Роздрукувати сторінку

Клубна діяльність студентства

« Назад

Аналіз історико-педагогічної літератури свідчить, що розвиток активної громадської позиції студентської молоді в педагогічних вузах України 20-х початку 30-х рр. ХХ століття був відмінною рисою вищої школи.

квк, розвиток активної позиції молоді

Особливої уваги стали набувати ідеї Блонського П., Макаренко А., Шацького С. та інших педагогів, щодо самоорганізації, розвитку активної позиції молоді. Саме в цей період розроблялися ідеї шкільного самоврядування, які вплинули на розвиток студентського самоврядування в педагогічних вузах країни.

Означені процеси відбувалися у контексті реорганізації системи вищої освіти. Зміни, що відбувалися в країні, у вищій школі, а також у студентському середовищі розкрили цілий ряд проблем пов'язаних не лише з навчанням але і з вихованням майбутніх фахівців. Було розроблено спеціальний комплекс виховної роботи, пріоритетними завданнями якого визначали питання формування соціально-активної, ініціативної особистості майбутнього керівника та організатора. Діяльність студентських клубів стала займати важливе місце в системі педагогічної освіти та виховання майбутніх вчителів, сприяла просвітницькій та виховній роботі.

міс університет, мережа студентських клубів

Зазначимо що, у перші роки радянської влади мережа студентських клубів суттєво виросла, вони широко використовувались вчителями та студентами в політико просвітницькій, педагогічній роботі та студентському культурному житті.

Педагог повинен був дати соціальне виховання дітям, для цього він мав бути суспільним організатором їх дозвіллевої діяльності, громадської культуро-освітньої роботи. Участь у клубній діяльності сприяла формуванню таких вмінь та якостей як:

- організаторських – успішно організовувати та керувати колективом;

- пропагандистських – публічно виступати перед аудиторією, переконливо доводити свою думку;

- комунікативних – будувати комунікації з різними соціальними групами, брати активну участь у всіх видах діяльності колективу.

Діяльність клубів була побудована на принципах самоврядування, рівноправ’я, самоорганізації, добровільності.

Навчальний напрям діяльності студентських клубів ґрунтувалася на роботі гуртків з різних навчальних дисциплін, обговоренні наукових питань. Зазначимо, що гуртки у вищих навчальних закладах виникли задовго до організаційного оформлення студентських клубів. Вони значно сприяли підвищенню успішності студентів і передусім по дисциплінах соціально-політичного циклу. З часом гуртки об'єдналися навколо студентських клубів.

Політична робота студентських клубів не обмежувалась лише студентським колективом. Майбутні педагоги виступали з лекціями в школі, дитячих інтернатах, перед батьками і вчительськими колективами. Так, силами членів клуба для організації раціонального дозвілля проводились дитячі свята, вечори відпочинку, спектаклі та інші види організації дозвіллевої діяльності. У 1926 році журнал "Студент Революції" дав таку оцінку клубам: "Клуб є центром комуністичного виховання мас та місцем для відпочинку й розумної розваги".

театр, студентські клуби

Цінною була участь студентів, майбутніх педагогів в організації лекцій, бесід, диспутів для батьків і дітей. Це дозволяло молоді, що вчиться, опанувати основи ведення культурно-освітньої роботи. Вивчення світової літератури, витворів мистецтва значно сприяли духовному збагаченню майбутнього вчителя, давало йому навики проведення літературних вечорів, театралізованих вистав, різних свят і тематичних заходів.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!