Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Студент \ Студент \ Можливості використання прогресивних ідей організації дозвілля студентів Великої Британії у вищих навчальних закладах України

Можливості використання прогресивних ідей організації дозвілля студентів Великої Британії у вищих навчальних закладах України

« Назад

У сучасному суспільстві інтенсифікація процесів урбанізації загостює проблеми соціалізації молодого покоління. Особливо актуальним вони є в Україні в умовах загальної соціокультурної кризи суспільства. Доводиться констатувати, що держава на нинішньому етапі розвитку не в змозі фінансувати сферу позашкільної освіти, а підприємства також не завжди можуть утримувати сферу соцкультпобуту, зокрема учнівські молодіжні заклади дозвіллєвої діяльності (як це було за часів СРСР). Водночас вся сфера дозвілля (інституції культури, спорту і рекреації) інтенсивно комерціалізується, гуртки і секції стають платними і часто недоступними навіть для сімей середнього достатку. Відтак актуалізується проблема організації вільного часу учнівської молоді після школи та її соціалізації у сфері дозвілля, що зумовлює пошук нових підходів до організації дозвіллєвої діяльності як вагомого чинника особистісного становлення.

учнівські молодіжні заклади дозвіллєвої діяльності, сфера дозвілля

Можливими шляхами розв’язання цієї проблеми в сучасних умовах є: активізація механізмів участі населення (громадськості) у створенні позашкільних (дозвіллєвих) формувань позитивного спрямування; організація різноманітної громадсько-педагогічної діяльності з учнівською молоддю; державна підтримка інституційного дозвілля; організована позасімейна і позашкільна соціалізація учнівської молоді; розробка дозвіллєвих програм та культурних проектів; упровадження менеджменту в дозвіллі; професійна підготовка педагогічного персоналу для сфери дозвілля; поступовий перехід від експериментальних моделей організації дозвіллєвої діяльності до широкої соціально-педагогічної практики громадсько-педагогічного руху.

Важливість дозвіллєвої діяльності для пізнавального, психологічного та фізичного розвитку, формування світогляду та культури учнівської молоді, відновлення фізичних, емоційних та інтелектуальних сил визнається будь-яким суспільством. Для подальшого розвитку позашкільної освіти в Україні, обґрунтування теоретико-методологічних засад організації дозвіллєвої діяльності учнівської молоді науковий і практичний інтерес становить вивчення конструктивних ідей польського досвіду. Аналіз педагогічних засад організації дозвіллєвої діяльності учнівської молоді в системі позашкільної освіти Англії свідчить про наявність прогресивних досягнень, які є перспективними для вирішення головних завдань вітчизняного позашкільного виховання, а саме: забезпечення потреб особистості у самореалізації – розвитку інтересів, здібностей і належної організації вільного часу, пошуку та підтримки юних талантів, задоволення потреб у професійному самовизначенні, здобутті додаткової освіти.

організації вільного часу учнівської молоді, важливість дозвіллєвої діяльності

Теоретичний аналіз праць вітчизняних та зарубіжних вчених дозволив визначити сутність ключових понять дослідження, а саме: «організоване дозвілля», «дозвіллєва діяльність», «позашкільна освіта», «паралельна освіта», «суспільна педагогіка», «вільний час». З’ясовано, що науковці розглядають дозвілля у трьох вимірах: як вид діяльності, складову вільного часу та спосіб оволодіння досвідом. Дозвіллєва діяльність характеризується сукупністю видів позашкільної діяльності, спрямованих на відновлення фізичних і психічних сил людини, власне задоволення, розвагу, самовдосконалення, самореалізацію, творче особистісне зростання. Відтак, складовими дозвіллєвої діяльності є: психологічна (відчуття свободи, радості, участі та зміни діяльності); освітня (потреба у знаннях та інтелектуальній діяльності); фізіологічна (здоров’я, самопочуття); естетична (сприйняття законів краси навколишнього світу); релаксаційна (звільнення від напруги та втоми). Основними ознаками дозвіллєвої діяльності є можливість вільного вибору видів діяльності на основі власних інтересів, бажань, цінностей і потреб та отримання задоволення від неї.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!