Роздрукувати сторінку

Здоровий спосіб життя студентів

« Назад

Студентство, як самостійна соціальна група, завжди була об’єктом особливої уваги. Протягом  останніх десятиліть відзначається тривожна тенденція погіршення здоров’я молоді, її фізичної підготовленості. Це пов’язано не тільки зі змінами,  що сталися в економіці, екології, умовами праці та  побуту населення, але і з недооцінкою в суспільстві оздоровчої та виховної функцій, що позначилось на гармонійному розвитку особистості. Сьогодні здоров’я нації викликає занепокоєння у зв’язку зі збільшенням кількості споживачів наркотиків, алкоголю, тютюну; токсикоманія, низький рівень  рухової активності молоді.

спілка української молоді, здоровий спосіб життя студентської молоді

Держава піклується про здоровий спосіб життя студентської молоді. У спільному наказі Міністерства освіти і науки й Міністерства охорони здоров’я України від 21.04.2005 № 242/178 у  пункті 1.11. зазначено: «Забезпечити вивчення у  навчальних закладах питань, пов’язаних із збереженням здоров’я, перевагами здорового способу життя, правилами особистої гігієни, профілактики йододефіцитних захворювань, впровадження інформаційно-просвітницьких програм, інтерактивних форм роботи для здобуття знань і формування  життєвих навичок щодо зменшення вразливості до  ВІЛ-інфікування».

Поняття «здоровий спосіб життя» (ЗСЖ) включає фізичне здоров’я, духовне здоров’я і соціальне  здоров’я. Взаємообумовленість цих понять виступає не сумою, а твором їх результату. Якщо будь-який з трьох його компонентів дорівнюватиме нулю, то й  загальний показник дорівнюватиме нулю.

Вступивши до ВНЗ, студент опиняється в  нових соціальних і психо-фізіологічних умовах, а  часто і в новому кліматичному середовищі.

Навчання завжди пов’язане з емоційними стресами під час подолання важких навчальних ситуацій. Нові умови життя, нові знайомства, велика кількість учбової інформації, посилення ритму життя створюють додаткові навантаження на інтелектуальну та емоційну сфери студентів.

Особливі перевантаження випробовують першокурсники. Учорашній школяр, стаючи студентом,  потрапляє до незвичних для нього умов активної  навчальної та наукової діяльності. Успішна  адаптація студентів до нових умов навчання у ВНЗ  можлива лише при їх орієнтуванні на ведення здорового способу життя.

Процес виховання свідомого ставлення молоді  до власного здоров’я, здоров’я інших людей  здійснюється шляхом передачі знань і формування умінь і навичок зміцнення та збереження здоров’я,  виконання практичних дій здорового способу життя.

Сьогодні вже загальновизнано, що в перспективній системі вищої освіти повинні домінувати інформаційні компоненти. Адже система освіти повинна не лише давати необхідні знання про нове інформаційне середовище суспільства, а й формувати новий світогляд.

присяга, фізичне здоров'я

Дослідження останніх років свідчать, що однією з причин виникнення настільки плачевної ситуації в погіршенні стану здоров’я студентів є відсутність у них достатньої інформації про  важливість здорового способу життя, ролі рухової активності в зміцненні соматичного здоров’я та елементарні навики самоконтролю за своїм  фізичним станом.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!