Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Студент \ Студент \ Фізичні вправи в режимі навчального дня студентів

Фізичні вправи в режимі навчального дня студентів

« Назад

Метою фізичного виховання студентів повинно стати формування фізичної культури особи. В умовах свободи вибору студентом діяльності і самостійної стратегії загальнокультурної підготовки матеріал Програми включає два взаємозв’язані змістовні компоненти: обов’язковий, або базовий, такий, що забезпечує формування основ фізичної культури особи, і варіативний, такий, що спирається на базовий, доповнюючий його і який враховує індивідуальність кожного студента, його мотиви, інтереси, потреби. На цій основі забезпечується формування різноманітних за спрямованістю і змістом елективних і факультативних курсів, у тому числі авторських, інтеграційних та інших.

фізичні вправи, завдання фізичного виховання ВНЗ

Одним з головних завдань фізичного виховання ВНЗ є прищеплення навичок до основ самостійної рухової діяльності.

Процес навчання студенток за усіма розділами програми з фізичного виховання передбачає різнобічну фізичну підготовленість, оптимальний рівень комплексного розвитку рухових здібностей. Успішне рішення цих завдань може бути здійснене тільки при ретельному обліку типологічних особливостей студентів, початкового рівня фізичної підготовленості (витривалості, сили, швидкості, гнучкості), технічної підготовленості, їх взаємозв’язків. Для дівчат та  хлопців викладачі повинні застосовувати різні методики викладання навчально-тренувального процесу з фізичного виховання.

На відміну від чоловічого жіночий організм має менш міцну будову кісток, менший загальний розвиток мускулатури тіла, ширший тазовий пояс і потужнішу мускулатуру тазового дна. Різниця у будові повинна відбиватися на спрямованості фізичних дій.

Ряд характерних для організму жінки особливостей є і в діяльності серцево-судинної, дихальної, нервової та інших систем. Усе це виражається тривалішим періодом відновлення організму після фізичного навантаження, а також швидшою втратою стану тренованості при припиненні тренувань.

Функціональні можливості апарату кровообігу і дихання у дівчат і жінок значно нижчі, ніж у хлопців і чоловіків, тому навантаження на витривалість для дівчат і жінок мають бути меншими за об’ємом та підвищуватися на тривалішому відрізку часу.

Піклуючись про естетичне виховання у ВНЗ, деякі викладачі використовують легку, мелодійну, ритмічну, іноді класичну музику в підготовчій частині заняття при розминці та виконанні вправ для тренування.

Ефективним в сенсі включення завдань естетичного виховання в область фізичної культури являється досвід викладачів, які характеризують по ходу виконання ряду фізичних вправ їх естетичну сторону, красу, пластику рухів, а також гармонію розвитку краси тіла в процесі фізичних тренувань.

Вік 17-30 років – це розквіт моторики людини, про що свідчать результати, які показуються спортсменами у різних видах спорту. Характерним для цього віку є зазвичай ще хороший стан здоров’я і велика зайнятість людей (у тому числі навчання у вищих навчальних закладах). Це призводить до того, що багато хто не усвідомлює потреби у регулярних заняттях фізичним виховання для збереження і підтримки своєї рухової активності.

Основним завданням викладача фізичного виховання є пояснення, переконання студенток в тому, що рухова активність є кращим засобом профілактики хвороб. Основним чинником цього переконання є рухова активність.

фізичні заняття, фізичне виховання студентів

При побудові навчально-тренувального процесу, підборі засобів і методів необхідно враховувати мотивацію студентів до занять.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!