Роздрукувати сторінку

Трактування соціального капіталу

« Назад

Існують різні підходи до трактування соціального капіталу. Один із підходів, наприклад, спирається на визначення соціального капіталу як якісної характеристики групи або всього суспільства, а інші трактують його як характеристику індивідуального соціального актора. На думку Н. Ліна, чітке розмежування цих підходів дасть змогу відповісти на питання, хто отримує прибуток – група чи індивід.

соціальний капітал англ, індивідуальний соціальний капітал

П. Бурдьє зауважував, що специфіка соціального капіталу визначається відносинами «взаємності» («reciprocity») – очікуванням взаємного обміну, які підтримуються наявними у певному суспільстві ринками та культурою. З погляду отримання прибутку чи переваг у соціальній взаємодії соціальний капітал є одним із різновидів капіталу, і він, своєю чергою, відіграє важливу роль для підтримання та примноження інших ресурсів: економічних, політичних, культурних.

За Дж. Коулманом, соціальний капітал виявляється у здатності агентів взаємодіяти задля досягнення спільних цілей у групах та суспільстві в цілому та гармонійному поєднанні довіри, норм і санкцій. Взаємодія індивідів, поєднаних соціальними зв’язками, стає значно простішою і швидшою завдяки формуванню між ними соціального контракту.

Більшість визначень соціального капіталу використовують соціальні мережі; провідні дослідники соціального капіталу (Р. Берт, Н. Лін, Р. Патнем) наголошують на неможливості аналізу соціального капіталу без урахування соціальних мереж, які, своєю чергою, є інструментом створення та зростання останнього.

соціальний капітал склад, індикатори соціального капіталу

Саме мережі є тим елементом, який поєднує індивідуальний і груповий соціальний капітал, оскільки обидві форми зводяться до соціальних зв’язків. Активізація соціальних зв’язків в обох випадках збільшує соціальний капітал. Отже, через соціальну мережу актор отримує доступ до специфічних обмежених ресурсів, завдяки чому члени цієї мережі отримують додаткові переваги та вигоди (економічні, інформаційні, культурні та ін.) порівняно з не членами мережі.

Прямим позитивним індикатором соціального капіталу є формування консенсусу як «спільного інтересу» та згоди між різними акторами, що беруть участь у колективній дії. Отже, колективна дія є свого роду індикатором підвищеного соціального капіталу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!