Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Студент \ Студент \ Гурткова та дослідницька робота технічної творчості студентів

Гурткова та дослідницька робота студентів

« Назад

наукові гуртки, гурткова робота

Гурткова робота має на меті:

- розширення і поглиблення бази знань;

- розвиток пізнавальних інтересів і творчих здібностей;

- формування фахових компетентностей майбутніх спеціалістів.

Діяльність гуртка технічної творчості дуже багатогранна і включає такі заходи: проведення засідань гуртка, регулярне опрацювання фахових інформативних журналів для більш глибокого вивчення технології, технологічних методів аналізу, обладнання; організація та проведення екскурсій на передові підприємства харчової і переробної галузі, написання рефератів, виготовлення альбомів; виготовлення рецептури напою та етикетки на напій у вигляді плакатів, проведення дослідів по одній із тем дослідницької роботи.

Найбільш цікавою дослідницькою роботою студентів є робота по розробці рецептур безалкогольних напоїв, квасу або лікеро-горілчаних виробів.

Суть роботи полягає в тому, що студенти повинні розробити рецептури оригінальних напоїв, які не зустрічаються у переліку напоїв України, на основі місцевої сировини (плодів, ягід, трав, що ростуть на Полтавщині, або є легкодоступними).

Однією із важливих задач, яку вирішують студенти при розробці нових напоїв – це створення екологічно чистих напоїв, які сприяють здоров’ю нашої нації, а крім того вони повинні бути технологічними.

науковий гурток, робота студентів

Після розробки напою дослідженим шляхом студенти розробляють рецептуру у встановленому порядку, а також розробляють етикетку, яка б найбільш виразно відбивала назву і склад напою.

Якщо напої готуються в ході виконання курсових, а потім дипломних робіт, то такі напої оцінюються членами Державної кваліфікаційної комісії, до складу якої також входять провідні спеціалісти галузі і викладачі технікуму.

Робота студентів по розробці рецептур напоїв сприяє формуванню професійних робочих навичок з професії і вмінню планувати свою роботу в часі, виконувати її поетапно, тобто формуванню спеціаліста-дослідника. Студенти привчаються працювати з літературою, із великого об’єму літературних даних вибирати для себе необхідну інформацію і далі використовувати її в своїй роботі. Після одержання рецептури напою студенти при виконанні курсової, а далі дипломної роботи, повинні розробити технологічну схему, підібрати обладнання, провести економічні розрахунки і довести доцільність виготовлення свого напою.

Обов’язковою формою науково-дослідної роботи студентів є курсове і дипломне проектування.

Під час навчальної практики студенти повинні закріпити та поглибити знання одержані при вивчені загально-професійних та спеціальних дисциплін, набути первинні професійні уміння і навики з робітничих професій, передбачених навчальним планом відповідної спеціальності.

Під час технологічної практики студенти закріплюють теоретичні знання на практиці, вивчають технологічний процес виробництва солоду, спирту, пива або безалкогольних напоїв, набувають трудові навички і освоюють завдання, обов’язки, вміння та роботу однієї з робітничих професій, передбачених навчальним планом.

Таким чином, багатогранна професійно-практична робота викладачів циклової комісії технологічних дисциплін підвищує професійний інтерес студентів до обраної спеціальності, формує висококваліфікованого фахівця, так потрібних на сучасних харчових підприємствах.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!