Роздрукувати сторінку
Главная \ Цікаві статті і новини для студентів \ Студент \ Студент \ Проблеми працевлаштування студентів

Проблеми працевлаштування студентів

« Назад

За даними Комітету статистики України про динаміку потреби підприємств у працівниках за видами економічної діяльності у 2010-2011 роках, найбільша потреба у працівниках спостерігається в промисловості, в тому числі у переробній промисловості. А саме 1856 тис. осіб у промисловості та 1400 тис. осіб у переробній промисловості.

працевлаштування студентів, працівник

Дещо нижчий попит спостерігається у працівниках торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку – 1602 тис. осіб. Працівників сільського господарства в році потрібно 146 тис. осіб. Далі така послідовність по спаданню: будівництво потребує 1191 тис. осіб; державне управління – 859 тис. осіб; операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг  підприємцям – 2130 тис осіб; діяльність транспорту та зв’язку – 896 тис. осіб; охорона здоров’я та надання соціальної допомоги – 1161 тис. осіб; добувна промисловість – 51 тис. осіб; виробництво та розподілення електроенергії, газу та води – 405 тис. осіб; інші види економічної діяльності – 470 тис. осіб; освіта – 263 тис. осіб; фінансова діяльність – 556 тис. осіб; діяльність готелів та ресторанів – 266 тис. осіб.

Згідно з Законом «Про вищу освіту» випускники вищих навчальних закладів вільні у виборі місця роботи. Випускник ВНЗ, який навчався за державним замовленням і якому присвоєно кваліфікацію фахівця з вищою освітою певного освітньо-кваліфікаційного рівня, працевлаштовується на підставі направлення на роботу відповідно до угоди, укладеної між замовником, керівником ВНЗ та випускником. Якщо випускник ВНЗ навчався за кошти третьої особи, його працевлаштування здійснюється відповідно до укладеної між ними угодою.

Працевлаштуванням студентів у вищих навчальних закладах займається відділ маркетингу та спеціальні сектори, студентські самоврядування та профспілкові комітети студентів, молодіжні центри праці. Але в цьому аспекті доречно було б посилити інформаційні роботи молодіжного центру зайнятості та підвищити рівень співпраці з громадськими студентськими організаціями вищих навчальних закладів.

майбутнє професії, студентські самоврядування

Перше робоче місце – місце роботи молодих громадян після закінчення будь-якого навчального закладу або припинення навчання в ньому, завершення професійної підготовки і перепідготовки, а також після звільнення зі строкової військової служби або альтернативної (невійськової) служби.

З повагою ІЦ "KURSOVIKS"!