Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Студент \ Студент \ Закономірності становлення особистості студента як майбутнього спеціаліста

Закономірності становлення особистості студента як майбутнього спеціаліста

« Назад

В контексті соціально-економічних  перетворень, які відбуваються сьогодні у нашому суспільстві, пріоритетним стає принцип орієнтації на особистісно-орієнтовану освіту, що в свою чергу зумовлює реалізацію особистісного потенціалу майбутніх фахівців у галузі дитячої психології відповідно до вимог обраної професії.

студенти, професійне становлення

Професійне становлення є значущою складовою особистісного зростання. Попри всі суперечності, які мають місце у вищих навчальних закладах при підготовці майбутніх спеціалістів практичної психології, особистісне зростання студентів під час навчання можливе  при створенні сприятливих умов та дотримання певних принципів підготовки фахівців. Важливими передумовами становлення  особистості майбутнього дитячого психолога є наявність професійної спрямованості на професію, на особистість дитини дошкільного віку.

Показниками становлення особистості майбутнього фахівця дитячої психології є сформованість та інтегрованість особистісних якостей, а також здатність молодої людини вирішувати актуальні для неї завдання майбутньої професійної діяльності, вміння здобувати  досвід взаємодії з дітьми дошкільного віку на етапі навчання у ВНЗ. Як показник професійного досвіду ми розглядаємо академічну успішність  студента, що є однією з ознак професійної підготовки майбутніх спеціалістів дитячої психології.

професіоналізація особливості, рівень самовиховання

Взаємозв’язок становлення особистості практичного психолога та психологічної готовності до діяльності з дітьми дошкільного віку виявляється у тісному взаємозв’язку їх компонентів. Про рівень сформованості психологічної готовності можна стверджувати при наявності у студентів високих показників усвідомленості правильного вибору майбутньої професії, задоволеності від спілкування з дітьми  дошкільного віку, високого рівня розвитку когнітивного та рефлексивного компонентів готовності до майбутньої діяльності.

проблеми у взаєминах, студенти, викладачі

Отже, період навчання у ВНЗ можна визначити як особливий життєвий період у житті людини, пов'язаний з переживанням кризи професійної ідентифікації. Ідентифікації себе з суб'єктом майбутньої професійної діяльності. Результатом переживання даного життєвої кризи є формування своєї професійної ідентичності, яка є складовою і невід'ємною частиною цілісного «образу-Я» зрілої особистості.

особистість студента, управлінська діяльність

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!