатьох молодих людей. Будь-який молодіжний рух є засобом, що відкриває канали зв'язку в межах одного покоління, виявляючи та репрезентуючи його інтереси перед суспільством загалом.

українська асоціація колективу студентів, студентський рух

Розглядаючи молодіжний рух загалом, не можна не відмітити, що основну його складову становить студентський рух. Студентська молодь завжди була в авангарді всіх соціальних перетворень та політичних рухів, а нерідко ставала і їх рушійною силою.

Сьогодні значного поширення і розвитку в Україні набув такий тип формальних організацій студентської молоді, як органи студентського самоврядування в навчальних закладах різного рівня акредитації, які поступово перетворюються із підструктур вищих навчальних закладів на самостійні організації.

У вищій школі функціонує студентське самоврядування. Мета його – забезпечення виконання студентами своїх обов’язків та захист їхніх прав, що сприяє формуванню в них навичок організатора, керівника. Студентське самоврядування здійснюється на рівні студентської групи, курсу, спеціальності, факультету, гуртожитку, студентського містечка, інших структурних підрозділів вищого навчального закладу.

У студентському самоврядуванні беруть участь особи, які навчаються у вищому навчальному закладі. Усі вони мають рівне право на участь у студентському самоврядуванні. Воно здійснюється особами, які навчаються в вузі:

– безпосередньо;

– через органи студентського самоврядування, що обираються шляхом таємного голосування.

студентські збори, студентське самоврядування

Органи студентського самоврядування, що створюються у вищих навчальних закладах, можуть мати різні форми – сенат, парламент, старостат, студентські ради, деканати тощо. Вищим колегіальним органом студентського самоврядування є загальні збори (конференція) студентів закладу. Рішення цих органів мають дорадчий характер.

Розглядаючи студентське самоврядування з точки зору педагогіки, а саме вплив на свідомість студентів як незалежного фактору, то слід наголосити, що цей вид діяльності передбачає не тільки активну участь студентів у громадському житті, а й певні принципи в роботі студентського самоврядування. А саме такі: планування, виконання та оцінку діяльності. На мою думку саме ці принципи, що покладені в основу самостійної діяльності, є основними критеріями оцінки ефективності роботи студентського самоврядування за якими буде доцільно проводити оцінювання. Тобто студентське самоврядування є дієвою формою самовиховання.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!