Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Студент \ Студент \ Специфіка процесу розвитку соціальної зрілості студентів педагогічного ВНЗ

Специфіка процесу розвитку соціальної зрілості студентів педагогічного ВНЗ

« Назад

Основними показниками професійної ідентичності є: усвідомленість (рівень самоусвідомлення, самосприйняття, адекватності самооцінки, що може свідчити й про рівень професійної самосвідомості); сформованість (відчуття причетності до професійної спільноти, наближення до суб’єктивного образу професіонала, відповідності професійним вимогам); прийняття (позитивне емоційне ставлення до професії й до себе в професії, прийняття професійної ролі, рівень узгодженості між особистісною і професійною ідентичністю).

професійна мотивація студента, адекватність самооцінки

Під професійною мотивацією ми розуміємо динамічну ієрархізовану систему мотивів, що обумовлюють внутрішню та зовнішню активність людини у професійній сфері, супроводжуючи весь процес професійного розвитку (професіоналізації), починаючи із виникнення професійних інтересів і до досягнення найвищих рівнів професіоналізму в обраній галузі.

Показниками професійної мотивації студента (точніше, показниками мотивованості, сформованості мотивації як системи, а також вектору її спрямованості і сили) ми вважаємо: рівень мотивації досягнення професійного успіху (прагнення до звершень, досягнень у  сфері професійної діяльності); рівень задоволеності обраною професією (узгодженість між цілями й можливостями професійної діяльності та системою особистісних прагнень, цінностей, смислів); рівень мотиваційної спрямованості на професійну самореалізацію (значущість можливості реалізації свого потенціалу у професійній сфері).

З метою виявлення показників психологічної зрілості нами була використана авторська „Методика дослідження рівня психологічної зрілості особистості”, що складається з переліку висловлювань відомих людей (від античності до сьогодення), афоризмів та крилатих висловів, згрупованих особливим чином.

рівень психологічної зрілості особистості, процес професійного розвитку

Найбільш незаперечні зв'язки (що підтверджені обома ракурсами аналізу) були виявлені:

1) між мотивацією та інтелектуальною і емоційною зрілістю, процесами саморозвитку і самореалізації, суб'єктністю;

2) між академічною успішністю та особистісною і емоційною зрілістю, процесами самоприйняття, саморозвитку і самореалізації, показниками суб'єктності і самоактуалізації;

3) між загальним показником професійної зрілості і такими показниками психологічної зрілості як особистісна зрілість, емоційна зрілість, саморозвиток і самореалізація.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!