Роздрукувати сторінку

Відображення якості освіти в сучасній Німеччині

« Назад

Німецька система освіти, у тому числі й вища, починаючи з першої половини ХІХ століття, безумовно, вважається однією з кращих у світі.

освіта в Німеччині

Ефективність вищої освіти Німеччини зумовлюється низкою чинників, а саме: підвищенням статусу та якості вищої освіти; базуванням системи вищої освіти на трьох засадах: науковому дослідженні, навчанню та практиці; залученням вищого відсотка молоді до отримання вищої освіти; орієнтацією структури та змісту начальних планів та програм на міжнародні перспективи та європейські стандарти; орієнтацією навчального процесу на отримання практичних навичок; зростаючою ініціативою по підтримці міжнародних проектів; гнучкістю в організації навчального процесу; здатністю вищих навчальних закладів швидко реагувати на потреби економіки, які постійно змінюються; акцентом на вивчення фундаментальних дисциплін, необхідних в багатьох професіях, а не на здобуття вузькоспеціальних навичок; мобільністю студентів за рахунок навчання та проходження практики за кордоном; розширенням можливостей для вивчення іноземних мов; введенням національних рамок кваліфікацій тощо.

якость освіти в сучасній Німеччині

Розглянемо, які саме зміни відбуваються в системі вищої освіти країни у контексті Болонського процесу. Перш за все зазначимо, що змінені загальні умови як на національному рівні (нові кваліфікаційні вимоги на ринку праці, постійні зміни попиту на освіту), так й на міжнародному рівні (зростаюча міжнародна конкуренція у сфері вищої освіти) стали причиною того, що німецькі ВНЗ замислились про новий порядок навчання. Все це привело до доповнення до Рамкового закону про Вищу Освіту (нім. Hochschulrahmengesetz) від 1.1.1999 року, який ввів дипломи бакалавра та магістра у німецьку систему вищої освіти. З того часу ВНЗ відкрили велику кількість спеціальностей, які передбачають можливість отримання цих кваліфікаційних рівнів. Так, наприклад, в університеті м. Геттінген пропонується нова спеціальність «Міжнародна економіка», по закінченню якої (після 6 семестрів навчання) студенти отримують диплом бакалавра економіки (англ. Bachelor of economics). Навчання може бути продовженим ще на 4 семестри, по закінченню яких студенти отримують диплом магістра Міжнародної економіки (англ. Master of International Economics). Від введення таких навчальних програм очікується скорочення періоду навчання, більш плавний перехід до начала професійного життя, конкурентоспроможність на світовому ринку праці.

вища освіта в сучасній Німеччині

Наступним прикладом реформування системи вищої освіти Німеччини у контексті Болонського процесу є введення кредитно-модульної системи (нім. Modularisierung), згідно якій зміст навчання поділяється на окремі навчальні елементи (модулі), які, як правило, закінчуються в кінці семестру складанням іспиту та нарахуванням кредитів. Модуль складається із тематично пов’язаних лекцій, семінарів та практичних занять.

як отримати освіту в Німеччині

У системі вищої освіти Німеччини відбуваються не лише вищезгадані реформи, а також інші процеси, які виникають під впливом відносин з іншими країнами світу. В першу чергу, це стосується процесів глобалізації та інтернаціоналізації освіти.

На нашу думку, вивчення досвіду реформування вищої освіти Німеччини в умовах глобалізації та інтернаціоналізації соціальних процесів в Європі та світі, створення загальноєвропейського освітнього простору позитивно вплине на реформування освітньої системи в Україні. Крім того, прогресивні ідеї досвіду Німеччини можуть бути корисними й актуальними для нашої країни в умовах приєднання України до європейського освітнього й наукового простору на засадах рівноправного партнерства.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!