Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Студент \ Студент \ Самосвідомість студентів-музикантів під час навчання у ВНЗ

Самосвідомість студентів-музикантів під час навчання у ВНЗ

« Назад

Як відомо, самосвідомість – це усвідомлення людиною своїх дій, почуттів, думок, мотивів, поведінки, інтересів, стану у суспільстві тощо. Самосвідомість передбачає виділення і визначення індивідом самого себе, свого Я від всього, що його оточує. Виникнення самосвідомості пов’язано з певним рівнем розвитку свідомості і є необхідною умовою становлення особистості.

професійна самосвідомість, самосвідомість

При цьому слід відмітити, що існує суб’єкт самосвідомості, а весь зміст самосвідомості належить до суб’єкта і визначає його стан у суспільстві. Суб’єкт може бути і колективним, тобто належати якійсь групі, тому що індивід також належить до цієї групи і набір властивих до нього якостей черпається ним із самосвідомості цієї групи.

Серед суб’єктів самосвідомості можна виділити своєрідну “групу по професії”, проте дана група не є корпоративною одиницею діяльності з єдиною метою. У цьому випадку загальні моменти відображають характер професії даної групи. Наприклад, для вищої школи це важливо як визначення профілю ВНЗ і загальної діяльності студента. З цього виникає необхідність формування професійної самосвідомості як необхідного компонента готовності випускників ВНЗ до професійної діяльності. Має свою специфіку для студентів і прийдешня діяльність в сфері мистецтва.

Найбільш, на наш погляд, ця специфіка виявляється в консерваторії сьогоднішнього часу. Мистецтво стало масовим, і в цих умовах, як відомо, консерваторія має задачу підготовки не тільки виконавців-індивідів, але й фахівців педагогічного профілю, задача яких – нести музичну культуру в маси.

Отже, ідея формування професійної самосвідомості майбутнього педагога-музиканта є відображенням тенденції гуманістичного світосприйняття, бо педагогічна самосвідомість є основою всестороннього творчого розвитку студента, виховання його як гармонійно розвинутої особистості. Тут важливими для формування професійної самосвідомості майбутнього педагога-музиканта є такі показники успішності, як:

- високий рівень гуманізації суспільства;

- ступінь затребованності мистецтва в цілому і музичного мистецтва зокрема;

- присутність у студента консерваторії адекватної самооцінки: своїх творчих можливостей, потенціалу; обдарованності і інтересу до власної виконавської діяльності; власної майбутньої діяльності як педагога.

самопочуття, самоспостереження, самоаналіз, самооцінка

Це – достатньо складний шар психологічних переживань студента, який не може не ураховуватися у навчальному процесі, який здійснюється в консерваторії. Також, на наш погляд, слід урахувати індивідуальну включеність даного студента в:

а) навчальну групу;

б) масштаби ВНЗ, де, як відомо, існують визначені крітерії престижу різноманітних видів музичної творчостї;

в) певну соціальну групу, яка складається із студентів сьогоднішнього часу.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!