Роздрукувати сторінку

Формування культури дозвілля сучасної молоді

« Назад

Сучасні центри дозвілля для учнівської молоді повинні орієнтувати свою роботу на надання можливості дозвіллєвого спілкування, підвищення рівня міжособистісних контактів, їх регуляції.

культура дозвілля

Характерним проявом цього процесу стає трансформація змістовно-орієнтованого на особистість дозвілля, як засобу її соціалізації, яка базується на принципах безперервності та наступності. Умовно дозвіллєву діяльність у центрі дозвілля можна поділити на ряд видів, культурна цінність яких полягає в тому, що вони сприяють концентрації внутрішніх духовних сил особистості, стимулюють прояв нерозкритих раніше здібностей, які виявляються під час перебігу дозвіллєвого процесу: видовище, вільна товариська бесіда, ігрова діяльність.

Призначення видовища як виду дозвілля полягає у звільненні особистості від психологічної напруги, збереженні оптимістичного світосприйняття, формуванні установки на позитивне відношення до життя. Організоване в умовах централізованого дозвілля видовище може виводити зі стресового стану, може розважити об’єкта дозвіллєвої діяльності відповідно до поставленої мети організаторів.

Товариська бесіда – це перспективний вид організованого дозвілля, здатний сприяти соціалізації особистості в умовах повсякденного відпочинку.

В останні роки спостерігається підвищення рейтингу ігрових занять у структурі дозвілля учнівської молоді. Вважається, гра спроможна звільнити учасників від буденних подій, що контролюються здоровим глуздом; гра для людини є джерелом сильних емоцій; ігрова діяльність виступає "площиною самоствердження" особистості. Також гра може виступати засобом психотренінгу (відтворювання та моделювання різних типів спілкування), групового впливу, прояву різноманітних форм активності особистості. Ефективність ігрової діяльності буде вищою, якщо змістовне наповнення структури тісно пов’язати з реаліями життя.

відпочинок, дозвілля студентів

Отже, вибір виду дозвіллєвої діяльності у центрі дозвілля визначається його індивідуальністю та соціальною цінністю. Змістовне наповнення відбиває загально-культурний рівень його учасників. Ураховуючи сучасні дослідження, вважаємо, що соціально-педагогічна робота центрів у сфері дозвілля має відповідати певним вимогам:

зміст дозвіллєвої діяльності повинен бути протилежним характеру й змісту навчальної діяльності;

дозвіллєва діяльність має носити добровільний характер;

– кожен відвідувач повинен мати право вільного вибору занять у сфері дозвілля;

дозвіллєва діяльність має відповідати чним властивостям особистості тощо.

дозвілля студентів

Дозвільна діяльність молоді сьогодні відрізняється особливим динамізмом, появою несподіваних, нових її видів і форм. В результаті дозвілля молодих людей виявляється часто практично не контрольованим, без педагогічного впливу вихователів і вчителів. Дозвілля сучасних студентів професійної школи відрізняється складністю і суперечливістю. З одного боку, вони мають можливість вибирати заняття на дозвіллі за власним бажанням, з іншого боку, молоді люди часто не готові до однозначного вибору видів діяльності, що сприяють повноцінному формуванню особистості. До того ж, не володіючи стійкими інтересами позитивної спрямованості, юнаки та дівчата охоче переймають моделі заповнення вільного часу, далеко не завжди відповідають рівню їх фізичного та психічного розвитку.

Основними напрямками та умовами вдосконалення педагогічного процесу в навчальних закладах середньої професійної освіти з формування культури дозвілля студентів є:

а) оптимізація дозвільної орієнтації молодих людей припускає: вдосконалення культурної освіти; поліпшення інформаційного забезпечення дозвільної діяльності; створення умов для формування позитивної типології дозвілля студентів;

б) посилення культурно-просвітницької спрямованості при підготовці педагогічного складу коледжів і технікумів до роботи зі студентами, що включає: оновлення змісту професійної підготовки педагогів; спонукання їх до самоосвіти; розвиток загальної культури викладачів навчальних закладів профосвіти;

в) розвиток співробітництва навчальних закладів з установами культури з формування культури дозвілля студентів.

дозвілля молоді

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!