Роздрукувати сторінку

Професійна підготовка соціальних працівників у ВНЗ Норвегіі

« Назад

Кожна країна, котра задекларувала готовність до реалізації положень Болонської конвенції, прагне, зберігаючи культурні надбання свого народу, за допомогою інтеграції полегшити поступову адаптацію громадян своєї держави до європейських змін у системі вищої освіти. Крім того, кожна країна усвідомлює, що іншого шляху, ніж забезпечення прозорості та якості на світовому рівні, немає.

практичне навчання студентів, мета навчання студентів

Саме цей двовимір – міжнародний та національний – дозволяє знайти схвалення у більшості європейських країн.

Повчальним є досвід ВНЗ Норвегії щодо практичного навчання студентів. Існує досвід встановлення тісних зв’язків між ВНЗ та фірмами, що виготовляють сільськогосподарську техніку, технологічне обладнання для харчової промисловості тощо. Відомі виробники (н-д, компанія «GLAAS») постачають безкоштовно ВНЗ техніку та обладнання з метою навчання студентів. Такий підхід пояснюється тим, що власник фірми зацікавлений, щоб студенти, які здобуваючи професію у відповідному закладі освіти, набули практичних навичок роботи з технікою, обладнанням саме цієї фірми, що в подальшому дозволить їм за можливості та потреби купувати саме таку техніку і разом з тим пропагуватиме серед інших фахівців.

Вивчаючи досвід ВНЗ Норвегії із запровадження 2-ступеневого навчення, доходимо висновку щодо вияву дисциплінованості, відповідальності при виконанні міжнародних угод, водночас викликає повагу їхня поміркованість, врахування практичної доцільності нововведень. Щодо конкретної спеціалізації, то для випускника вона є можливою після 3-х років практичної діяльності.

навчання студентів, досвід ВНЗ Норвегії

Така присутність підвищує рівень об’єктивності оцінювання практичних умінь та навичок студентів, їхніх загальнолюдських якостей. Задля цього передбачена короткострокова психолого-педагогічна підготовка спеціалістів, які можуть виконувати функцію керівників практики студентів на виробництві, у ВНЗ з виданням їм відповідного сертифіката.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!